Spolok slovenských žien ŽIVENA oslavuje 150 rokov

Téma týždňa

Spolok slovenských žien ŽIVENA oslavuje 150 rokov

18. 03. 2019 07:00

Spolok slovenských žien ŽIVENA oslavuje tento rok 150 rokov. V Rádiu LITERA sa budú niesť niektoré relácie v znamení tohto jubilea. Budeme hovoriť o ŽIVENE, ale najmä si vypočujeme dramatizácie tvorby niektorých spisovateliek, ktoré v tomto spolku pôsobili. Jednou z nich je Terézia Vansová. Môžete sa tešiť na pásmo o tejto autorke od Ivice Ruttkayovej a jej životný príbeh sa odhalí aj v dramatizácii Alojza Čobeja Čo čas navždy neodvial. Nebudú chýbať ani ďalšie autorky, ktoré sa popri Vansovej neraz spomínajú, a to Elena Maróthy Šoltésová, Božena Slančíková Timrava či Ľudmila Podjavorinská. Od Timravy bude vo vysielaní próza Záplava, Príbuzná a Ondro Hľonzo. Moje deti od Šoltésovej si budete môcť vypočuť v úplne novej dramatizácii z roku 2018. Vo vysielaní sa objaví od Ľudmily Podjavorinskej rozhlasová hra (Fako Ďura Kotúlku), poviedka Ideál, balada Zlatá húska a rozprávka Zajko Bojko. Osobné nuansy Šoltésovej života odhalí pásmo Evy Čajkovej Čo život dal a do Polichna sa vyberie Barbora Berezňáková, aby vo svojom fíčri objavila akosi nanovo tvár Boženy Slančíkovej Timravy.

Pondelkové čítanie na pokračovanie otvorí Božena Slančíková Timrava a jej posledná novela Záplava. Tvorí výnimočné miesto v živote spisovateľky, na ktorý sa bližšie pozrieme. Povieme si o jej zázemí, výchove či zážitkoch, ktoré intenzívne ovplyvnili jej dielo. Autorka sa venuje obdobiu prvej svetovej vojny, tak, ako ho poznala a prežívala ona sama. Súčasťou relácie je unikátny audiozáznam, ktorý ležal zabudnutý bezmála sedem desiatok rokov v pražskom rozhlasovom archíve. Účinkujú Peter Sklár, Ladislav Kerata, Jana Oľhová, František Kovár, Pavol Šimun, Csongor Kassai, Lena Košická, Martina Michalcová a Damián Peška. Čítanie je z roku 2017.

Pokračujeme rozhlasovou hrou Fako Ďura Kotúlku, podľa poviedky Ľudmily Podjavorinskej. Dedinská komédia o všetečnej žene, jej mužovi, ktorý je celkom rád pod papučou a o hlavnom hrdinovi ich večných svárov a zmierovaní - koňovi Fakovi. Inak, máte sa na čo tešiť, tvorcovia sľubujú, že vás od smiechu brucho rozbolí! V réžii Mikuláša Bugára účinkujú Jozef Dóczy, Žofia Martišová, Ján Kováčik, Adela Gáborová, Hilda Augustovičová, Rudolf Kraus, Oľga Hudecová a ďalší. Hra mala premiéru v roku 1982.

V pásme Ivice Ruttkayovej nazvanom jednoducho Živena sa v spomienkach na najstarší slovenský ženský spolok priblížime k téme nášho týždňa. Jedna z pamätníčok, ktorá v Živene prežila kus svojho života, je i Zorka Belanová Rojová. Prezradí nám, ako vyzerala národná osveta šírená cez ženské témy.

Voľná dramatizácia poviedky Príbuzná bude o osudovom nedorozumení. Timrava prináša smutno-smiešny príbeh manželskho páru, v ktorom sa Eva vyrovnáva so vzťahom bez lásky a Adam trpí vlastnou neschopnosťou dosiahnuť city u Evy. Situáciu zdramatizuje príchod príbuznej, aby napokon manželia oslobodení od minulosti pochopili, že svoj život roky kaličili úplne nezmyselne. V réžii Petra Jezného účinkujú Ján Kroner, Helena Geregová, Boris Farkaš, Peter Sklár, Dušan Kaprálik, Matej Landl, Michaela Čobejová a ďalší. Počúvajte od utorka.

