Balada o Vojtovej Maríne, Adamova truhla či Svedomie Mila Urbana

Téma týždňa

Balada o Vojtovej Maríne, Adamova truhla či Svedomie Mila Urbana

02. 10. 2017 09:53

V tento októbrový čas sa vyberieme s Rádiom Litera na literárne prechádzky po Orave, budeme si čítať diela spisovateľov – oravských rodákov. Môžete sa tešiť na 5 častí o rode Bernolákovcov. Román Alina Orságová od L. Nádaši-Jégého poodhalí život bratislavskej vysokoškolskej mládeže v 30. rokoch minulého storočia. Milo Urban ponúkne v poviedke Svedomie hĺbkovú sondu do príbehu ženy, ktorá podstúpi potrat a je moralizátorsky súdená práve kňazom. Nenechajte si ujsť pásmo o takmer neznámom odkaze A. Škarvana či T. H. Florina. Margita Figuli vám ponúkne pôsobivú adaptáciu biblického príbehu pod názvom Rebeka. K vrcholovým výberom tohto týždňa určite patrí Balada o Vojtovej Maríne, v ktorej sa rozvinie pôsobivý príbeh nenaplnenej lásky Jaška k uhrančivo krásnej Maríne, a to v prostredí goralského obyvateľstva na Orave. Umelecky presvedčivé je aj spracovanie Adamovej truhly Ondra Kubasa od L. Nádaši-Jégého. Tento týždeň nebudú chýbať ani verše, a to od R. Juroleka.

Čítaním na pokračovanie nás sprevádza poslucháčsky úspešný cyklus Jozefa Repka Slovenské rody. Päť častí o rode Bernolákovcov má názov Tu máte slovo moje. V réžii Pavla Gejdoša účinkujú Juraj Hrčka, Juraj Kemka, Martin Kaprálik, Vladimír Minarovič, Dáša Rúfusová, Pavla Gejdošová, Alfréd Swan a Igor Štefuca.

Tento týždeň bude zvláš't bohatý na rozhlasové hry. Od pondelka sme pre vás pripravili dielo Alina Orságová od Ladislava Nádaši-Jégého. V románe autor realistickým pohľadom skúma život vysokoškolákov v mestskom prostredí medzivojnového obdobia. V réžii Milana Semíka účinkujú Kveta Lukošíková, Jozef Stražan, Andrej Šilan, Peter Staník, Dana Trnčíková, Naďa Nináčová, Gabriela Rumanová, Želmíra Kačková.

Od Nádaši-Jégého budeme od štvrtka vysielať aj dramatizáciu Ondro Kubas, kde sa predstavia Jozef Kroner, Vlado Kostovič, Gustáv Legéň, Július Paluš, Jela Lukešová a ďalší. A od piatku sa môžete tešiť na rozhlasovú hru Adamova truhla. Dostaneme sa do chlapského prostredia, k pastierom ovcí, ktorí si dlhé večery krátia rozhovormi. V réžii Táne Tadlánkovej účinkujú Karol Machata, Zuzana Tlučková, Mária Kráľovičová, Marián Geišberg, Július Satinský, Štefan Skrúcaný a ďalší.

Helena Himičová si o Ladislavovi Nádaši-Jégém pripravila pásmo z cyklu Autor na dnes. Literatúru medzivojnového obdobia charakterizuje realistické zachytávanie skutočnosti, autorov nezaujíma už len priestor slovenskej dediny a začínajú sa prejavovať vplyvy rôznych smerov svetovej literatúry. Autori hľadajú nové témy, nové výrazové prostriedky. Medzivojnová próza má dve tendencie: realistickú a lyrizačnú. Pri tomto autorovi, rodákovi z Dolného Kubína, budeme hovoriť hlavne o tej realistickej. Ladislav Nádaši-Jégé vyštudoval medicínu na lekárskej fakulte v Prahe a väčšinu života ako lekár aj pôsobil. Meno Jégé si prisvojil ako iniciály pseudonymu, ktorý používal na začiatku svojej tvorby, Ján Grob. Pásmo vysielame od pondelka. Účinkujú Helena Himičová, Dominika Kavašová, Peter Sasák, Peter Vilhan.

