Manželské spisovateľské páry

Téma týždňa

Manželské spisovateľské páry

16. 01. 2017 07:00


...alebo keď spája manželstvo a písanie.

Jozef Gregor Tajovský a Hana Gregorová

V roku 2017 sa môžete tešiť, naši milí poslucháči, na viaceré úplne nové tematické cykly. Minulý týždeň sme otvorili LITERÁRNY ZEMEPIS a tento týždeň ponúkame prvú časť z cyklu MANŽELSKÉ SPISOVATEĽSKÉ PÁRY (alebo keď spája manželstvo a písanie). Tento týždeň nahliadneme do súkromia, ale i literárneho odkazu manželov – Jozefa Gregora Tajovského a Hany Lilgovej Gregorovej. Môžete sa tešiť na sedem častí z cyklu Slovenské rody o Lilgovcoch a Gregorovcoch. Čaká vás dramatizácia Gregorovej života pod názvom Tretí z kvetov zla. Od Tajovského zasa Statky-zmätky, ale aj Matka, Susedovie prasa, Mamka Pôstková, Apoliena či Maco Mlieč. Vypočujete si aj Tajovského fejtón a niečo z autorových listov. Hanu Gregorovú vytiahneme z patriarchálneho tieňa jej manžela. Aj vďaka dramatizáciám o jej živote, aj o jej rode, o jej emancipovanom myslení o žene. Budete si od nej môcť vypočuť poviedku Žiarlivý, ale spoznať ju aj ako rozhlasovú autorku tvorby pre detského poslucháča.
 
Čítanie na pokračovanie tentokrát prinesie sedem častí dramatizácie z cyklu Slovenské rody: Lilgovci a Gregorovci. Začína sa príbehom matky Hany Gregorovej, rodenej Lilgovej. Pripravil ho autor Dušan Široký, režíroval Štefan Korenči a účinkujú v ňom Eva Matejková, Marián Slovák, Lucia Vrablicová, Ladislav Konrád, Michaela Hanudelová, Ján Mistrík, Miroslav Trnavský, Jozef Šimonovič, Ľubica Očková, Rebeka Poláková, Anton Vaculík, Viktor Vrbian, Lucia Krútelová.

TajovskyJozefGregor_spisovatel wiki.jpg

Hneď od začiatku týždňa bude vo vysielaní rozhlasová hra Jozefa Gregora Tajovského Statky-zmätky. Dielo je z roku 1909 a autor v ňom odhaľuje, ako hospodársko-triedne vzťahy ovplyvňujú konanie ľudí. Vytvára obraz dravej, sebeckej a bezohľadnej morálky buržoázie a jej predstaviteľov. V réžii Petra Jezného účinkujú František Kovár, Viera Richterová, Helena Geregová, Zuzana Kapráliková, Peter Sklár, Ivan Laca, Marián Geišberg, Anna Javorková, Marián Slovák, Eva Matejková, Juraj Predmerský, Michaela Čobejová.

Tajovský je právom považovaný za najlepšieho predstaviteľa psychologického realizmu na Slovensku a svojím dielom sa priraďuje k odkazu takých velikánov, akými boli napríklad Ibsen či Tolstoj. Komorné drámy Jozefa Gregora Tajovského, plné sociálnych i ľudských rozporov tvoria nenahraditeľnú súčasť modernej slovenskej dramatickej tvorby. Jeho jednoaktovka Matka je dielo plné vášne a nenaplnenej lásky. Tajovský v nej do kontrastu stavia dve ženské vášne - lásku k dieťaťu a lásku k milencovi. Po ťažkom procese rozhodovania prináša matka svojmu dieťaťu vytúženú obeť a naveky sa do seba uzatvára. Na Litere hráme Matku od stredy. V réžii Táne Tadlánkovej účinkujú Oľga Solárová, Jozef Vajda, Zuzana Kapráliková a Vladimír Obšil.

Ako prozaik bol Tajovský vedúcou osobnosťou druhej vlny slovenského realizmu, ako dramatik zakladateľom slovenskej realistickej drámy. Jeho hry sú aj dnes bežným repertoárom profesionálnych divadiel. Vytvoril nezabudnuteľné postavy ľudového života: úbohého sluhu, statočnú mamku Pôstkovú, huchú slúžku. Peter Štrelinger vám od utorka tohto spisovateľa, dramatika, novinára a národného buditeľa priblíži v relácii s názvom Jozef Gregor Tajovský z cyklu Podobizne. V réžii Petra Jezného účinkujú František Dibarbora, Božiadara Turzonovová, Martin Gregor, Daniel Michaeli, Ján Valentík, Vladimír Durdík.

