Keď bohovia chodili medzi ľudí

Téma týždňa

Keď bohovia chodili medzi ľudí

27. 11. 2017 15:32

Tento týždeň vstúpime do sveta gréckych a rímskych bájí a povestí, ale aj ich súčasnej modernej rekonštrukcie. Nebude chýbať príbeh Orfea a Eurydiky, Amora a Psyché, mýtus o Pandorinej skrinke a báj o Trójskej vojne. Grécke mýty  zaujímavo aktualizoval zo súčasných autorov napríklad Karol Horák vo svojej rozhlasovej hre Žena menom Sizyfos, kde využil metaforu o mýtickom zakladateľovi Korintu, odsúdenom valiť pred sebou naveky ťažký balvan, tentoraz v ženskej podobe. Od Jána Bábika si bude možné vypočuť fíčer o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi pod metaforickým názvom Ikar z Košarísk. Priaznivcov rozhlasových hier potešíme hrou Pénelopa, rozhodni sa! od Ivana Izakoviča. Určite si tento týždeň nenechajte ujsť dramatizáciu z pera Aischyla, medailón o Ovidiovi či verše R. M. Rilkeho Orfeus, Eurydika, Hermes. Priaznivcov poézie gréckeho básnika O. Elytisa poteší dramatizácia jeho diela Dôstojné je... Od Jany Pácalovej sa dozvieme čo-to o žánri povesti, mýte a báji. 


V týždni gréckych a rímskych bájí a povestí sme pre vás pripravili bohatú nádielku dramatizácií. Začneme adaptáciou gréckeho mýtu s názvom Orfeus a Eurydika, ktorú pre rozhlas pripravil Július Gajdoš. Vysielame od pondelka. V réžii Jara Riháka účinkujú samé hviezdy: Gustáv Valach, Marián Geišberg, Anna Šišková, Karol Machata, Ladislav Chudík, Ivan Rajniak, Milan Kňažko, Emília Vášáryová, Slávo Záhradník, Vlado Muller, Ivo Gogál a ďalší.


Od pondelka vás čaká aj pôvodná rozhlasová hra s témou matky trpiteľky, ktorá život nielen dáva, ale navzdory vlastnému utrpeniu ho aj ochraňuje. Je metaforou o mýtickom zakladeteľovi Korintu, odsúdenom valiť pred sebou naveky ťažký balvan, tentoraz v ženskej podobe. Hra má názov Žena menom Sizyfos a jej autorom je Karol Horák. V hlavných úlohách sa predstavia Elena Petrovická, Anton Šulík a František Výrostko. Režíroval Ladislav Hyža.


Pripravili sme pre vás aj rozprávkovú hru Jany Kákošovej Trójska vojna, ktorú budme vysielať od utorka. V réžii Štefana Korenčiho účinkujú Vladimír Minarovič, Tatiana Pauhofová, Richard Stanke, Duša Szabó a ďalší.


Ďalšia dramatizácia má názov Pašie - Grécko a pochádza z pera Odysseusa Elytisa. Na Slovensku sme sa s tvorbou tohto autora mali možnosť dôverne zoznámiť len nedávno. Tento významný grećky básnik žil v rokoch 1912 - 1996, v roku 1979 získal Nobelovu cenu z literatúru. Od stredy vysielame stereokompozíciu Mariána Hevešiho, ktorá vychádza z Elytisovej ocenenej skladby Dôstojné je... (Axion esti...), konkrétne z jej najnosnejšej, centrálnej časti Pašie, pričom význam tohto slova netreba chápať prvoplánovo. Pravda, básnik čerpá aj z náboženských tradícií východného kresťanstva. Elytisove Pašie sú umením vysokého básnického pátosu, filozofickou víziou osudov Grécka i oslavou jeho hrdinstva. Podľa vyjadrenia slávneho skladateľa Mikisa Theodorakisa je Elytisova poézia zrkadlom, v ktorom grécky národ nachádza svoju historickú identitu. V réžii Vladimíra Ruska účinkujú: Karol Machata, Jozef Šimonovič, Beáta Dreisigová, Andrea Martvoňová, Alfréd Swan a Peter Sklár.


Od štvrtka nás čaká dramatizácia Luciusa Apuleiusa s názvom Amor a Psyché. V réžii Ivana Predmerského účinkujú Maroš Kramár, Emília Vášáryová, Anna Šišková a ďalší. Rovnako od štvrtka uvedieme rozhlasovú adaptáciu divadelnej hry antického dramatika Aischyla Obeť za mŕtveho. V réžii Vladimíra Ruska účinkujú Emil Horváth, Oľga Solárová, Vladimír Durdík, Ida Rapaičová, Ľubo Roman a ďalší.


V posledný deň pracovného týždňa začíname vysielať rozhlasovú hru Ivana Izakoviča Pénelopa, rozhodni sa!, v ktorej sa budú dvaja vyslanci Atén snažiť presvedčiť vládkyňu ostrovu Ithaka, Pénelopu, aby sa pridala do spolku a tak ponúkla svoje zbrane a bojovníkov. Musia však na ňu vymyslieť nejaký fígeľ. V réžii Evy Weidlerovej účinkujú Anna Javorková, Jozef Šimonovič, Martin Kaprálik, Peter Bzdúch, Eva Krížiková a ďalší.


