Pokojné prístrešie denníkov a listov

Téma týždňa

Pokojné prístrešie denníkov a listov

17. 07. 2017 05:30

Možno aj vy patríte medzi tých, ktorých ešte viac ako samotné diela spisovateľov odjakživa priťahovali práve ich intímne denníky a listy, či spomienky. Takýto typ literatúry vám prišiel plnokrvný a autentický. Osvetlilo sa vám vďaka takémuto čítaniu dielo a doba toho-ktorého autora, jeho rodinné zázemie, partnerské vzťahy či vnímanie vlastného písania. Vitajte teda tento týždeň v pokojnom prístreší denníkov a listov. Sadnite s spolu s nami pod dovolenkovú palmu s denníkmi a rozhlasovou truhlicou novších i starých listov. S Rádiom Litera si tento týždeň môžete „zalistovať" v korešpondencii P. O. Hviezdoslava svojej žene pod názvom Žena moja drahá, ale aj v listoch básnika Jána Ondruša. Dozviete sa čo-to o zverejnených listoch Eriky Podlipnej s Dominikom Tatarkom. Započúvať sa budete môcť do denníka Sorena Kierkeggarda. Nebudú chýbať spomienkové tajomstvá rodinných potomkov na Rudolfa Dilonga a Jozefa Gregora Tajovského. Vrcholným výberom týždňa bude druhá časť strhujúceho dokumentu Petra Gettinga Vyzlečení z ľudskej podoby, ktorý vychádza z listov, ktoré napísali rodičia, aby zachránili svoje židovské deti. Budete sa môcť započúvať aj do načítanejšieho denníka Anny Frankovej. Nenechajte si ujsť vynikajúco spracovanú rozhlasovú hru o Božene Němcovej, ktorá vznikla aj na základe poznania zachovaných listov spisovateľky.

V Čítaní na pokračovanie sa budeme venovať korešpondencii P. O. Hviezdoslava a Ilony Novákovej Žena moja drahá. Poskytuje nám zaujímavý náhľad do súkromia v období, keď sa intimita nevyťahovala na verejnosť, ale skôr bola do veľkej miery pred zrakmi verejnosti skrytá. Obdobie listového dvorenia trvalo približne jeden a pol roka. Ľúbostný vzťah sa vyvíjal počas Orsághovho senického pobytu, kde pracoval ako advokátsky koncipient. Zaujímavé je, že mladý Orságh napriek niekoľkým osobným pokusom a návštevám rodiny Novákovcov napokon požiadal o ruku Ilonky jej otca písomne. V réžii Egona Tomajka účinkuje Juraj Smutný. Vyrobené v roku 2017.

Od utorka sa budete môcť započúvať do denníka dánskeho filozofa Sorena Kierkegaarda. Dramatizovanú reláciu uvádzame pod názvom Zvodcov denník. V réžii Viktora Lukáča účinkujú Michal Gučík, Slávka Manáková, Jozef Šimonovič a Miroslav Trnavský.

Autorka Dagmar Gregorová vás pozýva vypočuť si jej spomienky na jej rodičov Jozefa Gregora Tajovského a Hanu Gregorovú. V studničke pamäti nájdete v našom vysielaní od stredy. V réžii Andreja Turčana účinkujú Zlatica Gillová a Štefan Šafárik.