V našom vysielaní nájdete aj spomenuté poviedky. Od štvrtku Susedovie prasa, príbeh o peknom prasiatku. V réžii Martina Kákoša účinkujú Monika Hilmerová, Eva Matejková, Ján Gallovič a Tomáš Maštalír. Od piatku to budú hneď poviedky tri: Mamka Pôstková o starostlivej žene, ktorá pečením chleba zarába na celú rodinu a lenivých mužov, Apoliena o hluchej slúžke, ktorej sa krivda nevyhýba a nakoniec Maco Mlieč, príbeh úbohého sluhu, jednoduchého dedinského človeka. V réžii Martina Kákoša a Táne Tadlánkovej účinkujú Ján Gallovič, Viera Topinková, Jozef Šimo a František Kovár.

23942 clanok.jpg

Tajovského manželka Hana Gregorová bola tiež spisovateľka, novinárka, ochotnícka herečka, osvetová pracovníčka a významná organizátorka ženského hnutia. Pri manželovom úspechu sa na ňu často zabúda, no tento týždeň v Rádiu Litera vystúpi spoza manželovho tieňa. Hana vyrastala v kultúrnom prostredí Martina a po svadbe sa usadila v Bratislave. Vo svojich prózach a románoch zobrazila osudy slovenský žien všetkých spoločenských vrstiev, ich duševné stavy, rozčarovania v láske i v manželstve a ich nespravodlivé spoločenské postavenie v prvej tretine 20. storočia. Jej cieľom bolo zrovnoprávniť ženy na Slovensku. Reláciu z cyklu Autor na dnes Simony Fochlerovej s názvom Hana Gregorová nájdete vo vysielaní už od pondelka. V réžii Hany Rodovej účinkujú Lukáš Šepták, Filip Lenárth a Beáta Rotárová.

Od utorka vysielame dramatickú epizódu Jozefa Repka Tretí z kvetov zla. Keď v roku 1912 Gregorová vydala svoju prvú zbierku poviedok Ženy, ušlo sa jej za odvahu nemálo úderov nielen z literárnych kruhov. Martin sa jej stal tesný a pokoj nenašla ani v manželstve s vtedy už etablovaným Jozefom Gregorom Tajovským. V tejto relácii sa zastavíme práve pri tomto období v pohnutom živote spisovateľky. V réžii Vladimír Ruska účinkujú Anna Javorková a František Kovár.

Hoci od jej smrti uplynulo už vyše pol storočia, mnohé z jej výrokov by mohli vyvolať pobúrenie aj dnes. Isté je, že si vydobýjala právo na vzdelanie, tvorbu i na rovnocenné partnerstvo muža a ženy. Jednu z jej poviedok si budete na Litere môcť vypočuť od stredy. Má názov Žiarlivý. V réžii Táne Tadlánnkovej účinkuje Táňa Radeva.

Hana Gregorová pracovala aj ako autorka rozhlasovej tvorby pre deti. Jednu z jej rozprávok O zvieratkách a o divadle sme zaradili do vysielania od utorka. Hana Gregorová/Beata Panáková: Andanténa: Rozprávočky z rádia je názov relácie. V réžii Rie Paldiovej účinkuje Boris Farkaš.

Počas prvej svetovej vojny žili manželia Gregorovci štyri roky v odlúčení. Tajovský na piaty pokus prebehol do ruského zajatia a domov sa vrátil až v novembri 1919. Domov posielal listy. V relácii Olega Pastiera Listové tajomstvá: Jozef Gregor Tajovský si ich pár prečítame. Na Litere od stredy. V réžii Mileny Lukáčovej účinkujú Jozef Šimonovič, Boris Farkaš a Zuzana Kyzeková.

V Tajovského tvorbe dominuje poviedka a dráma, no písal aj črty, novely a fejtóny. Jeden z nich sa od piatku objaví aj v našom vysielaní. Volá sa Kšó, kšó alebo Kto má škodu, má aj posmech. V réžii Táne Tadlánkovej účinkuje Táňa Radeva.


Keď Jozef Gregor Tajovský požiadal Hanu Lilgovú o ruku, napísala mu: „Vydám sa za Vás, aby som mohla žiť duševnejšie a že ste spisovateľ.“ Manželstvo to ale nebolo jednoduché. Zdá sa, že títo dvaja ľudia si k sebe cestu našli až po rokoch. Ich vzťah, ako Hana napísala, bol predtým plný „neprestajného boja i bôľu", až neskôr prerástol do trvalého priateľstva. Spojila ich literatúra, spojilo ich písanie.


Program rádií.

Snímky: TAST, wikipedia.org, pixabay.com

Autorky: Monika Kekeliaková, Katarína Gažíková.

Živé vysielanie
??:??