Terézia Vansová pochádzala zo šľachtického rodu. Bola zo šiestich detí, sama mala dvojča a práve rodina mala veľký vplyv na jej literárnu činnosť. Jej diela boli čitateľsky príťažlivé, stala sa priekopníčkou ženského románu, neskôr jej život poznačili tragické udalosti. Vo forme rozhlasovej hry vám ponúkame prózu Kar. V réžii Ondreja Kaprálika účinkujú Daniela Mackovičová, Adam Jančina, Judita Hansman, Soňa Ulická a Pavol Šimun. Hra je z roku 2017.

V Rubikone Ivice Ruttkayovej pokračujeme v bližšom pohľade na osobu T. Vansovej. Názov Osud ako literárne dielo, je príznačný autorkinmu ťažkému údelu. Zakladateľka a redaktorka prvého ženského časopisu Dennica, sa narodila 18. apríla pred vyše 150timi rokmi. Životným nasmerovaním a energiou, významne ovplyvnila podobu slovenskej literatúry a kultúry dnes. Viac nám prezradí spisovateľka a redaktorka Jana Juráňová a literárna vedkyňa Marcela Mikulová. Relácia je z roku 2012.

Knižka básničiek a rečňovaniek určená na prvé čítanie, to je Zajko Bojko Ľumily Podjavorinskej, ktorého dôverne pozná nejedna generácia detí. O nezbedných príhodách zajka a jeho zvieracích kamarátov, vám porozprávajú Karol Machata, Gustáv Legéň, Martin Slivka, Mája Velšicová, Jela Lukešová a Eva Kvietiková. Relácia je z roku 1974 a vy samozejme nezabudnite zavolať k rádu svoje deti.

Stredajšie čítanie na pokračovanie patrí Timrave a poviedke Ondro Hľonzo, ktorého veľmi autenticky znázornil nenapodobteĺný hlas Mariána Geišberga. Spoluúčinkujú Zuzana Norisová, Anna Javorková, Milada Rajziková, Darina Vašíčková, Miroslav Trnavský a Vladimír Minarovič. Sledujeme život a vnútorné prežívanie mladého vdovca, zasadený do tvrdých pomerov vtedajšieho bytia na dedine. Poslucháč je už v úvode konfrontovaný s hrubozrnnosťou hlavného hrdinu. Viac ako plač najmladšieho dieťaťa, ktoré sa neunúvalo pobrať na druhý svet spolu s nebožkou matkou, Ondra zaujíma, ktorá z dedinských dievok rýchlo zastane jej miesto.

Už stokrát som chcela nadobro odložiť pero, ale nedá sa. Svedomie mi stále ťaží jeden dlh. V mojom veku už všetci literáti vydali výpočet svojho života vo vlastnej autobiografii. Ja sa k nej neviem pribrať. Vždy sa nájde súrnejšia robota. Ale raz si sadnem k svojmu malému stojíku pod oknom, namočím pero do atramentu a začnem spomínať. Viem, že to musím urobiť, hoci sa bránim, lebo moja hlava je unavená..." spomína stárnuca Terézia Vansová. V dramatickom pásme Alojza Čobeja Čo čas navždy neodvial sa stretávame s touto vzácnou ženou a jej zamysleniami. Účinkujú Zlatica Gillová, Štefan Šafárik, Katarína Zatovičová, Viera Dubačová, Jozef Šamaj, Štefan Turňa a František Výrostko.

Jozef Lenhart nám v cykle Autor na dnes ponúkne osobu Ľudmily Podjavorinskej. Čím nás môže dnes osloviť tvorba prvej slovenskej poetky? Veď s písaním začala pred vyše sto rokmi, a navyše v celkom inom kultúrnom prostredí. Stačí však načúvať. Duši čo vnímala. A opisovala svoj život plný bolesti, obmedzení a nenaplnenia veľmi farbisto. A v týchto pocitoch sa už nájde i nejeden človek dneška. Účinkujú Dana Kršáková, Jozef Lenhart a Mária Scholosserová. Relácia mala premiéru v roku 2006.