Jedným z vrcholných výberov tohoto týždňa je druhá časť fíčra Petra Gettinga Vyzlečení z ľudskej podoby II, ktorú uvedieme od štvrtka. Rasová politika vojnového Slovenského štátu zasiahla aj tých najbezbrannejších, najmenších, najnevinnejších. Boli vylúčení zo spoločnosti, z domovov, zo škôl a označení za nepriateľský odpad, ktorého sa treba zbaviť. V Slovenskom národnom archíve sa nachádzajú stovky listov, ktoré napísali rodičia, aby zachránili svoje deti. Často sa preto zriekli židovskej viery a veľa ráz išli za hranice svojich možností. Ich príbehy, zakódované v týchto listoch, odvíja dvojdielny rozhlasový dokument Petra Gettinga s komentárom historika Ivana Kamenca. Malé dejiny tzv. obyčajných ľudí odhaľujú dosiaľ nepoznanú stránku veľkej histórie. Emocionálny rozmer dokumentu umocňujú okrem rýdzo autentického materiálu aj brilantné interpretácie slovenských hercov. V réžii Mileny Lukáčovej účinkujú Eva Matejková, Ľudmila Swanová, Andrea Profantová, Peter Rúfus, Ivan Vojtek, Vladimír Kobielsky.

Tento týždeň sme si pre vás pripravili aj výbornú rozhlasovú hru Karla Zajíčka o živote Boženy Němcovej. Uvedieme ju od piatku. V réžii Viery Štróblovej účinkujú Viera Bálinthová, Ctibor Filčík, Emil Fillo, Peter Bugár, Katka Minichová, Oľga Borodáčová, Ján Jamnický, Jela Lukešová, Božena Muchová, Štefan Zora, Jozef Šimonovič, Jozef Šándor, Frída Bachletová a ďalší.

V relácii z cyklu Listové tajomstvá si budeme čítať z listov Jána Ondruša. Básnik opakovane navrhovaný na Nobelovu cenu za literatúru, ktorého poézia mrazila a rezala ako ľadové ostrie britvy, robustne úsporná, provokujúca hlupákov. „Podvodmi a lžami sa k pravde nedopracujeme, terorizovaním a týraním ľudí sa nedostaneme k slobode. Obmedzovaním literatúry a zatváraním básnikov do blázincov sa nedospeje k rozvoju literatúry." - napísal Ján Ondruš na začiatku temných rokov normalizácie. Reláciu Olega Pastiera Ján Ondruš môžete počúvať od utorka.

Publicistka a spisovateľka Erika Podlipná je známa svojimi drobnými postrehmi, literárnymi recenziami a esejami, v ktorých reagovala predovšetkým na osudy silných žien, rôzne témy súvisiace so židovstvom a neprávom zabudnutými osobnosťami. Zarezonoval aj jej román v listoch s názvom Koláž, v ktorom literárne zverejnila svoju korešpondenciu s Dominikom Tatarkom. Obidvom polohám sa venujeme v pásme Erika Podlipná v cykle Ars Litera. Autorom relácie je Egon Tomajko a vysielame ju od pondelka. V réžii Egona Tomajka a Jána Medveďa účinkujú Anna Zemaníková, Zuzana Kyzeková, Ján Kožuch, Dušan Cinkota, Saša Nečesaná, Ida Rapaičová, Miloslav Kráľ, František Výrostko, Radoslav Kuric, Vladimír Kivader, Michal Ďuriš, Jana Pilzová.

Dominikovi Tatarkovi sa budeme venovať aj v pásme Mariána Luckého. Tentokrát budete počuť hlas samotného majstra slova, spisovateľa a esejistu. V relácii Rozhovory s Dominikom Tatarkom sme pre vás pripravili archívne záznamy, tak ako sa zachovali v Slovenskom rozhlase. Tatarka získal svoje vzdelanie v Prahe a na Sorbone v Paríži. Počas 2. svetovej vojny pracoval ako stredoškolský profesor, koncom vojny sa zapojil do SNP. V sedemdesiatych rokoch začal byť prenasledovaný režimom, publikoval v samizdate a ako jeden z mála Slovákov podpísal Chartu 77. V tomto seriáli sa však zameriame na roky šesťdesiate, kedy sa ešte verejné médiá mohli s Dominikom Tatarkom rozprávať. Účinkujú Marián Lucký a Dominik Tatarka, vo vysielaní od pondelka.

