Literárna súťaž pre začínajúcich autorov

Kultúra

Literárna súťaž pre začínajúcich autorov

01. 07. 2013 10:01

Trnavský samosprávny kraj a Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave  vyhlasujú literárnu súťaž pre začínajúcich autorov zo Slovenska i Slovákov žijúcich v zahraničí LITERÁRNY SALÓN TRNAVA 2013.

Súťaže sa môže zúčastniť každý občan Slovenskej republiky alebo Slovák žijúci v zahraničí vo veku od 15 rokov s prácami v slovenskom jazyku, ktoré doteraz neboli publikované ani prihlásené do inej súťaže. Práce sa môžu písať na ľubovoľnú tému, no preferované budú skôr dielka zamerané na súčasnosť. Každý autor môže zaslať viac prác do oboch kategórií súťaže – poézia a próza. Rozsah jednej práce nesmie presiahnuť päť normostrán.

Viac informácií o literárnej súťaži sa dozviete na stránke Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave. Prajeme veľa chuti do písania!

Martin Šenc

Živé vysielanie
??:??