V ľudskom živote je užitočné, ak sa človek občas obzrie za seba, aby chvíľu pouvažoval o tom, ako bolo. Poznanie minulosti je jednou zo základných podmienok národného sebauvedomenia. Aj o tomto hovorí stereoúprava Gity Pechovej, v ktorej si pripomenieme jednu z próz Ľudmily Podjavorinskej - Ideál. V réžii Vladimíra Ruska účinkujú Vladimír Durdík ml., Mária Dacejová, Vladimír Minarovič, Nataša Gräffingerová-Kulíšková a Erika Bauerová. Počúvajte od štvrtka.

Timravu si pamatám ako zaujímavú a progresívnu postavu „poštúrovského" obdobia. Má moje sympatie, ale predsalen sa mi vždy vynorí čiernobiela fotografia z čítanky, ktorá ju razom zahalí pátosom rokov minulých. Rozmýšľam, aká by bola, keby žila dnes. Boli by sme si blízke? A vôbec, čo z jej odkazu je živé dnes?," pýta sa autorka Barbora Berezňáková. A tak sa vo svojom fíčri, Cesta do Polichna, vyberá po dávnych stopách do Timravinho rodiska.

Ak máte chvíľu voľna a chcete ho múdro stráviť, pozývame vás do rozhlasovej knižnice, v ktorej si môžete otestovať svoje gymnaziálne vedomosti a bližšie sa zoznámiť s tvorbou výnimočne všestrannej slovenskej spisovateľky. Elena Maróthy - Šoltésová predstavuje v našej literatúre špecifický fenomén. Čo ju priviedlo k pronárodnej spisovateľskej činorodosti? Mal na jej život vplyv otec, farár a štúrovský básnik? Táto relácia mala premiéru v roku 2006, ako hostku budete počuť Marcelu Mikulovú.

Pribehne dcérka z dediny, miláčik matky jediný. Ach mama, mamka premilá, vy ste mi vienok dovila. Žiaľ mi je, žiaľ mi preťažký, i milý písal ohlášky..." Príbeh mladej nevesty by mohol šťastne pokračovať až do svadoných zvonov, no v tom zakuviká kuvik a to už nevešetí nič dobré. Z baladických veršov Ľudmily Podjavorinskej, Zlatá húska, vám prečíta Lucia Vrablicová.

Piatok otvoríme rozhlasovou hrou Moje deti, Eleny Maróthy Šoltésovej. Ako mladá matka si zapisuje: „Kde sa vzali dušičky našich detí? Tie zvláštne osobné vlastnosti, ktoré sa ukazujú a pomaly upevňujú? Zdá sa, že my rodičia len s údivom pozorujeme, ako sa odhaľujú. Či ozaj len na to zveril nám ich Ten, od koho pochádzajú?"  V hre z minulého roku účinkujú Zuzana Porubjaková, Peter Kadlečík, Katarína Ollé a Gregor Šimko.

V dramatizovanom pásme Evy Čajkovej - Čo život dal - sa vzápätí prizrieme bližšie osobe spisovateľky, publicistky a redaktorky E. M. Šoltésovej. Ako sama hovorí: „Keď človeka prikvačia roky a skráti sa dych, začne sa živiť spomienkami. I ja som došla do tej štácie, keď sa častejšie obzerám za seba. Vždy som mala akési temné povedomie, že ma čaká život ťažký, neradostný. Keď sa obzriem, nebola to ani ružová záhrada, ale ani tŕnistá cesta. Nikdy som však nesmoklila, brala som bez reptania, čo život dal..." A čo teda dal? Počúvajte pásmo z roku 1989, v podaní Kataríny Vrzalovej, Petronely Dočolomanskej, Jaroslava Vrzalu a Michala Gazdíka.

Program rádií

Autorka scenára: Monika Zumríková Kekeliaková

Text: Lucia Šaráková

Ilustračné snímky: pixabay.com, unsplash.com, wikipedia.org.


Živé vysielanie
??:??