70. výročie SNP na Litere

Téma týždňa

70. výročie SNP na Litere

25. 08. 2014 15:00

V týchto dňoch si pripomíname 70. výročie Slovenského národného povstania, ktoré vypuklo 29. augusta 1944 po vstupe nemeckých okupačných vojsk na naše územie.  Aj Rádio Litera si tematickým týždňom pripomína toto najvýznamnejšie antifašistické vystúpenie v slovenských dejinách.

V programe venovanom 70. výročiu SNP vám ponúkame čítanie na pokračovanie z románu slovenského spisovateľa, popredného predstaviteľa povojnovej slovenskej prózy, Vladimíra Mináča Smrť chodí po horách. Román je autorovou umeleckou výpoveďou inšpirovanou vlastnou účasťou v SNP i neľahkých časoch a skúsenostiach prežitých v koncentračných táboroch v Mauthausene a Dachau. V réžii Štefana Korenčiho číta Karol Machata.

Od pondelka do nedele si budete môcť vypočuť pôvodnú rozhlasovú hru Petra Kováčika Viadukt. Táto rozhlasová hra z obdobia SNP získala Hlavnú cenu na festivale pôvodnej slovenskej rozhlasovej hry v Piešťanoch v roku 1977. V réžii Antona Glézla účinkujú Leopold Haverl, Ivan Rajniak, Ctibor Filčík, Karol Machata, Libuša Trutzová, Marián Gallo a Darina Vašíčková.

Dramatizácia poviedky Rysuľka z debutového diela Viery Handzovej Madlenka tiež prináša príbehy zo SNP a druhej svetovej vojny. Autorka v nich zobrazuje sebaobetavosť a morálku neznámych ľudí v najvýznamnejšom období našich národných dejín. Vytvára dramaticky vypätý a sugestívny  obraz konania prostého človeka vo výnimočnej situácii. Pre Slovenský rozhlas poviedku zdramatizoval Marek Maďarič a v dramatizácii účinkujú Gabriela Dzúriková, Matej Landl, Eduard Bindas, Anna Javorková, Eva Matejková, Helena Geregová a Jozef Šimonovič.

Časť programu tiež venujeme umelecko-dokumentárnym pásmam. Jozefína Mikovínyová sa v rozhlasovom dokumente s názvom Z povstaleckých archívov rozhodne nazrieť do materiálov, ktoré osvetľujú SNP z celkom nového zorného uhla. Vo fíčri Petra Štrelingera Hrdinovia a hroby, ktorý hovorí o akomsi ľudskom sebapoznávaní, sa pozrieme na odvrátenú tvár SNP. V dramatickom pásme Jozefa Repka Zradení a zatrpknutí si koncom týždňa priblížime osudy troch významných činiteľov SNP – generála Jána Goliana, povereníka Jána Ursínyho a plukovníka Mirka Vesela.

Rozhlasová úprava divadelnej hry Viery Markovičovej-Zátureckej Za frontom reflektuje zasa hrdinstvo a zbabelosť ľudí v období SNP. Pre rozhlas hru upravil Andrej Nemčok a účinkujú v nej Emília Vášaryová, Pavol Mikulík, Slavo Záhraník, Irena Pašková, Ivan Letko, Vladimír Minarovič, Jozef Longauer, Július Paluš a Peter Jerguš.

V programe ponúkneme aj kratšie umelecké programy. Alexander Matuška v glose SNP, ľudia, fakty, dejiny ponúka vlastné úvahy a hodnotenia SNP, ktoré interpretuje Štefan Richtárech. Ladislav Ťažký sa vo svojej eseji Mŕtvi neožívajú zamýšľa nad osudmi hrdinov SNP a jeho odkazom. Esje číta Alfréd Swan.

Počas piatkového „štátneho voľna“ si skúste na chvíľu spomenúť na hrdinstvá obyčajných ľudí, ktorí do posledných síl bránili svoju vlasť – možno aj v spoločnosti Rádia Litera.

Martin Šenc

Živé vysielanie
??:??