Osmičky v našich dejinách (i životoch) – 2. časť

Téma týždňa

Osmičky v našich dejinách (i životoch) – 2. časť

26. 02. 2018 12:06

Tento týždeň budeme v Rádiu Litera pokračovať v téme Osmičky v našich dejinách (i životoch). Pribudnú pásma, hry, dramatizácie i básne, v ktorých sa obyčajné osmičky budú viac a viac prepletať nielen historickými rokmi, ale budú dominantným motívom v príbehu nejedného protagonistu. Pokračovať budeme minulotýždňovým cyklom Novinári za demokraciu, v ktorom sa kriticky pozrieme na Slovenský rozhlas v prelomovom roku 1968. Nebudú opäť chýbať ani príbehy o zločinoch komunizmu pod názvom Vstali sme z popola. S Irenou Brežnou sa pozrieme na Pražskú jar a do čias neslobody nahliadneme aj vďaka portrétu o Lacovi Novomeskom. O úlohe študentov pri udalostiach po roku 1938, 1968 či 1988 sa bude uvažovať v relácii Status študenta. Môžete sa tešiť na rozhlasovú hru Hniezdo na ôsmom poschodí, v ktorom sa sugestívne odhalí ľudské nepochopenie v nejednom vzťahu. V osmičkovom roku 1968 získal film Krotká Hlavnú cenu na Medzinárodnom filmovom festivale v Monte Carlo. Najväčší úspech v ňom zaznamenal práve Ctibor Filčík v hlavnej úlohe, o ktorom bude fíčer Mirjany Šišolákovej.  Nezabudli sme ani na osobitné vysielanie rozhlasovej hry pre mládež, tentokrát pôjde o hru Pixel. Priaznivci rozprávok a rozhlasového antikvariátu by si určite nemali nechať ujsť Snehuľku a sedem trpaslíkov v spracovaní z roku 1957, v ktorej sa predstaví Karol Machata, Mária Kráľovičová, Oľga Sýkorová, Samuel Adamčík, František Dibarbora a mnohí ďalší.

Aj tento týždeň pokračujeme so sériou pásiem Roberta Kotiana Novinári za demokraciu. Čakajú nás posledné dve časti, v ktorých sa zameriame na Slovenský rozhlas v roku 1968 a potom (vysielame od pondelka) a na Novinárov v roku 1968 a potom (vysielame od utorka). V réžii Jara Riháka účinkujú Tamara Valková, Michal Tvarožek, Michal Horský, Pavol Michalka a Otta Plávková.

V rozhlasovej hre gruzínskeho prozaika a dramatika Tamaza Čiladzeho Hniezdo na ôsmom poschodí sugestívnym spôsobom odhalíme absenciu morálnych väzieb a ľudského pochopenia v medziľudských vzťahoch. Vo vysielaní od pondelka. V réžii Petra Jezného účinkujú Zdena Gruberová, Peter Jezný a Pavol Mikulík.

Od stredy sme pre vás pripravili ďalšiu z cyklu dramatizácií Pavla Smolíka Vstali sme z popola. Stredajšia časť má názov Pomoc CIC a bude osobným svedectvom Jozefa Mikulášiho. Mikulášimu sa ako bývalému členovi Československej armády podarí počas „februárových udalostí“ v roku 1948 utiecť do západného Nemecka, odkiaľ má reálnu šancu dostať sa k rodine do Ameriky. Výmenou za túto možnosť od neho západná tajná služba žiada, aby sa vrátil na pár dní do Československa a získal pre ňu cenné informácie. Nasleduje odhalenie, tvrdé dlhoročné väzenie – a napokon neočakávaný dotyk s blízkymi ľuďmi. V réžii Pavla Smolíka účinkujú Ľubomír Paulovič, Přemysl Boublík, Dušan Vaňo, Martin Vitek, Zuzana Kyzeková, René Jankovič, Vladimír Kittler, Jozef Šimonovič, Mária Schlosserová.

