Téma zmyslov pokračuje

Téma týždňa

Téma zmyslov pokračuje

27. 01. 2014 14:00

Na Rádiu Litera sa od začiatku nového roka venujeme ľudským zmyslom. Po týždňoch v znamení zraku a čuchu je tento aktuálny venovaný zmyslu: sluch.

Sluch sa síce nepokladá za ten najdôležitejší ľudský zmysel, ale skúste si predstaviť, že by ste nič nepočuli. Nedokázali by ste precítiť tóny piesne, farbu ľudskej reči, rozmanitosť vonkajších ruchov, nemohli by ste telefonovať, film či televízia by vám bez titulkov nedávali zmysel... Sluch je dôležitý pri komunikácii s inými ľuďmi a tiež účinný spôsob získavania informácií. V tomto týždni sa na Litere o sluchu môžete o kúsok viac dozvedieť a zamyslieť sa nad ním.  

Medzi tradičné cykly patrí čítanie na pokračovanie, v ktorom vám ponúkame román súčasnej francúzskej spisovateľky Sylvie Germainovej Pieseň neláskavých. Táto próza s prvkami kresťanskej mystiky je citlivou a sugestívnou výpoveďou o ľudskej samote, o jej rozličných, zväčša neláskavých až krutých podobách, ale aj o sile a hodnote ľudského charakteru, ktorý sa dokáže prejaviť aj v nie celkom ľudských podmienkach. Do slovenčiny román preložil Igor Navrátil. V réžii Vladimíra Ruska číta Viera Strnisková.

Pôvodná rozhlasová hra Pavla Sobotu Hluchý priestor pojednáva o medzigeneračných a spoločenských problémoch a vzťahoch, ktorú autor nazval "serióznou komédiou". V réžii Dušana Kyzeka účinkujú: Elena Petrovická, Eliška Nosáľová, Oľga Solárová, Bohumila Horňáková, Jozef Kramár, Štefan Halás, František Výrostko, Ľubomír Paulovič, Katarína Vrzalová, Petronela Valentová, Martin Horňák, Emil Horváth, Ivan Romančík, Tibor Bogdan, Jaroslav Vrzala, Fedor Mikovič. Hra mala premiéru v roku 1982.

V pásme z cyklu Portréty vám priblížime špeciálnu pedagogičku Janku Šarišskú, ktorá celý život pracuje so sluchovo postihnutými a hluchoslepými ľuďmi. Je riaditeľkou prvej a zatiaľ jedinej školy pre hluchoslepé deti na Slovensku, pomáhala tiež pri budovaní prvého bývania pre hluchoslepých mladých ľudí v našej krajine. Kedykoľvek ju stretnete, vždy má rozžiarenú tvár: vtedy, keď posunkami vysvetľuje svojim klientom, drží ich za ruku a vedie tam, kam potrebujú ísť. Vyrobilo ju štúdio RTVS Košice v júni 2012.

Neobídeme ani poéziu. V programe si môžete nájsť aj ľúbostné verše Jána Zambora Hluchonemá.

             Tá nepočula slovo ľúbim,
             ani ho nikdy nevyriekla.
             Jej milý nedaroval rubín,
             samotná si svoj batoh vliekla.
             Trninou... jarnou... podjesennou...
             V dedine nik ju za nič nemá,
             málokto vie jej pravé meno,
             každý ju volá – Hluchonemá.
             Zavše ju stretnem... usmieva sa...
             Asi sa nemou rečou celá
             Zhovára s beláskavým nebom...
             Aspoň raz keby prevravela...

V réžii Pavla Gejdoša vám verše zarecituje Roman Matisko.

V pásme z cyklu Rubikon, ktoré mapuje nové trendy v umení a spoločenských vedách, vám autorka Ivica Ruttkayová priblíži tvorbu nepočujúcich divadelníkov a divadelníčok. S teatrológom Olegom Dlouhým, mímom Milanom Sládekom, hercom a pedagógom Jozefom Rigom sa pozhovára o divadle z krajiny ticha.

Od piatka vám prinesieme jeden z klenotov rozhlasového archívu a vrchol tvorby Ernesta Weidlera – fíčer Ticho. Od roku 1976 budoval Ernest Weidler spolu s Ilzou Kláskovou, Ivanom Lehotským a Emilom Benčíkom Redakciu umelecko-dokumentárnej publicistiky a je autorom okolo dvoch stoviek fíčrov.  V Tichu sa pokúsil zachytiť niečo, čo je v rozhlase takmer nemožné – sluchovo postihnutý manželský pár. Na pomoc si prizval ich počujúcu dcérku, ktorá tichučko tlmočila ich rozhovory. Príbehu tzv. obyčajného človeka navyše dodal heroické rozmery porovnaním s údelom velikána hudby Ludwiga van Beethovena. Nenechajte si ho ujsť.

V programe vám ponúkame aj víťaznú hru autorskej súťaže na rozprávkovú hru z roku 2004. Autorom hry Ticho, tu sa robí krik!, ktorá je alegóriou tohto sveta a potreby spolupatričnosti, je Daniel Hevier. V réžii Jara Riháka v nej účinkujú: Hlásna – Dominika Žiaranová, Tichý – Tomáš Hallon, Tichomil Ticháček – Dušan Lenci, Tichošliapok – Miro Noga, Tichohlások – Peter Kočiš, Krikľúň „Kriki“ – Robo Roth, Vreskľúň „Vreski“ – Ady Hajdu, Hluchá babka – Viera Topinková, Moderátorka – Lucia Vrablicová.

V polovici februára budeme pokračovať týždňom venovaným chuti a v závere mesiaca tému dokončíme posledným zo zmyslov – hmatom.

Martin Šenc

Živé vysielanie
??:??