O najlepších knihách rozhodnú študenti

Kultúrne novin(k)y

O najlepších knihách rozhodnú študenti

07. 06. 2018 09:43

Literárne informačné centrum a Anasoft litera vyhlasujú druhý ročník literárnej ceny René - Anasoft litera gymnazistov.

Cena René je na Slovensku historicky prvou literárnou cenou, o ktorej rozhodujú študenti vybraných slovenských gymnázií. Po veľmi pozitívnych ohlasoch zo strany vyučujúcich i študentov, sa v druhom ročníku usporiadatelia rozhodli zaineteresovať do rozhodovania väčší počet škôl a budú aktívne spolupracovať už s dvadsiatkou gymnázií po celom Slovensku.

Cena má priblížiť súčasnú hodnotnejšiu domácu prózu mladšej generácii, učiť študentov chápať a interpretovať literárny text, argumentovať, obhajovať svoje názory a rozvíjať kritické myslenie.

Študenti dostanú k dispozícii nominované knihy a príležitosť naživo sa stretnúť s autormi na školách. Potom o knihách diskutujú a sami vyberajú najlepšiu pôvodnú knihu uplynulého roka. Každé gymnázium hlasuje za svojho laureáta, pričom žiak má jeden hlas a titul s najväčším počtom hlasov je víťazom prvého kola. V druhom kole jeden študent ako zástupca školy diskutuje s oponentmi z ostatných gymnázií na spoločnom stretnutí a hlasovaním určia laureáta ceny René - Anasoft litera gymnazistov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje počet študentov, ktorí sa v jednotlivých školách do projektu zapojili.

Aj tento rok majú študenti na výber päticu kníh, ktoré im odporučila aktuálna porota ceny Anasoft litera. Tituly môžu, ale nemusia byť zastúpené v desiatke ceny Anasoft litera, pretože porota pri cene René prihliada na cieľovú skupinu mladých čitateľov. V druhom ročníku ceny René porota v zložení Miroslava Vallová , Lucia Molnár Satinská, Derek Rebro, Patrik Oriešek a Zoltán Rédey vybrali pre študentov tieto tituly v abecednom poradí:

Hečko, Maroš: Ďalej na západ sa dá ísť len na východ, Vydavateľstvo TATRAN, 2017

Lesná, Ľuba: Tisícročná žena, Vydavateľstvo Artforum, 2017

Majling, Daniel: Ruzká klazika, BRAK, 2017

Pupala, Richard: Čierny zošit, Marenčin PT, Marenčin Media, 2017

Rozenbergová, Vanda: Muž z jamy a deti z lásky, Vydavateľstvo Slovart, 2017

Prvou laureátkou ceny sa v decembri minulého roka stala Ivana Gibová s knihou Barbora, boch &a katarzia. Laureát druhého ročníka ceny René 2018 - Anasoft litera gymnazistov bude vyhlásený koncom roka na festivale Autoriáda -- Dni slovenskej literatúry.

Text a foto: Anasoft Litera

Živé vysielanie
??:??