Festival rozhlasovej tvorby 2013 aj na Rádiu Litera

Téma týždňa

Festival rozhlasovej tvorby 2013 aj na Rádiu Litera

18. 11. 2013 14:59

Na Rádiu Litera budeme od piatka 22.11. až do stredy 27.11. exkluzívne vysielať finalistov Festivalu rozhlasovej tvorby 2013! Pozrite si náš program.

Dramaturgická rada festivalu rozhodla o finalistoch v troch kategóriách.  Vo finále je aj dokument z Českého rozhlasu.

V pondelok 11.11. uzavrela Dramaturgická rada hodnotenie diel prihlásených do Festivalu rozhlasovej tvorby 2013. V každej kategórii – rozhlasová hra, rozprávka alebo dokument – vybrala päť finalistov. Víťaza Hlavnej ceny a Individuálnej ceny vyberie porota počas festivalu. Mená výhercov sa dozvieme 29.11. na slávnostnom vyhlásení výsledkov, počas večera nazvaného Čas potlesku.

Dramaturgická rada festivalu má takéto zloženie: Zuzana Belková, Peter Daniška, Dana Garguláková, Ivana Jachymová, Zuzana Jurigová-Kapráliková, Dušan Kozák, Táňa Kusá, Milena Lukáčová, Ľubica Olšovská, Beata Panáková, Ján Šimko, Táňa Tadlánková, Egon Tomajko. Jej predsedom je Vladimír Hanuliak.

Na Rádiu Litera si budete môcť vypočuť finalistov za kategórií „Pôvodná rozhlasová hra, dramatizácia, adaptácia, preklad“ a „Rozhlasový dokument“. Kategóriu „Rozprávková hra“ zastrešuje naše sesterské Rádio Junior :)

 

Kategória: Pôvodná rozhlasová hra, dramatizácia, adaptácia, preklad
Prihlásilo sa 23 diel
Finalisti:

- Francois Marie Arouet Voltaire: Candide alebo Optimizmus
- Daniel Pastirčák: Hra o svätej Dorote
- Vanda Kyselicová: Ikarov pád                                         
- Karol Horák: Muž zlatého srdca
- Zuzana Križková: Poslovia

 

Kategória: Rozprávková hra
Prihlásilo sa 12 diel
Finalisti:

- Naďa Uličná: Čertov kamarát
- Radek Bachratý: Kam odlieta kolotoč na zimu
- Naďa Uličná: Mahuliena, zlatá panna
- Eva Križková: Tri zlaté hrušky
- Juraj Raýman: Vianočka Udatný

 

Kategória: rozhlasový dokument
Prihlásilo sa 39 diel
Finalisti:

- Jan Zítka: Daniel – portrét Daniela Hottmara    - Český rozhlas
- Oleg Pastier: Homo narrator – človek rozprávajúci
- Viktória Janoušková: Keď je myšlienka nezdeliteľná
- Slavo Kalný: Kývali sme hraničiarom
- Peter Getting: Vyzlečení z ľudskej podoby

 

Festival rozhlasovej tvorby je súťažná prehliadka rozhlasových hier a rozhlasových dokumentov vytvorených v slovenskom a českom jazyku, ktoré boli premierované   v období medzi predchádzajúcim a aktuálnym ročníkom festivalu. Festival má charakter bienále, uskutočňuje sa raz za dva roky.

Cieľom je predstaviť najzaujímavejšie tvorivé počiny umeleckej realizácie v rozhlasovom éteri. Festival je stretnutím tvorcov s odbornou verejnosťou a poslucháčmi rozhlasových hier  rozhlasových dokumentov. Jeho zámerom je vytvoriť podmienky na vznik spätnej väzby, reflexiu a hodnotenie produkcie v jednotlivých žánroch.

Gabriela Miškovičová

Živé vysielanie
??:??