Literárny zemepis IX - Na výlete v Rakúsku, 2. časť

Téma týždňa

Literárny zemepis IX - Na výlete v Rakúsku, 2. časť

15. 01. 2018 13:07

Vitajte v druhom týždni literárnych prechádzok po Rakúsku. Aj v druhej časti pre vás máme pripravenú kvalitnú rakúsku literatúru. V Čítaní na pokračovanie môžete počúvať Schnitzlerovo Umieranie, ktoré je hlbokou psychologickou analýzou rozkladu osobnosti. Od Schnitzlera si budete môcť vypočuť aj rozhlasovú hru Casanova v kúpeľoch. Tešiť sa môžete na jednu z najlepších komédii Johanna Nepomuka Nestroya s názvom Zlý duch Lumpacivagabundus alebo Samopašný trojlístok. Čítať budeme z diela Huga von Hofmannstahla, Marlen Haushoferovej, Roberta Menasse a Stefana Zweiga. Práve o Zweigovom zaujímavom živote sa viac dozviete v pásme z cyklu Autor na dnes. Rovnako si nenechajte ujsť dramatické pásmo Ladislava Švihrana o živote rakúskeho poľného maršala či poéziu Ingeborg Bachmanovej, Ernsta Jandla a Georga Trakla.

V Čítaní na pokračovanie vysielame debutové dielo Arthura Schnitzlera Umieranie. Schnitzler bol majstrom psychologickej drámy a novely. Ako spisovateľ sa intenzívne zaoberal psychologickými problémami, zapisoval si sny a samozrejme ovládal metódy ich analýzy. Nezávisle na Freudovi dospel k niektorým významným poznatkom blízkym psychoanalýze. Umieranie je hlbokou psychologickou analýzou rozkladu osobnosti a medziľudských vzťahov v krízovej situácii. V réžii Štefana Korenčiho číta Marián Geišberg.

Od pondelka sa môžete tešiť na rozhlasovú adaptáciu divadelnej hry Johanna Nepomuka Nestroya Zlý duch Lumpacivagabundus alebo Samopašný trojlístok. I v tomto prípade sa Nestroy venoval viac jazykovej ako dejovej stránke hry. Dej jeho komédií často vychádza zo starších predlôh - využíval rozprávkové motívy a známe schémy z ľudovej viedenskej frašky. Zlý duch Lumpacivagabundus alebo Samopašný trojlístok je jednou z Nestroyových najúspešnejších hier. Traja slobodní mládenci stolár, šuster a krajčír pátrajú po pôžitkoch - čo im pomôže viac, štastie mocnej vládkyne Fortuny alebo láska ochranitelky Amorosy? Účinkujú Juraj Kemka, Marián Geišberg, Vladimír Kobielsky, Kristína Turjanová, Martin Kaprálik, Juraj Predmerský, Miroslav Noga, Vladimír Jedľovský a Zuzana Jurigová-Kapráliková. Réžia: Táňa Tadlánková.

Od utorka Rádio Litera prinesie adaptáciu divadelnej hry rakúskeho spisovateľa Hermanna Bahra Iná ako ostatné. Ide o grotesku o oklamanom hráčovi, ktorého plán sa obráti proti nemu samému . Z nemčiny preložil a pre rozhlas upravil Ľudovít Petraško. Účinkujú Milo Král, Renáta Rundová a Braňo Matuščin. Réžia: Štefan Korenči.

Kuchár Leon navrhne svojmu pánovi biskupovi s Chalonsu, že vyslobodí zo zajatia jeho synovca Atala. Leon svoj život vystaví nebezpečenstvu, musí byť veľmi bystrý, aby prešiel cez rozum Kattwaldovi, ktorý Atala väzní - lebo Beda klamárovi! To je názov divadelnej hry rakúskeho dramatika Franza Grillparzera, ktorej rozhlasovú adaptáciu vás pozývame počúvať od stredy.
Preklad a úprava: Ľudovít Petraško. Účinkujú: Martin Kaprálik, František Kovár, Richard Stanke, Ivan Romančík, Zuzana Marošová, Karol Machata a Alfréd Swan. Réžia: Róbert Horňák, 2002.

