Silná literárna zostava žien III

Téma týždňa

Silná literárna zostava žien III

13. 08. 2017 21:51

V tomto letnom augustovom čase si doprajeme ďalšiu časť poslucháčsky mimoriadne úspešných týždňov, ktoré patrili silnej literárnej zostave píšucich žien. Tento týždeň sa môžete v Čítaní na pokračovanie tešiť na odhalenie málo známeho životného príbehu spisovateľky Kristíny Royovej a jej rodu. Ivica Ruttkayová sa bude v Rubikone rozprávať s Annou Gruskou o filme Rabínka. V Galérii slávnych, ale zabúdaných si pripomenieme prvú slovenskú botaničku Izabelu Textorisovú a do čias Ľudmily Podjavorinskej sa dostaneme vďaka pásmu o jej živote a diele. Pripomenieme si v medailóne aj ďalšiu slovenskú autorku Máriu Jančovú. Ďalšou ženou, ktorú vyslobodíme z tieňov zabudnutia, bude Magda Husáková-Lokvencová, a to v pásme Žena v tieni. Kto má rád poetiku diel M. Durasovej, toho poteší hra Kino Eden o emotívne vypätom príbehu matky a jej dvoch detí vo vtedajšej francúzskej Indočíne. Určite si nenechajte ujsť tento týždeň dramatizáciu diela Daphne du Maurierovej Teraz sa nepozeraj a dve pásma Eriky Podlipnej pod názvom Bežkyňa na dlhé trate Tragédia ženy. Môžete sa tešiť na dielo Gösta Berling od Selmy Lagerlöfovej. Tento týždeň zaznejú verše Ľ. Podjavorinskej a krehká lyrika M. Haľamovej. 

Ako Čítanie na pokračovanie vysielame pôvodný päťdielny seriál z cyklu Slovenské rody: Royovci. Autorom programu je Jozef Repko a v réžii Štefana Korenčiho účinkujú Peter Kočiš, Lena Košická, Helena Geregová, Martin Kaprálik a Jozef Šimonovič.

V prvý deň týždňa do vysielania vstúpi hra Marguerite Durasovej Kino Eden. Je to dramatické spracovanie románu Hrádza proti Tichému ocenánu, v ktorom autorka ponúka emotívne vypätý príbeh matky a jej dvoch detí vo vtedajšej francúzskej Indočíne.V réžii Martina Kákoša účinkujú Emília Vášáryová, Dušan Cinkota a Vladimír Obšil.

Od utorka pre vás vysielame dramatizáciu poviedky Daphne du Maurierovej Teraz sa nepozeraj. Jej hrdinovia podstupujú vysokú školu manipulácie, krutých náhod a neľútostných koncov. Je to príbeh o smrťou narušenom vzťahu muža a ženy, ktorým osud pripravil neočakávané nástrahy s očakávaným koncom… V réžii Róberta Horňáka účinkujú Miroslav Trnavský, Szidi Tobias, Marián Slovák, René Jankovič, Viera Strnisková.

Vo štvrtok uvedieme rozhlasovú hru pre deti s názvom Gösta Berling. Je to príbeh z odľahlého údolia západného Värmlandu, príbeh o družine gavalierov a o krásavici Anne Stjärnhökovej.  A tiež o majorke, Margarete Samzeliusovej, ktorá vládla na panstve Ekeby. Rozhlasovú hru na motívy románu Selmy Lagerlöfovej napísala Timotea Vráblová. V réžii Mileny Lukáčovej účinkujú Emília Vášáryová, Anna Javorková, Ján Gallovič, František Kovár, Ivo Gogál, Miloslav Kráľ, Boris Farkaš, Dominika Žiaranová, Rebeka Poláková, Eduard Vítek a Jozef Benedik.

V rámci týždňa Silnej literárnej zostavy žien sme si pre vás pripravili aj pásmo Jozefa Leikerta z cyklu Galéria slávnych o prvej slovenskej botaničke Izabele Textorisovej. Táto vedkyňa už od detstva prejavovala mimoriadny záujem o prírodu a nielen o botaniku, ale aj o hvezdárstvo, mineralógiu, či speleológiu. Skutočne obdivuhodný je rozsah jej záujmov, ale ešte obdivuhodnejšia trpezlivosť a húževnatosť, s ktorou sa v skromných podmienkach ako samouk vypracovala v tom čase na vedecky podkutú, vzdelanú, rozhľadenú a národne uvedomelú ženu. Na Litere program nájdete od pondelka. Účinkuje Vladimír Minarovič.