Veronika Dianišková sa v Krajine duše, relácii o duchovnom umení, zamerala na publikáciu Denisy Fulmekovej Konvália. Konvália hovorí o láske Rudolfa Dilonga, ktorý často prepájal vo svojej tvorbe ženy a kvety. Básnik i kňaz v jednej osobe tak nazýval jednu veľmi dôležitú ženu vo svojom živote - Valériu Reiszovú. Konvália je archaické pomenovanie konvalinky. Medzi Valériou a Rudolfom vznikol vzťah, ktorý trval roky prostredníctvom listov. Narodila sa im dcéra a dcéra tejto dcéry spísala pohnutý príbeh svojich starých rodičov. Na Litere od stredy. Účinkujú Veronika Dianišková, Denisa Fulmeková a Jozef Brunclík. Od Rudolfa Dilonga budú aj nasledujúce verše, ktoré uvedieme v piatok pod názvom Chalúpka rodná. V réžii Vladimíra Ruska recituje Karol Machata.

Strohá slovníková definícia charakterizuje denník ako „chronologicky radené, obyčajne datované osobné záznamy, písané v krátkych intervaloch a bez časového odstupu". Tomuto konštatovaniu nemožno nič vyčítať - je presné, no predsa nehovorí nič o tom, čo je pri denníku z čitateľského hľadiska tým najfascinujúcejším aspektom. Je totiž textom situovaným na pomedzí literatúry a života. Je dokumentom, intímnou, dokonca najintímnejšou výpoveďou svojho autora o sebe, životných situáciách, do ktorých sa dostával a dobe, v ktorej žil. Stáva sa bezprostredným svedectvom - výrazom autorovej osobnosti, potvrdzovaním jeho identity, „surovým" faktom a autentickým zachytením životného zážitku. Pretože má primárne autokomunikačný charakter, nie je autor počas jeho písania obmedzovaný cenzúrou ani žiadnym tabu. Samozrejme, pomer bezprostrednosti a štylizovanosti je pri denníku vždy otázny, rovnako ako miera autorovej exhibície a kalkulovania s možnosťou denník publikovať - teda sprístupniť ho aj iným. Denníku sa v Poetologickom slovníku od stredy venuje Ivana Taraneková. V réžii Mileny Lukáčovej účinkujú Vladimír Štefuca, Alfréd Swan, Helena Geregová.

15.apríla 1945 britskí vojaci oslobodili koncentračný tábor Bergen Belsen v Nemecku. Pôvodne bol určený pre zranených vojnových zajatcov, ale postupne sa tam dostávali tisíce Židov z koncentračných táborov, ktoré neskôr oslobodili vojská Červenej armády. A tak sa z Osvienčimu do Bergen Belsenu dostala aj Anna Franková, najznámejší väzeň tohto tábora. Spolu so sestrou Margot tam zomrela na týfus vo veku nedožitých 16 rokov len pár týždňov pred oslobodením tábora. Práve o jej osude rozpráva pásmo Jozefíny Mikovínyovej Najčítanejší denník. Na Litere od štvrtka. Účinkujú Peter Vilhan, Zuzana Belková, Daniela Ilavská, Zuzana Szatmáryová, Jozefína Mikovínyová.

K tomuto týždňu môže každý poslucháč pristúpiť inak a nájsť si k nemu vlastný kľúč. V niekom azda vyvolá počúvanie Hviezdoslavových listov žene ľútosť za dobou, keď ešte písanie listov nebolo niečím ojedinelým. Možno zažijete tento týždeň pri počúvaní niečo podobné ako pri pozeraní sa na Vermeerove obrazy žien, ktoré so zaujatím čítajú dlho očakávané listy, a usadené za stolom zasa na ne horúčkovito odpovedajú. A možno si inšpirovaní zápiskami Sorena Kierkegaarda, Anny Frankovej začnete zapisovať aj ten vlastný unikajúci život.

Program rádií

Snímky: wikipedia.org, pixabay.com, unsplash.com

Text: Monika Kekeliaková, Katarína Gažíková

Živé vysielanie
??:??