Zbohom zbraniam...

Téma týždňa

Zbohom zbraniam...

15. 09. 2014 14:18

Na Rádiu Litera pokračujeme v téme dvoch pólov – konfliktov a pokoja. Na svete aj v súčasnosti prebieha niekoľko vojen, väčších či menších. Mier je vzácny stav, poďte sa teda spolu s Literou započúvať do literárnych spracovaní tejto témy rôznymi autormi.

Od pondelka vysielame Živý bič - rozhlasové spracovanie rovnomenného románu Mila Urbana.
Urban je jedným z najvýznamnejších slovenských medzivojnových prozaikov. Detstvo prežil v horárni, takmer odtrhnutý od ostatného sveta. Pracoval ako redaktor časopisu Slovenský národ a denníka Slovák. Počas druhej svetovej vojny bol redaktorom profašistického denníka Gardista. Pred oslobodením emigroval do Rakúska, kde ho odsúdili iba na verejné pokarhanie.
Vo svojej tvorbe Milo Urban obohatil tradičnú tematiku slovenskej dediny o hlboký psychologický rozmer. Dej románu Živý bič sa odohráva v chudobnej horniackej dedine Ráztoky koncom prvej svetovej vojny. Eva Hlavajová, ktorej muž je na fronte podľahne zvodcovi notárovi Okolickému a pod tlakom dediny spácha samovraždu. Adam Hlavaj po návrate domov zvádza vnútorný boj, či sa Okolickému pomstiť. Rozhodne sa nepotrestať ho a stáva sa ústrednou postavou prebúdzania vidieckej pospolitosti k aktívnym činom.
Pre rozhlas napísal Pavol Hudík. V réžii Ota Varečku účinkujú Hana Meličková, Karol Machata, Anton Mrvečka, Elo Romančík, Viliam Záborský, Július Pántik, Vladimír Durdík, Beta Poničanová a ďalší.


V rámci cyklu Svetová čítanka budeme vysielať úryvok z románu talianskeho spisovateľa Carla Cassolu Vojak. Cassola sa svojou tvorbou zaradil medzi najvýznamnejších moderných talianskych autorov.
Jeho krátky román Vojak sa trocha autobiografický. Opisuje v ňom zážitky z vojenskej služby v Spolete roku 1937. Podľa kritiky patrí próza Vojak k tomu najlepšiemu, čo Cassola vytvoril. Usiluje sa o jednoduchých veciach písať jednoducho; tak, aby sa jazyk stotožnil s obyčajnosťou príbehu.
Úryvok z Vojak číta Alfréd Swan.

Autor Jozef Repko sa v pásme príznačne nazvanom Vyháňanie čerta diablom zamyslí nad historickými okolnosťami vstupu Slovenska do konfliktu so Sovietskym zväzom počas druhej svetovej vojny. Inscenovaný dokument je sondou do jednej zo zabudnutých a predsa kľúčových udalostí našej histórie. Rozhlasové spracovanie režíroval Vladimír Rusko st., účinkujú Jana Kopsová, Ladislav Chudík, Eduard Vítek, Jozef Šimonovič, Ján Mistrík, Pavol Šrámek a Vladimír Štefuca.

V piatok do nášho vysielania pribudne aj pozoruhodná rozhlasová hra Jána Milčáka Sprievod anjelov, ktorá sa zaoberá problémom viny a trestu na pozadí udalostí 2. svetovej vojny. V réžii Eleny Bauerovej účinkujú Beta Poničanvá, Pavol Mikulík, Viera Topinková, Jozef Šimonovič, Jozef Sodoma, Alojz Kramár, Mikuláš Bugár.

_gm

Živé vysielanie
??:??