Nasledujúca relácie je o žene, ktorá oslovuje ľudí dnes, dlhé desaťročia po svojej smrti. Je 52 rokov života veľa, alebo málo? Osobnosť, o ktorej budú v programe Rubikon hovoriť dramatička a režisérka Anna Grusková, historička Katarína Hradská a pamätníčka Eva Mosnáková, roky svojho života venovala zdanlivo nemožnému cieľu -  bojovať proti smrti. Žena proti času je pásmo o dokumentárnom filme Rabínka a knihe Gizi Fleischmannová. Pripravila ho Ivica Ruttkayová a vysielame ho od utorka.

V strede týžňa uvedieme umelecko-dokumentárne pásmo Eriky Podlipnej o akademickej maliarke Elene Bellušovej, sestre zakladateľa modernej slovenskej architektúry, Emila Belluša. Pásmo má názov Bežkyňa na dlhé trate a v réžii Jana Zaťka v ňom účinkujú Ivana Danková, Vladimír Kivader a Jana Pilzová.

Od štvrtka budete môcť počúvať pásmo s názvom Žena v tieni: Magda Husáková-Lokvencová. Autorka Oľga Duhanová vám predstaví život a tvorbu dnes už takmer zabudnutej režisérky a herečky Magdy Lokvencovej. Bola prvou slovenskou profesionálnou režisérkou vtedy, keď ešte bývalo v Bratislave dobrým zvykom chodiť do divadla. Jej predstavenia v tých časoch jednoducho chceli vidieť všetci. V réžii Igora Hrabinského účinkujú Oľga Duhanová, Emília Lokvencová, Dagmar Kákošová, Nadežda Lindovská.

Uhorský dramatik Imre Madách sa do literatúry zapísal veľkými písmenami skrze dielo Tragédia človeka. Jeho osobná tragédia vzťahu s múzou a manželkou Erzsi Fráterovou je však menej známa. No a práve táto časť života veľkého uhorského umelca inšpirovala spisovateľku Eriku Podlipnú na napísanie umelecko-dokumentárnej kompozície s názvom Tragédia ženy, ktorú uvedieme od piatku. V réžii Michala Náhlíka sa predstavia Alexandra Nečesaná, Dušan Cinkota, Ida Rapaičová a Milo Kráľ.

V piatok tiež do vysielania vstupuje medailón venovaný spisovateľke Márii Jančovej. Autorsky ho pripravila Elena Mojžišová. V réžii Olívie Binderovej účinkujú Peter Jerguš, Erika Bauerová, Jela Lukešová, Viera Bálinthová a Anna Bučinská.

Od utorka budete zasa môcť počúvať verše Ľudmily Podjavorinskej Čakanka (réžia: Jana Strnisková, účinkuje Viera Strnisková) a od stredy prinesieme životopisnú dramatizáciu Jozefa Repka s názvom Ľudmila Podjavorinská. Vlastným menom Ľudmila Riznarová bola prvou slovenskou ženou, ktorá svoje básne vydala knižne a stalo sa tak v roku 1895. V počiatkoch jej záujem o literatúru usmerňovali a vlastnú tvorbu podnecovali strýko Ľudovít Rizner a Ján Pravoslav Leško. V tých časoch bola takáto podpora veľmi dôležitá, najmä ak išlo o ženu-spisovateľku. Mladá Ľudmila snívala o tom, že sa stane veľkou poetkou alebo významnou spisovateľkou. Podriadila tomu celú svoju mladosť. Pilne študovala cudzie jazyky, prekladala básnikov. Zatiaľ čo v poézii dosiahla len priemer, v próze prejavila značný pozorovací talent a jej novely sú zaujímavou sondou do psychológie svojej doby. Nesmrteľnou ju však urobila jej tvorba pre deti, ktorej sa intenzívnejšie začala venovať až po roku 1920. Jej veršované rozprávky ako Zajko Bojko, Čin-čin nič nestratili zo svojej sviežosti ani po rokoch. V réžii Mileny Lukáčovej účinkujú Viera Richterová, Oľga Zöllnerová, Alena Horňáková a Alfréd Swan. Od utorka vysielame aj ľúbostné verše Maše Haľamovej s názvom Boso po tráve. Recituje Kamila Magálová.

Program pre vás dramaturgicky pripravila Monika Kekeliaková
Hudobná dramaturgia: Karin Rumanová

Program rádií

Snímky: wikipedia.org, pixabay.com, TASR

Text: Monika Kekeliaková, Katarína Gažíková

Živé vysielanie
??:??