Literárny zemepis VII - Návšteva u poľských susedov

Téma týždňa

Literárny zemepis VII - Návšteva u poľských susedov

26. 06. 2017 13:40

S Literárnym zemepisom navštívime tento týždeň nášho severného suseda – Poľsko. Budeme si čítať román Wojciecha Kuczoka nazvaný Hnoj, odvysielame aj veselohru Pán Jowialski od klasika poľskej komédie Alexandra Fredra. Prečítame si úryvok z románu Eva má voľno spisovateľky Ewy Berberyuszovej, či pásmo o židovskom spisovateľovi Issacovi Bashevis Singerovi, ktorý písal v jazyku jidiš. V pásme Katyň - Rozpačití spojenci sa zameriame na masakru tisícok poľských dôstojníkov v sovietskych zajateckých táboroch a priblížime vám aj poľskú poéziu autorov ako sú Jerzy Jarasymovicz, Ewa Lipska, Rafaɫ Wojaczek a iní.

 

Čítaní na pokračovanie ponúkame román poľského spisovateľa Wojciecha Kuczoka, nazvaného nepoeticky Hnoj. Rovnako ako anti-názov, aj tento román je akousi anti-biografiou – namiesto pekných obrazov a šťastných koncov v ňom hlavnú úlohu hrá pochmúrne prostredie rodinného domu, obývaného malomeštiackou rodinou, s ktorou čitateľ prežíva väčšinu udalostí dvadsiateho storočia v poľskom Sliezsku. Rodina K. sa v novom prostredí baníckeho malomesta snaží zachovať si dávno stratenú i zastaralú „úroveň“, a radšej existuje sama pre seba, no pritom aj v konflikte so okolím. V réžii Petra Vilhana číta Ivan Krúpa.

Pod názvom Pán Jowialski uvádzame od pondelka veselohru klasika poľskej komédie Alexandra Fredra. Podľa vlastného prekladu ju pre rozhlas upravil a v titulnej úlohe účinkuje Jozef Hodorovský. Ďalej účinkujú: Želmíra Kačková, Andej Šilan, Dana Trnčíková, Jana Drugová, Peter Lejko, Róbert Šudík, Dušan Brandýs a Anton Trón. Hru v roku 1987 režijne naštudoval Milan Bobula.

Od stredy sa môžete započúvať do rozhlasovej dramatizácie románu Stefana Žeromského Verná rieka pod názvom Salomea. Podľa vlastného prekladu ju pripravil Ján Vdovják ako dramatický ľúbostný príbeh odohrávajúci sa na pozadí Poľského povstania v rokoch 1863-1864. Účinkujú: Hana Makovická, Peter Rašev, Kňažná, Viera Petrusová, Peter Gažo, Jozef Hodorovský, Marián Gajdoš, Zoltán László a ďalší. Hru v roku 1985 režijne naštudoval Andrej Medvec.

Od štvrtka pre vás vysielame dielo Urszule Szabados Srdce génia, rozhlasovú hru o Fryderykovi Chopinovi a jeho hudbe. Účinkujú Miroslav Kolbašský, Róbert Šudík, Peter Vilhan, Urszula Szabadosová, Jitka Krišková, Andrea Berešová a Matej Stašík. Réžia: Mária Jarkovská. Od piatku uvedieme rozprávkovú hru na motívy poľskej ľudovej rozprávky Zelený klobúčik. Pre rozhlas ju pripravila Eva Križková.

Nazrieme aj do poľskej prózy. Od utorka uvedieme výber humoristických poviedok známeho spisovateľa a dramatika Slawomira Mrožeka. Montáž próz vysielame pod názvom Chcem byť koňom. Autor tu nastavuje často krivé, groteskné až absurdné zrkadlo dobe, v ktorej sme žili. Je to o Poľsku, o socializme, ale ako hovorí Alfred Jarry - odohráva sa to v Poľsku a nikde, teda všade. Mrożekove diela sa často vyznačujú prekvapujúcou pointou, neočakávaným vtipom či absurditou. V réžii Laca Keratu účinkujú Martin Kaprálik a Milan Lasica.

V cykle Súčasná európska poviedka uvedieme od piatku štyri Mrožekove poviedky: Umelec, Utrpenie mladého Werthera, Výstraha a Múzeum. Vysielame pod názvom Utrpenie mladého umelca. Tieto štyri prozaické grotesky sú potvrdením autorovho spisovateľského majstrovstva. 

