Týždeň Márie Terézie

Téma týždňa

Týždeň Márie Terézie

13. 05. 2014 13:40

13. mája 1717 sa narodila uhorská a česká kráľovná z rodu Habsburgovcov a rakúska arcivojvodkyňa Mária Terézia. Na Litere sme jej venovali celý týždeň.

Friedrich Weissensteiner: Dcéry Márie Terézie

Narodiť sa ako dievča bolo v 18. storočí spojené s mnohými nevýhodami.
Marianna nebola pekné dieťa a aj ako žena bola málo príťažlivá. Ostala – ale nielen preto – slobodná. Na jej podlhovastej tvári dominoval ostrý nos, mala úzke pery a nevýrazné oči. Tieto nedostatky krásy však vyvažovalo mnohostranné nadanie a dobré charakterové vlastnosti. Arcivojvodkyňa bola hudobne nadpriemerne nadaná, pozoruhodne kreslila aj maľovala. Vynikajúco tancovala, mala pekný, i keď trochu tenký soprán, a výrazné umelecké a vedecké záujmy. Mala fenomenálnu pamäť, presvedčivé logické myslenie, humor a sebairóniu. Jej prírodovedecké a numizmatické vedomosti boli ohromujúce.

Od útleho detstva až do dospelosti ju trápilo, že matka uprednostňovala viac bratov a niektorých ďalších súrodencov, ako ju. Hľadala uznanie, túžila po láske a pozornosti. Všetkými možnými spôsobmi sa snažila dostať na výslnie, upútať pozornosť či už prehnanou dôležitosťou, nevychovanosťou alebo šibalstvami. Malá Marianna sa inštinktívne rozhodla pre prvú cestu. Predvádzala sa najmä v divadelných predstaveniach, ktoré sa hrávali na viedenskom cisárskom dvore.


Christina Hesselholdtová: Kráľovské kreslo

„Našiel som ho u starinára a ten mi vravel, že z nich dokopy vyrobili dvanásť a všetky rovnaké – pre akéhosi gulášového baróna.“
„Mať ich takých dvanásť okolo stola, hostia by boli zbytoční.“
Odstup medzi opierkami na ruky bol taký obrovský, že ja, aby som si na ne oprela ruky, som musela urobiť taký objímajúci pohyb. Ramená som musela poriadne upažiť; a keď som ich upažila, už som sa mohla rovno zakloniť dozadu a začať vládnuť.


Anton Hykisch: Milujte kráľovnú

Tak, už som tu zase, Franzi. Odpusť, drahý, nemohla som skôr. Máme toľko starostí s Uhorskom. Rozpustila som Uhorský snem. Nech už v Prešporku toľko netárajú a začnú  odvádzať dane. (vzdychne)  Franzi, môj milý, od tvojej smrti, ubúda mi vôľa i guráž. Stále zabúdam. Na nič sa neviem sústrediť. Náš syn  Jozef  tvrdí, že sa vraj len ponosujem a nikomu neverím. Áno, Jozefa som urobila svojím spoluvládcom. No vieš, aký je. Treba mu pomáhať… je taký prchký, netrpezlivý, zanovitý...  a tí jeho radcovia... (strasie sa od zimy i odporu)
Pri tvojej hrobke je taká zima, ale ešte tu chcem ostať ( potichu)... pri tebe...


 

_Rádio Litera

Živé vysielanie
??:??