Tajomne sa pohojdávajúci most do iného sveta – zázračne reálneho

Téma týždňa

Tajomne sa pohojdávajúci most do iného sveta – zázračne reálneho

11. 04. 2016 16:12

Týždeň magického a fantastického realizmu

Ak máte radi priesečníky fantázie a reality, príbehy, kde všednosť sa obrusuje do fantastického tvaru, ireality a tajomna, tento týždeň bude pre vás časovo náročnejší, lebo popri iných povinnostiach a záľubách, vás to bude zrejme ťahať práve k Rádiu Litera. Čaká vás čítanie z Allendeovej bestselleru Paula, ale aj próza z pera tejto čílskej spisovateľky o tajomnej Ľalii pod názvom Skazené dievča. Môžete sa tešiť na milostnú novelu Čingiza Ajtmatova Džamila, na Márquezove poviedky pod názvom Storočná samota, Cortázarovo Argentínske tango, ale aj fantazijný svet Pavla Rankova (Black & White) a Pankovčínovo dielo Bude to pekný pohreb.

Isabel Allendeová je známa ako pokračovateľka Márquezovho magického realizmu a autorka svetoznámeho diela Dom duchov, ktorý bol sfilmovaný. v hlavnej úlohe s Meryl Streepovou.V Čítaní na pokračovanie si budete môcť vypočuť päť častí zo svetového bestselleru tejto čílskej spisovateľky Paula. Allendeová túto prvú nebeletristickú knihu napísala pod vplyvom životnej skúsenosti, keď jej 28-ročná dcéra upadla do niekoľkomesačnej kómy. Kniha má podobu listu, ktorý píše matka dcére, ale aj meditácií. V réžii Štefana Korenčiho účinkuje Eva Žilineková. V roku 1998 redakčne pripravila Gabriela Rothmayerová.

„Na hlavu dievčiny natrafili v bahne, mala otvorené oči a ústa, akoby kričala, ale nevyšiel z nej ani hlások. Volala sa Ľalia, akoby ju tak boli pomenovali pri prvom prijímaní.“ Takto začína príbeh od Isabel Allendeovej, ktorý si budete môcť vypočuť tento týždeň pod názvom Skazené dievča, a to v preklade Vladimír Olerínyho. Vo vysielaní bude od štvrtku. V réžii Petra Jezného ju vynikajúco interpretuje Viera Strnisková.

Čingiz Ajtmatov bol „jedným z predstaviteľov takzvaného magického realizmu. V jeho tvorbe sa obdivuhodným spôsobom snúbia realizmus a legenda, motívy národnej kirgizskej kultúry, témy humanizmu a hlbokej ľudskosti. Jeho tvorba je poetická natoľko, nakoľko môže byť próza prirovnávaná k poézii.“ Na tento týždeň sme od Ajtmatova vybrali jeho milostnú novelu Džamila, ktorú napísal v roku 1959 a ktorou sa preslávil. „Ajtmatov v novele vykresľuje pôsobivý ľúbostný príbeh z kirgizského vidieka, kde tvrdo platia staré zvyky. Hrdina Seit žije v dome s veľkou rodinou, do ktorej patrí aj Džamila, jeho nevlastná matka. Po smrti manžela sa podľa tradície stáva manželkou Seitovho otca. Rodí sa cit medzi dvoma mladými ľuďmi, ktorí naň, podľa neúprosných zákonov komunity, vôbec nemajú právo.“ Úvodné slová si vypočujete z úst Soni Ulickej a Vladimíra Minaroviča. Samotný príbeh v réžii Mileny Lukáčovej číta Karol Machata. Preložila Elena Križková. Prvé tri časti Džamily budú vo vysielaní už od pondelka, štvrtá a piata časť od utorka.

Nebude chýbať v tomto týždni ani popredný predstaviteľ magického realizmu Gabriel García Márquez. Od utorka vám ho priblíži Róbert Šedivý v dvoch častiach v cykle Autor na dnes. Od utorka bude vo vysielaní prvá časť, od stredy druhá. Účinkuje Alfred Swan.Od piatku sa môžete tešiť na reláciu pod názvom Storočná samota. Jej súčasťou bude čítanie Márquezovej prózy Deň ako každý iný a poviedky Veľmi starý pán s obrovskými krídlami. Úvodné slovo bude mať prekladateľ poviedok a hispanista Vladimír Oleríny. Bude hovoriť aj o Márquezovom románe Sto rokov samoty z roku 1967.

Ak ste čítali aspoň niečo od Julia Cortázara – spisovateľa argentínskeho pôvodu, ktorý je považovaný za tvorcu novej podoby fantastickej poviedky, zrejme poznáte jeho intelektuálnu rovinu diel, chaotické rozprávanie, prieniky reality a fantázie, ale aj hravé návody na čítanie tej-ktorej knihy. Do vysielania sme vybrali jeho poviedku Argentínske tango. Účinkujú Vladimír Oleríny a Vladimír Minarovič.

Postupy magického realizmu nachádzame výrazne zastúpenie aj u mnohých autorov slovenskej prózy. Dozviete sa o nich v pásme Patrika Orieška Fantastickosť, absurdita, ireálnosť, ktoré bude vo vysielaní od stredy. V réžii Vladimíra Hanuliaka v ňom účinkujú Alfréd Swan a Vladimír Minarovič. Predstavíme vám z tohto pohľadu napríklad tvorbu Pavla Rankova, Václava Pankovčína, alebo Marka Vadasa. Vypočujete si aj ukážky z ich diel.

Zimomriavkach pre dospelých sa môžete s dielom Pavla Rankova stretnúť opäť. Od štvrtka vás pozývame počúvať v rámci Zimomriavok... fantazijnú poviedku Black & White, ktorú vám prečíta Radoslav Kuric. Úvodný rozhovor s Pavlom Rankov bude viesť Daniela Kapitáňová.

Od Václava Pankovčína sme pre vás pripravili jeho dielo Bude to pekný pohreb, ktoré bude vo vysielaní od piatku. Charakterizuje ho magickosť spojená s témou umierania. Autorkou dramatizácie je Michaela Zakuťanská. V réžii Ladislava Keratu účinkujú Vladimír  Hajdu, Viktor  Vrbiar, Vladimír  Jedľovský, Miroslav Trnavský, Lenka Košická, Ján Mistrík, Lena Košická, Karol Ježík, Lucia Vrablicová, Marián Labuda, Judita Bíla, Ľubomír Paulovič, Tibor Vokoun, Danica Matúšová, 2014.  

Objavte tento týždeň teda s autormi magického realizmu tajomný most do iného sveta – zázračne reálneho. Príjemný prechod po pohojdávajúcom sa literárnom moste praje Rádio Litera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorka: Monika Kekeliaková, snímky: pixabay.com

Živé vysielanie
??:??