Ďalšia dramatizácia z cyklu Vstali sme s z popola má názov Elektrikárom trikrát a vysielame ju od štvrtka. Dozvieme sa niečo o pánovi Sekajovi, pracovníkovi v Stavoindustrii, ktorý sa v roku 1990, po zmene politických pomerov na Slovensku, stal členom a neskôr predsedom Strany demokratického socializmu. V réžii Pavla Smolíka účinkujú Ladislav Konrád, Ľubomír Bukový, Ján Topľanský, Vladimír Kittler, René Jankovič, Alfréd Swan, Mária Schlosserová, Zuzana Kyzeková, Vladimír Minarovič, Soňa Ulická, Ján Mistrík.

Od piatku sa môžete tešiť na rozhlasovú hru pre mládež, ktorú napísala Margita Ivaničková. Hra má názov Pixel. Aj keď sa to spočiatku nezdá, pozitívne naladení chlapci-dvojčatá, hľadajú konštruktívne riešenie rodinného problému. V réžii Jany Strniskovej účinkujú Ján Morávek, Jakub Ružička, Alena Horňáková, Oliver Bahul, Ján Gallovič, Juraj Hrčka, Ľudmila Swanová, Petra Polnišová a ďalší.

V posledný deň týždňa sa v éteri objaví aj rozprávková hra podľa predlohy Wilhelma a Jacoba Grimmovcov Snehuľka a sedem trpaslíkov. V réžii Vlada Štróbla účinkujú Mária Kráľovičová, Karol Machata, Mária Bancíková, Oľga Sýkorová, Daniel Michaelli, Samuel Adamčík, Karol L. Zachar, Martin Gregor, Ondrej Jariabek, František Dibarbora, Míla Beran, Jozef Hanúsek, Viliam Záborský, Erika Markovičová, Hana Kostolanská a Mária Úradníčková. Vyrobené v roku 1957.

Tento týždeň vysielame pre veľkým i malých rozprávku Jána Uličianskeho s názvom Ôsma rozprávka z knižnice. Analfabeta Negramotná. Vo vysielaní od štvrtka. V réžii Róberta Horňáka účinkuje Zuzana Kronerová.

V Svetovej čítanke vám predstavíme román Raymonda Radigueta Diabol v tele. Raymond Radiguet, bol zázračným dieťaťom francúzskej literatúry. Svoj prvý román Diabol v tele napísal ako šestnásť až osemnásťročný. Druhý román, Ples grófa ďOrgel, napísaný medzi osemnástym a dvadsiatym rokom, už vyšiel posmrtne. Zomrel vo veku dvadsiatich rokov. Obidva jeho romány oživujú tradíciu francúzskeho klasického psychologického románu svojou kompozíciou aj štýlom, metódou, stavbou, náplňou. Diabol v tele je citovou spoveďou dospievajúceho mládenca zo začiatku dvadsiateho storočia, ktorého citové zmätky zapadajú do zmätkov prvej svetovej vojny, trýznia i živia sa navzájom, aby skončili v neurčitom zúfalom smútku, v bolesti poznačenej tragickou osudovou nevyhnutnosťou. Je skutočne obdivuhodné, koľko silných emócii ale aj múdrosti dokázal v sebe nájsť na opísanie vzťahu mladého chlapca a zrelej ženy, ktorý si plným právom zaslúži označenie láska. Uznania sa mu dostalo až po smrti. Úryvok z románu francúzskeho spisovateľa Raymonda Radigueta Diabol v tele číta od pondelka Alfréd Swan.

Relácia Evy Peknušiakovej s názom Status študenta podáva cez výpovede a spomienky na 17. november ucelený obraz o úlohe študentov stredných a najmä vysokých škôl pri zlomových udalostiach v krajine a spoločnosti. Pripomína ich nezastupiteľnú úlohu pri udalostiach v roku 1939 (okupácia nemeckými vojskami), 1968 (okupácia vojskami Varšavskej zmluvy) a 1989 ("Nežná revolúcia") ako aj ich úlohu, postavenie a možnosti aktivizácie sa v súčasnosti. Autorka prostredníctvom rozhovorov s historikmi, niekdajšími vysokoškolskými študentami z roku 1989, pedagógmi, súčasnou zástupkyňou Akademického senátu UPJŠ Košice, ale aj formou ankety medzi ľuďmi v uliciach poukazuje na oné historické udalosti, dianie počas nich, úlohu študentov a pedagógov a odkaz pre súčasníkov. Vo vysielaní od utorka. Hosťami sú: Peter Švorc, Ján Sabol, Peter Himič, Juraj Rusnák, Mária Hrehová.