Od utorka vysielame rozhlasovú hru podľa poviedky Mila Urbana Svedomie. Témou diela je postava kňaza, ktorý zhrešil neláskou voči svojim blížnym, ktorý sa postavil nad jemu zverený ľud do pozície Boha-sudcu. Cez konfliktotvorný motív nelegálneho potratu a smrti prespanky, pod tlakom okolia a svätého písma pochopí, že zhrešil neláskou a v plači oľutuje svoj hriech. Je to obraz ideológa, ktorý pozná iba ideál, prehrešenie sa voči nemu a trest, ktorý nemá rád ľudí, pretože svojim životom mu znemožňujú realizáciu ideálu a znezmyseľňujú jeho život. V réžii Petra Jezného účinkujú Leopold Haverl, Alfréd Swan, Soňa Ulická, Ivan Laca, Peter Sklár, Lena Košická, Ria Paldiová, Darina Vačíšková, Ján Mistrík, Jozef Šimonovič a Helena Geregová.

V stredu vstúpi do vysielania rozhlasová hra podľa literárnej predlohy Margity Figuly pod názvom Rebeka. Hra je inšpirovaná biblickým príbehom. V réžii Jara Riháka účinkujú Eva Matejková, Marián Geišberg, Szidi Tobias, Miroslav Trnavský, Igor Čillík, a ďalší.

Určite si nenechajte ujsť rozhlasovú hru podľa poviedky Kazimierza Przerwa-Tetmajera Balada o Vojtovej Maríne. Vypočujeme si príbeh veľkej lásky Jaška k Maríne. Vysielame od štvrtka. V réžii Daniely Ilavskej účinkujú Marta Sádecká, Ľubomír Holčík, Andrej Mojžiš a Marián Sotník.

Viete, kto bol prvým slvensým antimilitaristom? Takmer neznámy Albert Škarvan v roku 1895 ako vojenský lekáro dmietol konať vojenskú službu. Bol uväznený, liečený na psychiatrii a zbavený lekárskeho diplomu. Bol učenec Tolstého, v emigrácii žil v Rusku, Anglicku a Švajčiarsku. Jeho originálny myšlienkový svet približuje výber z korešpondencie, rukopisných poznámok, denníkových záznamov a jeho knihy Zápisky vojenského lekára (1898) vysielame od utorka pod názvom Záblesky. V réžii Laca Keratu účinkuje Alfréd Swan.

O ďalšom málo známom autorovi, Theovi H. Florinovi, vysielame od utorka pásmo Jany Hevešiovej Bol dobrou dušou Oravy. Básnik Theo H. Florin, vlastným menom Teodor Herkeľ, bol rodák z Dolného Kubína, ktorý debudoval ďaleko od rodnej Oravy - v Paríži v roku 1936. V réžii Viery Weidlerovej účinkujú Dušan Jamrich, Vladimír Minarovič, Jana Hevešiová, Theo florin, Ján Kamenistý, Ján Buzássy.

Od stredy vysielame verše Rudolfa Juroleka Posunok. Jurolek sa narodil 3. mája 1956 v Breze na Orave. Od začiatku svojej básnickej tvorby inklinoval k subjektívne ladenej lyrike. Jeho prvá básnická zbierka Posunok priniesla tematicky rôznorodú poéziu. Nájdeme v nej básne, ktoré majú charakter lyrických impresií, ale aj verše o súčasných problémoch rodiny i o zmysle básnickej tvorby. Recituje Alfréd Swan.

O Rudolfovi Jurolekovi vstúpi do vysielania v piatok pásmo s názvom Ktosi je tu so mnou. Jurolekov Smrekový les. Táto zbierka prišla v čase pomenovaných i nepomenovateľných kríz, netolerancie a informačného pretlaku s mimoriadne priezračným posolstvom. Autor, v rozsahom neveľkej básnickej zbierke Smrekový les, predstavuje svoje videnie sveta a ponúka čitateľovi svoje tempo vnímania prudko sa meniaceho okolia a krajiny. Pravda, je to spojené so spôsobom života, ktorý si dnes dopraje len málokto. Básnik žije v slobodnom povolaní a priznáva, že na napísanie každej básne musí prejsť veľké vzdialenosti po lese. Znova sa však môžeme pri počúvaní jeho básní presvedčiť, že čím jednoduchšie a zrozumiteľnejšie veci Jurolek hovorí, tým sú jeho verše silnejšie. Názory nielen na poéziu a písanie jedného z posledných mohykánov našej pôvodnej slovesnej tvorby v relácii Poetissimo približuje jeho priateľ -  básnik Ján Litvák. V réžii Jaroslava Riháka účinkuje Jozef Šimonovič.

Program dramaturgicky zostavila Monika Kekeliaková
Hudobná dramaturgia: Karin Rumanová

Program rádií

Text: Monika Kekeliaková, Katarína Gažíková. Foto: pixabay, wiki

Živé vysielanie
??:??