Literárny zemepis VIII - Literárne potulky Maďarskom, 2. časť

Téma týždňa

Literárny zemepis VIII - Literárne potulky Maďarskom, 2. časť

25. 09. 2017 14:50

Milí poslucháči, v potulkách Maďarskom pokračujeme aj tento týždeň. Čítame si román Ferenca Móra Septembrová spomienka, úryvok z románu Milánsky exkomunikátor, či poviedku Floriána Kala Neskoro večer, v ktorej sa započúvate do známych hlasov Júliusa Satinského a Jara Filipa. Nenechajte si ujsť rozhlasovú hru podľa románu Móra Jókaia Levočská biela pani, či vtipný príbeh o rekonštrukcii súdneho procesu Rekonštrukcia prípadu. Vysielame aj humoristické pásmo poviedok Frigyesa Karinthyho a v dokumente Boj o južnú hranicu sa dozvieme niečo o viedenskej arbitráži a tešiť sa môžete na verše Endre Adyho, Gyulu Illyésa a Istvána Bettesa.

Na pokračovanie pre vás František Kovár číta knihu Ferenca Móra Septembrová spomienka. Mór je jeden z najvýznamnejších maďarských spisovateľov. Bol zároveň novinárom a muzeológom. Založil múzeum v Szegede, ktoré dnes nesie jeho meno. Z jeho autobiograficky ladených próz, oživujúcich spomienky na detstvo, cítiť zatrpknutosť nad ponižujúcim údelom chudoby.

Mór Jókai je predstaviteľom revolučného romantizmu v maďarskej literatúre, vo svojich románoch a hrách čerpá predovšetkým z dejín Uhorska a tak zasahuje i do diania na území dnešného Slovenska. V jeho románoch sa prelína romantika s nádychom erotiky, čo autorovi vynieslo postavenie jedného najobľúbenejších a najčítanejších maďarských spisovateľov až do dnešných čias. Dramatizáciu románu Levočská biela pani vysielame od pondelka. Účinkujú Ondrej Vandlík, Viera Richterová, Tibor Bogdan, Ján Blanský, Jaroslav Vrzala, a ďalší.

Krátka rozhlasová hra maďarského spisovateľa Frigyesa Karinthyho Rekonštrukcia prípadu rozpráva vtipný príbeh o súdnej rekonštrukcii procesu s názvom „Škrečok". Zainteresovaní, to jest úradná moc, vinníci a poškodení sa stretávajú na mieste činu, v kaviarni, aby sa preverili všetky fakty. Vysielame od stredy. Účinkujú: Peter Gregor, Dušan Blaškovič, Juraj Paška, František Dibarbora a Karol Machata. Réžia: Milan Semík.

Maďarský spisovateľ, básnik a dramatik Tibor Déry bol jedným z najuznávanejších a kontroverzných postáv maďarskej literatúry 20. storočia. V medzivojnovom období žil v emigrácii. Nemeckú okupáciu prežil v ilegalite a po oslobodení hral aktívnu úlohu v maďarskom kultúrnom živote. Písal satiru na komunistický režim v Maďarsku a v roku 1956 bol hovorcom maďarského povstania. Bol odsúdený na 9 rokov, ale po protestoch medzinárodnej verejnosti bol v roku 1961 prepustený a o rok neskôr amnestovaný. V románe Milánsky exkomunikátor sa zaoberá problémami slobody a nevyhnutnosti. Úryvok z tohto románu Tibora Déryho číta od utorka Alfréd Swan.

Jenö Józsi Tersánszky je osobitý zjav maďarskej literatúry. Okrem iného je autorom románového cyklu s autobiografickou postavou tuláka Marciho Kukučku. Časť z neho, prózu Vianoce u Roszkovcov napísal v roku 1923. Rozpráva o vianočných sviatkoch, ktoré prichádza s rodičmi osláviť dcéra, ktorá slúži u pánov v cudzine. V réžii Lucie Tarbsajovskej od štvrtka číta Alena Ďuránová.