Poľská spisovateľka a publicistka Ewa Berberyuszová v románe Eva má voľno odkrýva z pozície mladej študentky - cudzinky zákulisie všedného zápasu človeka, v ktorom sa realizujú najvnútornejšie ľudské myšlienky. Autorka nás sprevádza  po nevychodených cestách parížskeho mikrosveta a oboznamuje s koloritom mnohovrstevnej parížskej spoločnosti. Je sympatické, že chce ukázať mladých ľudí v situáciách, ktoré sú blízke iba im a súvisia s ich chápaním vlastnej pozície v súčasnom svete. Úryvok číta od utorka Mária Schlosserová.

Z pásiem a esejí sa môžete od pondelka tešiť na esej Czeslawa Milosza V koži opice. Pod názvom Štvortlístok z Poľska vysielame od utorka pásmo Dany Podrackej, v ktorom vám priblíži verše troch poľských básnikov a jednej poetky: Zbigniewa Herberta, Wisławy Szymborskej, Bohdana Urbankowského a Czesława Miłosza. Autorka pásma vybrala ich najsilnejšie básne a bude hovoriť o tom, ako ovplyvnili jej vlastné pohľady na svet.

Isaac Bashevis Singer bol židovský spisovateľ, ktorý písal v jazyku jidiš. Narodil sa v Poľsku, neďaleko Varšavy. Vyrastal v rodine chasidských Židov a písal v jazyku jidiš. Singer napríklad hovoril, že napísať dobrý príbeh je jeho povinnosťou. Vytvoril mnohé romány, ale najviac zaujal kratšími formami, hlavne úžasnými poviedkami, o mnohých z nich sa hovorí ako o najlepšom, čo bolo v tomto žánri napísané. Za dielo my bola udelená aj Nobelova cena. Relácia Róberta Šedivého má názov Singer napríklad hovoril, že napísať dobrý príbeh je jeho povinnosťou. Vytvoril mnohé romány, ale najviac zaujal kratšími formami, hlavne úžasnými poviedkami, o mnohých z nich sa hovorí ako o najlepšom, čo bolo v tomto žánri napísané. Reláciu Róberta Šedivého vysielame pod názvom Isaac Bashevis Singer. Na Litere od stredy.

Od štvrtka si môžete vypočuť výber z esejí významného poľského básnika Juliana Przybośa. Autor sa v krátkych esejách zamýšľa nad rôznymi aspektami básnickej tvorby: mravnosťou, odvahou, ale hovorí aj o zmysle vône a ľahkosti, či voľnosti, ako základných predpokladoch básnickej tvorivosti. Reláciu Minimum slov režíroval Jaro Rihák a číta Alfréd Swan. Od štvrtka uvedieme aj glosu Zbigniewa Herberta Dom.

Umelecko-publicistické pásmo Jána Vdovjáka Katyň – Rozpačití spojenci sa zameriava na vyšetrovanie masakry tisícok poľských dôstojníkov v sovietskych zajateckých táboroch počas 2. svetovej vojny. Relácia mala premiéru v roku 1991 a odvtedy sa už objavili nové dôkazy o vine Sovietskeho zväzu na tomto zločine. Napokon zodpovednosť za masakru priznala už aj samotná ruská strana. Na Litere od piatku. V réžii Jaroslava Rozsívala účinkovali: Jozef Šimonovič, Ján Klimo, Darina Vašíčková, Ivan Laca a Ján Valentík.

Pár chvíľ strávime aj pri poľskej poézii. Od utorka vysielame verše Jerzyho Harasymowicza. Sú plné melanchólie, neurčitého smútku, ale aj surreálna, rozprávkových inšpirácií a etiky. Pod názbom Čierny dom ich recituje Dušan Jamrich. V stredu do vysielania vstúpia verše Ewy Lipskej pod názvom Spoveď muža, od ktorého žena odchádza ako leto a vracia sa ako leto. Recituje Judita Bíla.

V posledný deň týždňa uvedieme jedného z najvýznamnejších poľských básnikov druhej polovice dvadsiateho storočia. Rafaɫ Wojaczek sa narodil 6.12. 1945 do váženej rodiny v sliezkom Mikolove. Poéziu začal písať už na strednej škole. Vysokú školu nedokončil a čoraz častejšie sa utápal v alkohole a depresiách. Niekoľkokrát sa dokonca pokúsil o samovraždu. Básne prvý krát publikoval v roku 1965. Na Litere pre vás od neho vysielame básne pod názvom List mŕtvemu.


Program pre vás dramaturgicky pripravil Martin Šenc

Hudobná dramaturgia: Karin Rumanová


Program rádií

Autorka textu: Katarína Gažíkova, snímky: pixabay, wikipedia

Živé vysielanie
??:??