Literatúra Latinskej Ameriky - 1. časť

Téma týždňa

Literatúra Latinskej Ameriky - 1. časť

06. 09. 2016 13:46

Tento týždeň sa presunieme do Latinskej Ameriky. V prvej časti dvojtýždňovky budete počúvať významných autorov z tejto oblasti. V Čítaní na pokračovanie to bude čílsky Luis Sepúlveda a jeho oceňovaná novela, O starcovi, ktorý rád čítal ľúbostné romány. Môžete sa tešiť na rozhlasovú hru od Paula Coelha, Alchymista i súbor autorových myšlienok a úvah v diele Ako rieka, ktorá plynie. Ak vás zaujíma pozadie jeho diel, Jozef Kollár vám v pásme Na hrane muža a ženy priblíži témy lásky a sexu v Coelhovej tvorbe. Taktiež vám tento týždeň prinesieme poviedky kubánskych spisovateľov: Guillermo Cabrera Infante, Miguel Barnet, Carlos Alberto Montaner, Eduardo de Llano a Ángel Santiesteban a úryvok z románu Guatemalčana Miguela Ángela Asturiasa. Daniela Kacárová sa bude venovať mexickej maliarke Fride Kahlo v pásme nazvanom Autorportrét a vypočujete si aj esej Vidiadhara Surajprasada Naipaula, trinidadského autora oceneného Nobelovou cenou, s názvom Naša univerzálna civilizácia. Pre priaznivcov poézie prinesieme pásmo Otázky o tvorbe Pabla Nerudu.

V Čítaní na pokračovanie vám bude Dušan Jamrich čítať novelu Luisa Sepúlvedu, O starcovi, ktorý rád čítal ľúbostné romány. Autor za ňu dostal niekoľko významných medzinárodných literárnych cien. Príbeh z amazonského pralesa o boji starca so šialenou samicou ocelota je silnou metaforou o láske, živote a smrti, o zmysle života a jeho rôznych podobách. Je to provokatívny, mýtický, magický a súčasne hrdinský príbeh osobnej cti človeka, ktorý sa naučil žiť v harmónii s prírodou.

Tohtotýždňová rozhlasová hra, Alchymista, bude pochádzať z pera známeho a celosvetovo obľúbeného brazílskeho spisovateľa, Paula Coelha. Prvá časť od pondelka, druhá od utorka na Litere. Dielo zdramatizoval Viliam Sýkora a účinkujú v ňom: Michal Domonkoš, Eva Landlová, Vladimír Minarovič, Anton Vaculík, Daniel Dangl, Ján Valentík, Ivan Laca, Jozef Vajda, Leopold Haverl, Zuzana Dančiaková, Mikuláš Bugár, Vladimír Durdík, Jozef Šimonovič, Peter Sklár, Milan Lasica, Jozef Švoňavský, Ladislaf Konrád, Jozef Longauer, Roman Fratrič, Július Vašek, Jozef Cút a Elo Romančík.

Od Paula Coelha si od stredy budete môcť vypočuť aj súbor rozprávaní, úvah a myšlienok z rokov 1998-2005 s názvom Ako rieka, ktorá plynie. V krátkych textoch spisovateľ zachytáva svoje zážitky z ciest a zamýšľa sa nad stretnutiami s obyčajnými ľuďmi. Podnetom mu neraz býva i prečítanie novinového článku či iná krátka správa, ktorá práve vďaka jeho úvahe nezapadne prachom. Coelhov neutíchajúci záujem o človeka a snaha o prebúdzanie dobra v každom z nás, je hlavným motívom takmer všetkých jeho kníh. Želáme príjemné počúvanie. V réžii Viery Weidlerovej číta Karol Machata

Jozef Kollár si pre vás od štvrtka pripravil pásmo o láske a sexe v Coelhovom diele, Na hrane muža a ženy. V réžii Pavla Gejdoša účinkovali Dáša Rúfusová, Vladimír Minarovič, Ivan Laca, Alfréd Swan a Ivan Vojtek.

