V máji o Štúrovcoch a literárnom romantizme

Téma týždňa

V máji o Štúrovcoch a literárnom romantizme

15. 05. 2017 14:36

Uprostred jarných májových dní sa naladíme na posolstvo a zásluhy štúrovcov a s prekvapením zistíme, aké aktuálne sú aj dnes viaceré diela slovenského i svetového literárneho romantizmu, a to aj vďaka originálnemu rozhlasovému spracovaniu bez pátosu. V Čítaní na pokračovanie sa môžete tešiť na životopisný príbeh Ľudovíta Štúra podľa predlohy Jozefa Miloslava Hurbana, čakajú vás dve časti Kalinčiakovej Srbianky a budeme si čítať Goetheho Čarodejníkovho učňa. Príťažlivo sú spracované aj posledné dni Jána Bottu, ktoré majú podobu rozhlasovej hry. Určite si nenechajte ujsť hru Karla Horáka Mesianistova hlava a rozprávkovú hru Mahuliena, zlatá panna. Objavili sme pre vás v archíve aj už dosť dlho nevysielané, a pritom vydarené hry, a to rozprávkovú hru Pavla Dobšinského Soľ nad zlato a hru podľa predlohy Friedricha Schillera Viliam Tell. Nebude chýbať prierez poéziou Janka Kráľa, Bottova Žltá ľalia, Shelleyho verše či pásmo o Karlovi Hynkovi Máchovi. Započúvajte sa aj do listov Andreja Sládkoviča.

Čítanie na pokračovanie bude tento týždeň rozmanité. Od pondelka a utorka si budeme pripomínať Ľudovíta Štúra, kodifikátora spisovnej slovenčiny, politika, estetika, pedagóga, básnika a publicistu, jednu z ústredných osobností slovenského kultúrno-politického života polovice 19. storočia. Čítanie z prózy Jozefa Miloslava Hurbana Ľudovít Štúr má dve časti. V réžii Vladimíra Ruska účinkujú Karol Machata a Peter Sklár.

Od stredy a štvrtka vysielame čítanie z historických próz Jána Kalinčiaka, ktoré uvádzame pod spoločným názvom Hrdá mladosť. Poviedku i úvodné slová o autorovi číta v réžii Martina Bendika František Kovár.

Od piatku sa môžete tešiť na najvýznamnejšieho predstaviteľa nemeckej klasickej literatúry, Johanna Wolfganga Goetheho. Ako spisovateľ bol Goethe tvorcom diel všetkých literárnych druhov, poézie, prózy, drámy, pestoval mnoho literárnych žánrov. Na Litere vysielame dielo Čarodejníkov učeň. Účinkujú Peter Rúfus a Zuzana Kyzeková.

Tento týždeň pre vás vysielame hneď niekoľko rozhlasových, či rozprávkových hier. Od pondelka dávame do pozornosti hru s názvom Mesianistova hlava Karola Horáka. Horák sa vo svojej dramatickej tvorbe venoval aj zaujímavým osobnostiam nášho kultúrneho a spoločenského života. Takto uchopil život a osudy Jonáša Záborského a spracoval aj peripetie života romantického básnika, filozofa a jazykovedca, mesianistu Sama Bohdana Hroboňa. Dramatická kompozícia nie je len rekapituláciou jednotlivých etáp jeho života a tvorby, ale aj psychologickou sondou do vnútra trpiacej duše. V réžii Ladislava Hyžu účinkujú Ján Kožuch, Petronela Valentová, Ladislav Hyža, Ivan Folkman, Michal Gazdík, Zlatica Gillová, Linda Hoghová, František Výrostko, Emília Čížová, Ivan Giač a ďalší.

Od utorka si nenechajte ujsť výborné rozhlasové spracovanie známej rozprávky zo zbierky Pavla Dobšinského Soľ nad zlato. V réžii Ľuby Vančíkovej účinkujú Peter Blahút, František Kovár, Dušan Lenci, Katarína Šulajová, Zuzana Šebová, Zuzana Kapráliková, Dušan Kaprálik, Dušan Tarageľ, Karol Čálik, Dušan Szabó a Martin Kaprálik.

Rovnako od utorka vás pozývame počúvať pôvodnú rozhlasovú hru Jozefa Repka Poetovo posledné poludnie. Ako už ohlasuje názov, hra zachytáva posledné chvíle života slovenského romantického básnika Jána Botta. Smrť prináša nielen vykúpenie, ale aj poznanie ľudskej malichernosti a závisti, ktorá však nedokáže prekročiť prah života, a preto stráca význam. Smrť, nech ju zapríčinilo čokoľvek, očisťuje, preto je taká krásna. V réžii Viery Weidlerovej účinkujú Peter Bzdúch, Marián Slovák a Eva Matejková.

S Jánom Bottom sa budeme stretávať aj od stredy, v rozhlasovej hre podľa jeho veľbásne Smrť Jánošíkova. Jánošík je určite najlegendárnejšou slovenskou historickou postavou. Jeho súcit s biednymi ľuďmi a jeho boj proti utláčateľom sa stal témou mnohých slovenských ľudových piesní, básní i povestí. Inšpiroval aj Jána Bottu, ktorý sa vo svojej lyricko-epickej básni prostredníctvom ľudového hrdinu vyjadruje k dobovým problémom druhej polovice 19. storočia, keď uhorská vláda násilne potláčala slovenské národné povedomie a kultúru. Botto tiež v básni aktualizoval ľudové tradície a zvýraznil v nej hodnoty blízke štúrovskej generácii. V réžii Petra Vilhana účinkujú Michal Hudák, Peter Gažo, Dana Košická, Jozef Fila, Braňo Holíček, Laura Hrehová, Lucia Tarbajovská, Ľuboš Záhon, Elena Kleisová, Peter Vilhan, Peter Sasák, Ján Bulík, Richard Veselý, Igor Makovický. Od Jána Bottu si môžete od utorka vypočuť aj známu baladu Žltá ľalia. V réžii Martina Kákoša recituje Dagmar Rúfusová.

