Festival rozhlasovej tvorby 2013

Kultúra

Festival rozhlasovej tvorby 2013

28. 10. 2013 11:56

27.11. - 29.11. 2013. Tri krát päť hodín umeleckého slova, tri kategórie, tri dni otvorené komorné štúdio obrátenej pyramídy pre všetkých, ktorí majú čas počúvať výnimočné umelecké výkony, invenciu tvorcov, diskusie porotcov či vlastné myšlienky. A na záver potlesk na slávnostnom vyhodnotení bienále rozhlasovej tvorby.

Festival rozhlasovej tvorby je súťažnou prehliadkou, na ktorú môžu byť prihlásené pôvodné rozhlasové hry, rozhlasové dramatizácie a adaptácie, rozprávkové hry a rozhlasové dokumenty z produkcie rozhlasu, licencovaných rádií, produkčných spoločností alebo nahrávacích štúdií. Má charakter bienále. O hlavné a individuálne ceny v troch kategóriách sa môžu uchádzať diela, ktoré boli prezentované v premiére od 1.decembra 2011 do 31. októbra 2013. V roku 95. výročia vzniku ČSR môžu so svojimi dokumentmi súťažiť aj tvorcovia z Českej republiky. Nesporným prínosom budú aj zástupcovia Českého rozhlasu v porote každej kategórie a hostia zo zahraničných rádií, ktoré vysielajú v slovenskom jazyku. Festival vytvára priestor na prezentáciu zaujímavých umeleckých rozhlasových počinov, ale aj na diskusiu o súčasnosti a budúcnosti rozhlasovej umeleckej a dokumentárnej tvorby v medzinárodnom kontexte.

Ambíciou festivalu je nielen v súťaži určiť víťaza, ale aj vysloviť úctu a obdiv všetkým, ktorí spoluvytvárajú rozhlasové umelecké diela v rôznych pozíciách; autorom, scenáristom, dramaturgom i hudobným, režisérom, zvukovým majstrom a hercom, pretože len v symbióze všetkých môže vzniknúť dielo, ktoré zasiahne súčasníkov i tých, ktorí si ho vypočujú v budúcnosti z archívu Slovenského rozhlasu.

Na festivale, otvorenom pre odbornú i laickú verejnosť, zaznie po päť diel z každej kategórie. Zo všetkých prihlásených vyberie päticu finalistov v kategóriách rozhlasová hra, rozprávková hra a dokument Dramaturgická rada festivalu, porota rozhodne o víťazoch. V diskusiách s porotcami i tvorcami sa môžu návštevníci dozvedieť o súčasných trendoch, o dôvodoch jednotlivých tvorivých prístupov i o plusoch a mínusoch súťažiach diel. Rádio Devín prinesie vyhlásenie výsledkov súťaže v priamom prenose v piatok 29. novembra o 19:00.

Čas počúvať to najlepšie, čo v posledných dvoch rokoch v rozhlasovej tvorbe vzniklo, príde v stredu 27. novembra ráno o 10:00 v komornom štúdiu Slovenského rozhlasu.

Rozhlasové hry súťažnej prehliadky sa budú reprízovať na Rádiu Litera hneď po ukončení festivalu.

Prílohy

štatút

štatút

Festival rozhlasovej tvorby - prihláška

Festival rozhlasovej tvorby - prihláška

Rádio Devín

Živé vysielanie
??:??