Súčasťou týždňa latinskoamerickej literatúry budú aj poviedky kubánskych spisovateľov. Guillermo Cabrera Infante žil od roku 1965 v exile, v Londýne, až do svojej smrti v roku 2005. Na Litere vám v réžii Martina Bendika Marián Geišberg prečíta jeho poviedku, Žena, ktorej hrozila potopa.

Od stredy budeme v programe pokračovať kubánskou prózou Miguela Barneta Miosvatis a vo štvrtok do vysielania vstupujú poviedky Eduardo Greenpeace od Eduarde de Llana, Epilóg z dna priepasti a Triburcio od Carlosa Alberta Montanera a nakoniec poviedka Vlky najľahšie poľujú v noci od Ángela Santiestebana. Všetky štyri vám prečíta Marián Geišberg.

Kľúčovú úlohu v novšej latinskoamerickej literatúre zohrali prozaik Alejo Carpentier románom Kráľovstvo z tohto sveta a guatemalský básnik a prozaik Miguel Ángel Asturias románom Pán prezident. Signalizovali nástup novej ideovo-estetickej orientácie. Asturias sa ako príslušník mladých buržoáznych radikálov aktívne zúčastňoval na hnutí odporu proti diktatúre. Táto spoločenská angažovanosť a štúdium indiánskeho národopisu a mytológie mu poskytli nevyčerpateľný zdroj inšpirácie a výrazne ovplyvnili jeho vrcholné umelecké diela. Carpentier v románe zobrazuje búrlivé udalosti na Haiti v druhej polovici 18. storočia, keď krajina prešla pod francúzske koloniálne panstvo. V čase, keď sa odohráva dej tohto románu, žilo na Haiti asi 100 000 belochov a mulatov, na ktorých robil asi päťnásobný počet černochov. Tí živorili v neopísateľných podmienkach, čo viedlo ku krvavým vzburám a k narastaniu ich uvedomovania. Úryvok z novely Miguela Angela Asturiasa Mŕtvoly pre propagandu a z románu Aleja Carpentiera Kráľovstvo z tohto sveta číta Alfréd Swan a na Litere budú od utorka.

A nezostaneme len pri próze. V rubrike Svetová čítanka si Ladislav Franek pripravil pásmo poézie čílskeho básnika Pabla Nerudu s názvom Otázky. Na Litere od utorka. V réžii Jaroslava Riháka v ňom účinkovali Jozef Šimonovič, Ivan Laca a Soňa Ulická.

Ak máte radi výtvarné umenie, od piatku vás poteší literárno dramatické pásmo Diany Kacárovej, Autoportrét. Bude o výbornej mexickej surrealistickej maliarke Fride Kahlo. Frida bola známa tým, že sa obliekala ako chlapec a v osemnástich rokoch mala veľkú nehodu, keď sa autobus, v ktorom cestovala, zrazil s električkou. Pri rekonvalescencii začala malovať. Po ležiačky. Účinkujú: Diana Mórová, Matej Landl, Tomáš Roháč, Jozef Šimonovič, Helena Geregová, František Kovár, Gabriela Csinová, Patrícia Willantová.

V relácií z cyklu Autor na dnes si od piatku vypočujete esej nositeľa V nasledujúcich minútach si vypočujete esej nositeľa Nobelovej ceny za literatúru z roku 2001, trinidadského spisovateľa Vidiadhara Surajprasada Naipaula s názvom Naša univerzálna civilizácia. Naipaul sa v nej zamyslel nad problémami globalizácie a rozporov, ktoré z nej vyplývajú. Číta Miroslav Trnavský.


To je na prvú časť dvojtýždňovky všetko, no ešte viac literatúry Latinskej Ameriky vám ponúkneme budúci týždeň. Príjemné počúvanie prajeme!

Autorka: Katarína Gažíková, snímky: pixabay.com

Živé vysielanie
??:??