Od Arthura Schnitzlera si vypočujeme aj hru pre mládež Casanova v kúpeľoch. Príbeh má tri dejstvá a odohráva sa v polovici 18. storočia v kúpeľoch Spa jedného letného dňa, v izbe vznešeného hostinca a v jeho okolí. V hlavnej úlohe sú peniaze, hazardné hry a poprepletané mužsko-ženské vzťahy. Účinkujú Juraj Kemka, Zuzana Porubjaková, Richard Stanke, Michaela Čobejová, Tomáš Maštalír, Lucia Vrablicová, Daniel Fischer a Igor Štefuca. Réžia: Milena Lukáčová.

Ponúkame vám aj výber čítaní rakúskych autorov. Spisovateľ Hugo von Hofmannstahl zaujíma dôležité miesto v nemecky písanej literatúre na prelome minulého storočia. Hoci mnoho cestoval, jeho život i umenie boli vždy späté s Rakúskom a Viedňou, kde sa v roku 1874 narodil. Priťahuje ho nadčasovosť, legendy, mýty a zaoberá sa otázkami čistého estetizmu. Jeho prózy sa vyznačujú fantastičnosťou príbuznou orientálnej rozprávke, dej je zaťažený symbolikou. To všetko je vyrozprávané osobitým a náročným jazykom, ozvláštneným tajomstvom, ktoré sa odmieta prispôsobiť čitateľovi. Úryvok z prózy Zážitok maršala de Bassompierre z knihy Žena bez tône číta od utorka Marián Grebáč.

Prozaička Marlen Haushoferová svoje detstvo prežila uprostred alpskej prírody. Zrejme tu treba hľadať spätosť jej diela s prírodnými javmi, s návratmi do detstva, kde životné prostredie znamená útočisko. Najintenzívnejšie badať tento vplyv v románe Stena. Hrdinka prijíma pozvanie na víkend do poľovníckej chaty. Po príchode sa majitelia vyberú ešte do blízkej dediny čosi vybaviť, no už sa nevrátia. Znepokojená žena sa vyberie zistiť, čo sa stalo. Ibaže prv ako sa dostane do dediny, narazí na neviditeľnú stenu, za ktorou vládne smrteľné ticho a nehybnosť. Odrezaná od sveta, obklopená zvieratami, sa zariaďuje na chate a usiluje sa prežiť. Nanovo pritom prehodnocuje svoj vzťah k prírode, medituje o slobode a smrti. Úryvok z románu rakúskej prozaičky Marlen Haushoferovej číta od stredy Mária Schlosserová.

V roku 2007 vydal rakúsky spisovateľ Robert Menasse román Don Juan de la Mancha alebo Výchova k slasti. Rozpráva v ňom o viac či menej fiktívnych udalostiach z (milostného) života editora novín Nathana - medzi bezstarostnosťou, túžbou a hľadaním naplnenej lásky. Postava Nathana je príkladom generácie, ktorá sa v 70-tych rokoch socializovala s tvrdením o "sexuálnej revolúcii”. Na Litere od štvrtka. V réžii Laca Keratú číta Štefan Bučko.

Od piatku si vypočujete poviedku rakúskeho spisovateľa Stefana Zweiga Elégia z Mariánskych Lázní. Zachytil v nej posledné ľúbostné vzplanutie neúnavného milovníka krásy a žien, veľkého nemeckého básnika Johanna Wolfganga Goetheho, v tom čase 74-ročného k iba 19-ročnej Ulrike von Levetzow. Bolesť z nenaplnenej lásky podnieti starnúceho básnika k napísaniu jednej z najkrajších básní nemeckej literatúry. V réžii Magdy Grandtnerovej číta Karol Machata.