Od štvrtka vás vo vysielaní čaká rozprávková hra na motívy rozprávok Pavla Dobšinského a bratov Grimmovcov Mahuliena, zlatá panna. Odohráva sa v kráľovstve sužovanom zlým Zlatovladom. Jeho sila je ukrytá v zlatej soške krásnej dievčiny, v Mahuliene. Keď sa o Zlatovladovi dozvie mladý princ, rozhodne sa Mahulienu nájsť a zlého vládcu o moc pripraviť. Úprava Matej Haasz, Naďa Uličná. V réžii Táne Tadlánkovej účinkujú Patrik Žiaran, Daniel Fischer, Peter Balko, Ivan Šándor, Zuzana Mauréry, Marián Slovák, Henrieta Jančišinová, Miroslav Trnavský, Petra Langová, Juraj Predmerský, Ivo Gogál, Martin Kaprálik, Lukáš Dóza, Jozef Šimonovič a Soňa Ulická.

A posledná rozhlasová hra tohoto týždňa vstúpi do vysielania v piatok. Je sa na čo tešiť! V našom rozhlasovom archíve sme našli hru Friedricha Schillera Viliam Tell. V réžii Márie Budovej účinkujú Andrej Chmelko, František Dadej, Ulrich Rudens, , Peter Macko, Ondrej Grega, Štefan Adamec, Ján Bzdúch, Albert Pagáč, Ján Ondrejka, František Kmec, Peter Gažo, Marián Kleis, Alexander Kautnik, Ján Dudra, Elena Volková, Elena Kleisová, Judita Vicianová, Oto Katuša, Bohuš Petrík, Ján Rybárik, Zolo László, Hana Grissová, František Greguš, Mikuláš Bud.

Tento týždeň si priblížime život a tvorbu dvoch autorov v reláciách z cyklu Autor na dnes. Od pondelka to bude Karel Hynek Mácha Zuzany Feješovej a od stredy Janko Kráľ Márie Samuhelovej. Mácha bol najvýraznejším talentom obdobia českého národného obrodenia. Jeho prvé poetické pokusy sú v nemeckom jazyku, neskôr písal výhradne v češtine. V básnickej tvorbe sa venoval sonetom a lyricko - epickým skladbám. V próze spracoval okrem historických námetov aj vlastné zážitky, túžby a sny, čo priamo odráža najmä cyklus poviedok Obrazy ze života mého. Mácha bol očarený elegickou poetikou zrúcanín zaliatych mesačným svitom, hlbokými jazerami a vrcholmi skál. Hostkou relácie je Anna Valcerová.

Janko Kráľ sa narodil v roku 1822 v Liptovskom Mikuláši. Po štúdiách v Kežmarku a Levoči pokračoval v štúdiu v Bratislave. V roku 1844 bol medzi tými, čo po Štúrovom zosadení z funkcie zástupcu profesora demonštratívne opustili Bratislavu. Na túto udalosť reagoval básňou Duma bratislavská. Réžia Róbert Šedivý. Hostka Eva Tkáčiková. O Jankovi Kráľovi vysielame od štvrtka aj pásmo poézie pod názvom Orol vták. V réžii Táne Tadlánkovej účinkujú Peter Rúfus a Táňa Kulíšková.

Satirický román Jána Chalupku Bendeguz bol pôvodne napísaný po nemecky a až v roku 1953 bol preložený do slovenčiny. Autor v ňom satiricky stelesňuje jasný národný ideový zámer: dvaja pomaďarčení turčiansky zemani Bendeguz a Kolompos sa vyberú na cestu do sveta hľadať „pravlasť" Maďarov. Sprevádza ich sluha Štefan Drobný alias (podľa Bendeguza) Pišta Kurtaforint, ktorý na tejto ceste zastáva úlohu cervantovského Sancha Panzu. V románe Bendeguz Chalupka paroduje rytierske romány, maďarský šovinizmus a nadradenosť. Na Litere od stredy. V réžii Andreja Turčana účinkujú Michal Ďuriš, Ján Haruštiak, Jozef Šamaj, Pavol Hadač, Marek Fajnor, Daniel Výrostek, Štefan Šmihla, Richard Sanitra.

Od štvrtka môžete na Litere počúvať aj reláciu Olega Pastiera z cyklu Listové tajomstvá pod názvom Mikuláš Dohnány, Andrej Sládkovič. Účinkuje Jozef Šimonovič a Boris Farkaš. Na pár minút sa budete môcť od utorka započúvať aj do veršov anglického poeta Percyho Bysshe Shelleyho, ktoré vysielame pod názvom Pozvanie. V réžii Táne Tadlánkovej účinkuje Peter Rúfus.


Program rádií
Text: Katarína Gažíková, snímky: wikipedia, TASR, pixabay

Živé vysielanie
??:??