Oslavujeme 5. narodeniny

Kultúra

Oslavujeme 5. narodeniny

14. 07. 2014 23:50

Rádio Litera a Rádio Klasika dnes oslavujú päť rokov od spustenia vysielania. Prvé zvuky zazneli "v éteri" presne 15. júla 2009 o polnoci prostredníctvom kódovaného dátového toku cez satelit.

Rádio Litera je už piaty rok jediným projektom v slovenskom rádiovom priestore, ktorý ponúka 24-hodinové slovné, umelecké a literárno-dramatické programy. Vysiela poéziu, prózu, drámu a publicistiku - programy zamerané na intelektuálnejších poslucháčov od 15 rokov, ktorí majú radi hovorené slovo.

Kedy to celé začalo? Rozhlasová rada dala 28. októbra 2008 zelenú na podanie žiadosti o licenciu na digitálne vysielanie, ktorú Litera získala už o necelý mesiac, 18. novembra. Pri jej zrode stáli vtedajší programový riaditeľ Ľuboš Machaj a riaditeľ umeleckých programových služieb Silvester Lavrík. Počas ďalšieho obdobia nasledovala profilácia Litery a Klasiky, organizačné a technické zabezpečenie, celkové cizelovanie obsahu a formy budúcich digitálnych umeleckých okruhov. Po odskúšaní vysielania rozhlas 19. januára 2010 spustil promo kampaň na oba nové digitálne okruhy skrze printovú inzerciu, oficiálnu webstránku Slovenského rozhlasu a informali o nich v Rádiu Slovensko, Rádiu Devín, Rádiu FM a Rádiu Regina. Oficiálne jinge Rádia Litera načítala slovenská herečka Michaela Drotárová.

Štruktúra Rádia Litera je pestrá a zahŕňa široké spektrum umeleckých, publicistických či dokumentárnych žánrov, tém či hereckých predstaviteľov z minulosti aj súčasnosti, aby oslovila maximálne množstvo poslucháčov, ktorí sú aktívnymi užívateľmi internetu. Pri zostavovaní programu počas prvých rokov hľadala tú najlepšiu možnú cestu, ktorú našla v podobe tematických týždňov. Každý týždeň tak reflektuje rôzne aktuálne témy, ročné obdobie, osobnosti, krajiny, významné sviatky, výročia alebo prebiehajúce udalosti literárneho a kultúrneho života, ku ktorým sú dostupné programy v archíve. Je tiež jedinečnou možnosťou udržať si kontakt so slovenským hovoreným slovom aj pre slovenských rodákov žijúcich v zahraničí.

V súčasnosti Litera vlastnou dramaturgiou zostavuje vysielanie, ktoré funguje na reprízovom princípe a pozostáva z výberu programových prvkov z digitálneho archívneho systému Slovenského rozhlasu. Kedysi bolo vysielanie naplánované formou štyroch trojhodinových rotujúcich blokov, no nakoniec sa viac osvedčila alternatíva piatich dvojhodinových blokov. Tie sa opakujú niekoľkokrát počas týždňa tak, aby si každý stihol vypočuť všetko, na čo má chuť.

Ďakujeme všetkým našim poslucháčom, že sme mohli s nimi stráviť pekných päť rokov vysielania! Veríme, že napriek občasným technických problémom bude náš program čoraz lepší, atraktívnejší, kvalitnejší a literárne skvosty budeme spoločne objavovať minimálne ďalších päť rokov.

Rádio Litera

Živé vysielanie
??:??