Rovnako od utorka môžete počúvať esej Ireny Brežnej, ktorá má názov Sloboda pozrieť sa oblude do tváre. Irena Brežná je švajčiarsko-slovenská spisovateľka. Žije v Bazileji. V slovenskom preklade jej naposledy vyšli eseje Tekutý fetiš a kniha Na slepačích krídlach, plné autobiografických momentov z detstva na Slovensku v päťdesiatych rokoch. Irena Brežná prežila Pražskú jar ako osemnásťročná gymnazistka v Bratislave,  keď už systému pomaly dochádzal dych. Úvaha Sloboda pozrieť sa oblude do tváre vyšla pôvodne v švajčiarskom denníku. V réžii Vladimíra Kivadera účinkuje Ivana Kivaderová.

Od stredy počúvajte pásmo venované prekladateľovi Blahoslavovi Hečkovi. Pripravila Ľuba Šajdová pod názvom Sitom rodného jazyka. Účinkujú Ľuba Šajdová, Ľubomír Paulovič, Jana Kopsová, Blahoslav Hečko a Ladislav Chudík.

V programe Ars litera sa Mirjana Šišoláková tentokrát zameria na Ctibora Filčíka. Ctibor Filčík vytvoril vyše stovky divadelných postáv, hral v 19 celovečerných a 40 televíznych filmoch a v takmer tisícke rozhlasových hier a rozprávok. Od roku 1951 do konca svojho života bol členom SND. Najväčší úspech zaznamenal vo filme Krotká režiséra Stanislava Barabáša, ktorý v roku 1968 získal Hlavnú cenu na Medzinárodnom televíznom festivale v Monte Carlo. U starších rozhlasových poslucháčov je jeho hlas pravdepodobne spojený s ich detstvom a Osmijankovými rozprávkami. Ars literu o Ctiborovi Filčíkovi vysielame od štvrtka. V réžii Viktora Lukáča účinkujú Mirjana Šišoláková, Zuzana Hlavenková-Bakošová, Mária Kráľovičová, Elena Ťapajová, Magda Vášáryová, Anna Klímová, Marta Kamasová, Štefan Kvietik, Martin Huba, Ernest Filčík, Vido Horňák.

Od štvrtka sa budeme venovať aj Lacovi Novomeskému v pásme Miroslavy Gavurovej z cyklu Autor na dnes. Žiadnemu slovenskému spisovateľovi 20. storočia sa nedostalo toľkej pozornosti ako Lacovi Novomeskému. Stal sa predmetom výskumu piatich monografií, z toho jedna bola detailným beletrizovaným životopisom. V šiestich zväzkoch vyšla Novomeského publicistická činnosť a v troch listy. Nebolo literárneho vedca či básnika, ktorý by sa nekonfrontoval s dielom Novomeského, a viac ako štatistický výpočet zaváži fakt, že tí, čo sa s Novomeského tvorbou stretli, sa k nej pravidelne vracali. Autorka relácie sa rozpráva s Jánom Gavurom z Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. V réžii Petra Vilhana účinkujú Tatiana Poláková a Juraj Zetyák.

Tento týždeň vám ponúkneme aj niekoľko veršov. Od utorka to budú verše Valentína Beniaka Osemnásťročná, recituje Jozef Šimonovič a Alena Martvoňová. Od stredy rockové verše Iron Maiden: The number of the Beast (Číslo beštie). V réžii Karola Horáka účinkuje Róbert Roth. V piatok do vysielania vstúpia verše Háfiza s názvom Osem dervišových piesní. Hafíz, vlastným menom Háfiz Šamsudín Muhammad, bol perzský básnik, ktorý žil v rokoch 1320 - 1390 v Šíráze. Recituje Ivan Laca.

Program dramaturgicky zostavila Monika Kekeliaková.
Hudobná dramaturgia: Karin Rumanová

Program rádií

Text: Monika Kekeliaková, Katarína Gažíková

Živé vysielanie
??:??