O Stefanovi Zweigovi budeme od piatku vysielať aj pásmo z cyklu Autor na dnes. Tento prozaik, esejista, básnik a prekladateľ mal skutočne zaujímavý život. Počas 1. svetovej vojny žil vo Švajčiarsku, kde získal antimilitaristický až pacifistický prístup k životu. Jeho literárnu tvorbu ovplyvnila psychoanalýza. V roku 1938 emigroval do Spojeného kráľovstva a v roku 1941 do brazílskeho Petrópolisu, kde spáchal spolu s manželkou samovraždu potom, čo sa k nemu dostali správy o ničení kultúrnych hodnôt fašistami. Autorom pásma je Róbert Šedivý. Účinkuje literárny kritik Peter Darovec, texty interpretuje Alfréd Swan.

V eseji s názvom O konci kultúry: Kultúrny priemysel sa rakúsky esejista a autor Michael Scharang zamýšľa nad rozdielmi medzi klasickým a kultúrnym priemyslom a interpretuje aj pojmy ako meštianstvo či pokrok. Na Litere od pondelka. Číta Miroslav Trnavský.

Od utorka vás pozývam počúvať pásmo Mily Haugovej Pod ľadom mesiaca. Je venované tvorbe a osudom Thomasa Bernharda, svetoznámeho rakúskeho literáta, ktorý je známy skôr ako prozaik. Autorka prezentuje mimoriadne autentickou poéziou plnou bolesti, biografie bez náznakov veľkých svetiel nádejí. Zametal predovšetkým pred vlastným prahom a práve vlastný život plný dramatického napätia mu poskytol značný potenciál pre sugestívnu literárnu výpoveď.
V réžii Táne Tadlánkovej účinkujú František Kovár, Dáša Rúfusová a Peter Rúfus.

O živote rakúskeho poľného maršala Jana Josefa Václava Radeckého, rodáka z Čiech, vysielame dramatické pásmo Ladislava Švihrana s názvom Som rád, že som starý. V roku 1849 skomponoval Johann Strauss st. takzvaný „pochod ku cti veľkého vojvodcu pre klavír zložený a cisárskej armáde venovaný“. Radeckého pochod znel nasledujúcich takmer sedemdesiat rokov vo Viedni, Budapešti, Prahe, Záhrebe, Terste či v Bratislave. Gróf Jan Josef Václav Radecký slúžil piatim rakúskym cisárom. Na Litere od piatku. V réžii Gejzu Dezorza účinkujú Anton Korenči, Ivan Laca, Peter Sklár, Darina Vašíčková, Soňa Ulická a Marián Geišberg.

Tešiť sa môžete aj na poéziu. Od utorka vás čakajú verše Ingeborg Bachmanovej a Wislawy Szymborskej Bláznivé slovo. Recituje Kristína Turjanová.

Od stredy vám v pásme poézie vám priblížime tvorbu básnika, ktorý sa narodil vo Viedni v roku 1925. Volá sa Ernst Jandl a jeho verše, ktoré vyšli v roku 1993 pod názvom Žltý pes. Pod rovnomenným názvom uvádzame pásmo Jany Hevešiovej. V réžii Martina Kákoša účinkujú Štefan Bučko, Mária Schlosserová a Miroslav Trnavský.

Od štvrtka si čítame verše Georga Trakla pod názvom V temnotách. Traklove verše sme vysielali aj v prvej časti Výletu v Rakúsku. Básnik reeprezentoval dekadentizmus a katastrofizmus a predvídal aj úpadok Rakúsko-Uhorska. Recituje Peter Rúfus.

Program dramatugicky zostavil: Martin Šenc
Hudobná dramaturgia: Karin Rumanová

Program rádií

Text: Katarína Gažíková, Martin Šenc

Živé vysielanie
??:??