Milo Urban – osobnosť modernej slovenskej literatúry

Téma týždňa

Milo Urban – osobnosť modernej slovenskej literatúry

05. 03. 2018 11:46

Milo Urban je vedúcou osobnosťou slovenskej literatúry 20. storočia. Preto sme jemu a jeho tvorbe v Rádiu Litera venovali celý tento týždeň. V Čítaní na pokračovanie sa započúvate do novely Za vyšným mlynom, ktorá sa neskôr stala slávnou predlohou opery Krútňava. Tešiť sa môžete na rozhlasovú dramatizáciu románu Živý bič, ale aj dramatizácie próz Človek, ktorý hľadal šťastieSvedomie. V programe sa objavia aj jeho poviedky Roztopené srdce a V súmraku. Nebudú chýbať ani literárne pásma či eseje, ale aj spomienky manželky Mila Urbana, Žofie, ktoré priblížia život a dielo tohto významného autora. Nenechajte si ujsť ani reláciu Heleny Himičovej o Milovi Urbanovi z cyklu Autor na dnes.

Na pokračovanie si čítame prózu Mila Urbana s názvom Za Vyšným mlynom. Je to dramatický príbeh lásky dvoch mužov k jednej žene, násilnej smrti a svedomia. Novela, ktorú autor napísal len dvadsaťštyriročný,  sa neskôr stala slávnou predlohou opery Krútňava.V réžii Róberta Horňáka účinkujú Jozef Šimonovič a Karol Machata.

Hneď od pondelka si vypočujete dramatizáciu najznámejšieho románu Mila Urbana Živý bič. Urban zobrazuje dopad prvej svetovej vojny na ľudí a dedinu. Na dedinčanov sa pozerá kriticky, zobrazuje ich ničnerobene proti panskému utláčaniu. Vojnu vidí ako zbytočnú a nezmyselnú. Účinkujú Hana Meličková, Karol Machata, Jela Lukešová, Elo Romančík, Juraj Paška, Alžbeta Poničanová, Ondrej Jariabek, Anton Mrvečka, Samuel Adamčík, Július Pántik a ďalší. Réžia: Oto Varečka, 1969.

V stredu uvedieme dramatizáciu poviedky Svedomie. Svedomie je poviedka o kňazovi, ktorý zhrešil nedostatkom lásky a milosrdenstva. Autorom poviedky je Milo Urban. Réžia: Peter Jezný.

Od štvrtka môžete počúvať stereodramatizáciu prózy Mila Urbana s názvom Človek, ktorý hľadal šťastie. V réžii Magdy Grandtnerovej účinkujú Július Pántik, Viktor Blaho, Mária Schlosserová, Ján Valentík, Jozef Šimonovič a ďalší.

V piatok vstúpi do éteru rozhlasová adaptácia divatelnej hry Mila Urbana Beta, kde si?
Účinkujú Marianna Kovačechová, Andrej Mojžiš, Magda Matrtajová, Marta Sádecká, Eva Kršňáková, Zlatica Gillová, Peter Vilhan, Ľubomír Holčík, Emil Kosír a Katarína Zatovičová. V roku 1992 režijne naštudovala Daniela Ilavská.

Tento týždeň uvedie Rádio Litera aj dve poviedky Mila Urbana. Prvou bude Roztopené srdce, ktoré nájdete vo vysielaní od utorka. Autor ju napísal v roku 1928 a hovorí v nej o tom, ako sa pod vplyvom vernej a oddanej lásky nežnej Kristky zmení aj horúca hlava a tvrdé srdce Pavla Badáňa, ktorý je široko ďaleko známy ako povestný bitkár, ba i zabijak. V réžii Martina Bendíka číta Ján Mistrík.

Druhou poviedkou bude dielo s názvom V súmraku, ktoré nájdete vo vysielaní od štvrtka. V súmraku je navodon nenápadná poviedka, v ktorej spisovateľ sugestívnym spôsobom vyrozprával tragický príbeh Ignáca, jeho matky a nevlastného otca. V réžii Mileny Lukáčovej poviedku číta Alfréd Swan.

Prejdime teraz k pásmam. Od utorka môžete počúvať umelecko dokumentárne pásmo o prozaikovi, prekladateľovi a novinárovi, ktorému je venovaný celý tento týždeň, Milovi Urbanovi. Autor pásma Augustín Maťovčík mu dal názov Putovanie po Halinde. Účinkujú Peter Vilhan, Emília Čížová a Ľubomír Holčík.

Milo Urban je známy predovšetkým ako autor románu Živý bič a novely Za vyšným mlynom. V jeho dielach môže každá nová čitateľská generácia objaviť čosi nové, doteraz neznáme. V dramatickom pásme Rudolfa Čižmárika z cyklu Podobizne sa od stredy dozviete niečo o pohnutých rokoch mladosti a prvých literárnych krôčikoch tohto spisovateľa. V réžii Štefana Mandžára účinkujú Juraj Hrčka, Jozef Domonkoš, Ivo Hlaváček, Soňa Ulická a Vladimír Minarovič. Rovnako od stredy si môžete zapnúť úvahu Matúša Mikšíka o umeleckej hodnote literárnej tvorby Mila Urbana. Autor ju nazval Urbanove výkriky. Číta Marián Grebáč.

Cyklus Aj knihy majú svoje osudy sa sústredí na okolnosti vzniku literárnych diel. Od štvrtka vysielame časť Spomienky manželky Žofie na dielo Mila Urbana, v ktorej sa s manželkou spisovateľa vrátime k dielu tohto významného autora. Reláciu autorsky pripravil Pavol Hudík, ukážky čítal Jozef Šimonovič.
                           
Poznáte operu Krútňava? Určite áno. A určite tiež viete, že jej autorom je hudobný skladateľ Eugen Suchoň. Možno ale neviete, že nebyť literárnej predlohy známeho slovenského prozaika medzivojnového obdobia, asi by neuzrela svetlo sveta. Predloha má názov Za vyšným mlynom, (ktorú vysielame ju vysielame v Čítaní na pokračovanie), a jej autor je zaujímavý okrem iného tým, že sa narodil v hájovni pod Babou horou, kde Hviezdoslav situoval dej svojej Hájnikovej ženy.

Ak chceme hovoriť o tvorbe Mila Urbana, musíme začať tým, že ho radíme k sociálno – psychologickému realizmu alebo sociálno – psychologického románu. Prečo sociálny, prečo psychologický, prečo realizmus sa teraz pokúsime dešifrovať zo spomienok samotného autora na písanie jedného z najznámejších diel, románu Živý bič. Reláciu Heleny Himičovej z cyklu Autor na dnes počúvajte od piatku.

Program dramaturgicky pripravil Martin Šenc.
Hudobná dramaturgia: Karin Rumanová

Program rádií

Dramaturgická poznámka: K výberu tohto tyždňa dodávame, že Rádio Litera si uvedomuje pôsobenie Mila Urbana ako šéfredaktora denníku Gardista v rokoch 1940-1945. Zaradenie diel Mila Urbana do vysielania nevyjadruje súhlas s jeho vojnovou novinárskou činnosťou.

Urban pred oslobodením emigroval s rodinou do Rakúska, v roku 1947 bol eskortovaný do ČSR a v roku 1948 ho ľudový súd odsúdil na verejné pokarhanie. Usadil sa v Chorvátskom Grobe a živil sa najmä prekladaním. V roku 1974 sa presťahoval do Bratislavy, kde 10. marca 1982 zomrel.

(Zdroj: litcentrum.sk)

Text: Katarína Gažíková

Živé vysielanie
??:??