Literárny zemepis VI - Literárne koloseum s U. Ecom, V. Pratolinim, Giottom či A. Manzonim

Téma týždňa

Literárny zemepis VI - Literárne koloseum s U. Ecom, V. Pratolinim, Giottom či A. Manzonim

22. 05. 2017 08:00

Tento týždeň sa budete môcť preniesť s Rádiom Litera do Talianska. Poobzeráme si jeho literárne koloseum. Nebudú to však žiadne literárne rozhlasové ruiny, naopak. V Čítaní na pokračovanie odvysielame štyri dramatizované častí Manzoniho Snúbencov. Môžete sa tešiť na rozhlasovú hru o diele a živote talianskeho maliara Giotta, ale aj na príbeh o talianskom dramatikovi Carlovi Goldonim. Nebude chýbať Dante Alighieri v rozhlasovom priereze. Čo-to si povieme o diele Umberta Eca a zvlášť o jeho Pražskom cintoríne. Milovníkov poézie poteší pásmo o F. Petrarcovi, ale i Rímske večery od P. P. Pasoliniho. Nebudú chýbať vynikajúco napísané poviedky Alberta Moraviu a Alessandra Bariccu. Nenechajte si ujsť rozhlasovú hru Eduarda de Filippa Muž a gentleman a výbornú rozhlasovú hru Nedeľa dobrých ľudí. Jej autormi sú Vasco Pratolini a Gian Domenico Giani.

V Čítaní na pokračovanie vysielame tento týždeň dramatizáciu románu klasika talianskej literatúry Alessandra Manzoniho Snúbenci z obdobia španielskej nadvlády z Taliansku v 17. storočí. Čítanie na pokračovanie má štyri časti. V réžii Igora Hrabinského účinkujú Jozef Vajda, Zdena Studenková, Viera Strnisková, Ladislav Chudík, Jela Lukešová, Július Pántik, Eduard Vítek, Ivo Gogál a ďalší.

V rozhlasovej hre Jozefa Lenharta Giotto sa budeme od pondelka venovať jednému z najvýznamnejších maliarov v dejinách výtvarného umenia - Giottovi di Bondone. Hoci zanechal po sebe rozsiahle maliarske dielo, o jeho živote máme len málo údajov. A práve tie inšpirovali autorku a režisérku Vieru Weidlerovú k napísaniu pozoruhodnej rozhlasovej drámy, ktorú nazvala menom tohto slávneho talianskeho maliara. Účinkujú František Kovár, Ondrej Kaprálik, Elo Romančík, Alfréd Swan, Helena Geregová, Ján Galovič, Karol Machata, Jozef Šimonovič, Peter Bzdúch, Vladimír Minarovič a ďalší.

V dramatizácii z cyklu Podobizne vám Ladislav Staroň predstaví talianskeho dramatika 18. storočia a tvorcu kritickej charakterovej komédie. Carlo Goldoni na Litere od stredy. V réžii Olívie Binderovej účinkujú Hana Meličková, Jozef Kroner, Erika Bauerová, František Zvarík a Viera Bálinthová.

Od štvrtka vysielame rozhlasovú hru podľa diela Eduarda di Filippo s názvom Muž a gentleman. V réžii Oľgy Janíkovej účinkujú Ľubomír Gregor, Martin Huba, Dušan Blaškovič, Ján Kroner, Emil Horváth, Ivan Letko, Kamila Magálová, Oľga Šalagová, Anna Tyralová a Eva Rysová. A v piatok do vysielania vstúpi hra Vasca Pratoliniho a Gian Domenica Gianiho Nedeľa dobrých ľudí. V réžii Dušana Zimena účinkujú i Eduard Bindas, Leopold Haverl, František Dibarbora, Viera Bálinthová, Jozef Kroner, Elo Romančík, Karol Polák, Jela Lukešová, Karol Machata, Eva Rysová, Jozef Šándor, Emília Vášáryová, Darina Vašíčková a ďalší.

Od stredy si budeme čítať poviedky známeho talianskeho spisovateľa Alberta Moraviu, ktoré na Slovensku vyšli pod názvom Spod prahu a patria medzi stratené, znovunájdené, odložené a teraz oprášené texty. Publikované boli zväčša časopisecky. Poviedky spod prahu režíruje Martin Bendik, účinkuje František Kovár. Od štvrtka sa môžete tešiť na poviedku Alessandra Baricca Bez krvi. V réžii Viktora Lukáča účinkujú Štefan Bučko a Darina Vašíčková.

V relácii z cyklu Autor na dnes vám Mária Michalková od pondelka priblíži autora z obdobia stredoveku - autora, ktorého dielo je aktuálne aj po 700 rokoch od jeho napísania práve svojím etickým posolstvom. Reč je o Božskej komédii a Dante Alighierim. Účinkujú Mária Michalková, Mária Sabolová a Alfréd Swan.

Pri tomto ikonickom básnikovi stredoveku a velikánovi talianskej literatúry ešte chvíľku ostaneme. Alighieri sa narodil v roku 1265 vo Florencii. Pravdepodobne navštevoval najstaršiu európsku univerzitu v Bologni, no dôkladné filozofické vzdelanie získal až ako štyridsaťročný v Paríži, i keď jeho štúdiu v meste na Seine nie je jednoznačne dokázané. Alighieri významne prispel k rozvoju talianskeho jazyka a jeho vplyv na literatúru je obrovský. V pásme Dante Alighieri a jeho interpreti sa mu venuje od utorka Júlia Pavlová. Účinkujú Gustáv Valach, Viliam Záborský a Štefan Bučko.

V utorok do vysielania vstúpi aj pásmo Egona Tomajka z cyklu Krajina kníh. Má názov Umberto Eco: Pražský cintorín. Eco sa narodil v roku 1932 v Alessandrii - mestečku v severnom Taliansku. Na otcovo naliehanie začal na univerzite študovať právo, no veľmi rýchlo sa preorientoval na stredovekú filozofiu a literatúru. Neskôr pôsobil ako novinár a vydavateľ a patrí k najuznávanejším súčasným talianskym autorom. Účinkujú Egon Tomajko, František Hruška, Stanislav Vallo.

Umbertovi Ecovi sa venuje aj Michaela Fišerová v relácii Mediálne univerzum: Umberto Eco. Program je súčasťou cyklu filozoficko-dokumentárnych relácií venovaných reflexii médií. Reč bude napríklad aj o Ecovom prvom vplyvnom diele z roku 1962 Otvorené dielo. Na Litere od piatku.

A potešíme aj milovníkov talianskej poézie. Od utorka vysielame verše Piera Paola Pasoliniho Rímske večery. V réžii Martina Bendika účinkuje Vladimír Durdík. Od stredy pre vás máme pripravený ďalší diel z cyklu Autor na dnes s názvom Francesco Petrarca. Básnik Petrarca sa s túžbou zjednotenia Talianska odvážne obrátil na českého kráľa a rímskeho cisára Karola IV. Aj keď jeho úsilie nevyšlo, tvorí spolu s Dantem žiarivé súhvezdie na európskom literárnom nebi. Hosť Pavol Koprda. Recituje Vladimír Minarovič.

Program rádií

Program dramaturgicky pripravila: Monika Kekeliaková

Hudobná dramaturgia: Karin Rumanová

Snímky: wikipedia.org, pixabay.com

Text: Monika Kekeliaková, Katarína Gažíková

Živé vysielanie
??:??