Krátka dramatizovaná poviedka maďarského spisovateľa Floriána Kala Neskoro večer opisuje príbeh dvoch mužov, ktorí v pokročilej nočnej hodine čakajú na električku. Vysielame od piatku. V réžii Jaroslava Rozsívala účinkujú Július Satinský, Jaro Filip a Martin Huba. V piatok do vysielania vstúpi aj humoristické pásmo z cyklu Smiech majstrov s názvom Školné. Jeho autor a režisér Viliam Sýkora ho zostavil z úsmevných poviedok maďarského spisovateľa Frigyesa Karinthyho. Želáme príjemnú zábavu! Účinkujú Eduard Bindas, Peter Mikulík, Juraj Paška, Marián Labuda, Stano Dančiak, Soňa Ulická, Eva Krížiková, Zuzana Cigánová, Anton Mrvečka, Peter Purdeš, Martin Gregor a Ivan Letko.

Od utorka vás pozývame počúvať pásmo o známom románe maďarského spisovateľa Pála Závadu "Jadvigin Vankúšik". Možno, že si ho už stihli prečítať aj mnohí z vás, a tak si môžu porovnať svoje čitateľské dojmy s naším rozhlasovým pohľadom na túto zaujímavú prózu z prostredia našich krajanov žijúcich v Maďarsku v minulom storočí. Pásmo Veľké nádeje a zlé tušenia pripravila Jana Hevešiová a budete v ňom počuť prekladateľku Renátu Deákovú a spisovateľa Jozefa Puškáša. V réžii Róberta Horňáka účinkujú Miroslav Trnavský, Lucia Vrablicová a Vladimír Minarovič.

Stretnutie s výtvarným dielom je vždy krokom do súkromia jeho tvorcu. Z tohto podnetu vzniklo aj rozprávanie Jána Debnára o uznávanom a zavrhnutom maliarovi a grafikovi Júliusovi Szaboóvi. Jeho tvorba je úprimným hľadaním pravdy a svedectvom o bolestnej skutočnosti. Dramatické životopisné pásmo o tomto slovensko-maďarskom maliarovi má názov Hra na život a smrť a uvedieme ho od stredy. V réžii Vladimíra Ruska účinkujú Alfréd Swan, Ján Mistrík, Ján Valentík, Igor Hrabinský, Dušan Kaprálik a Darina Vašíčková.

„Denník neslúži k tomu, aby sme ním vo svete zanechali stopu. Práve naopak. V tichu noci, či svitania, slúži na to, aby sme sa oslobodili od seba." píše vo svojej eseji významný maďarský básnik a esejista János Pilinszky. Uvádzame ju pod názvom Z básnického denníka. Esej preložila Mila Haugová. Od stredy číta Vladimír Minarovič.

2. novembra 1938 sa uskutočnila vo Viedni arbitráž, na ktorej zástupcovia vtedajších fašistických veľmocí Nemecka a Talianska rozhodli o odstúpení južných oblastí Slovenska horthyovskému Maďarsku. Toto arbitrážne riešenie južnej slovensko-maďarskej hranice malo pre Slovensko obdobné dôsledky, ako Mníchov pre západné pohraničie Čiech. Práve o tejto historickej okolnosti rozpráva umelecko-dokumentárne pásmo Boj o južnú hranicu, ktoré vás pozývame počúvať od piatku na Litere. Jeho autorom je Marek Kalistý. V réžii Jozefa Pražmáryho účinkujú Emil Horváth ml., Vladimír Obšil, Helena Geregová, Miroslav Trnavský, Ivan Laca, historik Dr. Ladislav Deák a politológ Svätoslav Mathé.

Od pondelka vysielame aj výber veršov maďarského básnika Endre Adyho Bez sentimentu. Do slovenčiny preložil Ján Smrek. V réžii Jany Strniskovej recituje Marián Geišberg. Od utorka verše Gyulu Illyésa Ťažká zem, ktoré recituje Alfréd Swan a od štvrtku sa môžete tešiť na pásmo poézie Istvána Bettesa Nebeské mlákomore. Bettes sa narodil v Rimavskej Sobote a debutoval zbierkou Obetovanie klaunov (Bohócok áldozása) v roku 1981. Systematicky sa venuje sa prekladom - predovšetkým svojich vrstovníkov - Ivana Štrpku, Daniela Heviera či Jozefa Urbana. Účinkujú Alfréd Swan a Ľudmila Swanová.

Program pre vás dramaturgicky zostavil Martin Šenc.

Hudobná dramaturgia: Karin Rumanová

Program rádií

Živé vysielanie
??:??