Z čítaných diel nás od štvrtka čaká známa grécka báj Pandorina skrinka. Pre rozhlas ju upravila Zuzana Zemaníková a v réžii Jara Riháka účinkuje Vlado Müller.


V pásme Tatiany Kusej z cyklu Autor na dnes hneď v pondelok predstavíme Ovidia. Účinkujú  Alfréd Swan, Helena Geregová, Mária Samuhelová, Daniel Škoviera. Od utorka uvedieme fíčer Jána Bábika o jednej z najpopulárnejších postáv našich dejín. O človeku, ktorý sa stal národným mýtom, podobne ako Ľudovít Štúr či Alexander Dubček, Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Ján Bábik nazval svoju reláciu metaforicky - Ikar z Košarísk. V réžii Martina Hvišča účinkujú Ján Bábik, Štefan Štvrtecký, Peter Rúfus, Soňa Ulická, Alfréd Swan a Miroslav Trnavský.


Ak vás niekedy unavujú “overené” výklady faktov a javov z histórie i súčasnosti, ktoré sú nám bežne predkladané ako nespochybniteľná pravda, pozývame vás od stredy fo Apokryfária. Autor Pavol Smolík vám v ňom ponúkne nekonvenčné výklady faktov a javov. Podarí sa nám v niektorých apokryfoch priblížiť k pravde viac, ako sa to podarilo originálu? Oprieme sa aj o historické pramene a na udalosti sa pozrieme tak trochu inak. Niekedy však popustíme uzdu fantázii. Tohtotýždňové Apokryfárium má názov Trójsky kôň. V réžii Pavla Smolíka účinkujú Peter Kočiš, Přemysl Boublík, Alfréd Swan, Jozef Šimonovič, Jozef Benedik, Štefan Kožka.


Viera a náboženstvo je to, čo sprevádza ľudské civilizácie od čias ich vzniku. Ivica Ruttkayová v umeleckom pásme - Boh, bohovia, bohyne - zisťuje, ako je to s našim duchovnom dnes, ako v 21. storočí chápeme vieru a vieme pomenovať transcendentno. Na Litere budete môcť túto reláciu počúvať od piatku. Účinkujú Ivica Ruttkayová, Peter Sklár a Alfréd Swan.


V tomto tematickom týždni sa môžete tešiť až na tri vydania relácie Poetologického slovníku. Oidipus, Prometeus, Arachné, Daidalos, Zeus, Centaur, Herakles, Phoenex či Pegasos. To je len niekoľko mien, ktoré sú známe azda každému vzdelanému človeku kdekoľvek na svete. Od stredy sa venujeme Báji. V réžii Mileny Lukáčovej účinkovali Vladimír Štefuca, Alfréd Swan a Helena Geregová.

V Poetologickom slovníku, ktorý vstúpi do vysielania vo štvrtok sa budeme venovať mýtu. Mýtus súvisí s archaickými predstavami z najstarších vývinových štádií ľudstva. My si ho priblížime v širšom kultúrnom kontexte. Mýtus ako taký je pomerne náročné charakterizovať. Pochádza z gréckeho “mythos”, ktoré označuje rozprávanie. Predstavuje symbolický obraz modelu sveta a súčasne imaginatívny výklad svetonázoru určitých kultúr či spoločenstiev, ktorý je základom ďalších folklórnych, literárnych, svetonázorových, filozofických, náboženských a iných gnozeologických a kultúrnych konštruktov. V réžii Róberta Horňáka účinkujú Alfréd Swan a Barbora Chlebcová.

Od piatku sa zameriame na Povesť. Povesti už nepočujeme iba od sprievodcov na hradoch a zámkoch, stretávame sa s nimi na weboch miest a obcí, v propagačných materiáloch a dokonca aj na neobvyklejších miestach ako sú jedálne lístky v reštauráciách. Prečo nás priťahujú príbehy o tom, ako to vlastne bolo? Veď dobe vieme, že sú to rozprávočky, v ktorých v šťavnatej dužine vymysleného príbehu iba ťažko rozoznávame zrnká pravdy. V réžii Mileny Lukáčovej účinkovali Vladimír Štefuca, Alfréd Swan a Helena Geregová. Všetky vydania Poetologického slovníku autorsky pripravila Jana Pácalová.

Od štvrtka potešíme aj milovníkov veršov. Vysielame poéziu Rainera Mariu Rilkeho pod názvom Orfeus, Eurydika, Hermes. V réžii Evy Galandovej účinkuje Viera Strnisková.

Program pre vás dramaturgicky pripravila Monika Kekeliaková
Hudobná dramaturgia: Karin Rumanová

Program rádií

Text: Monika Kekeliaková, Katarína Gažíková

Živé vysielanie
??:??