Tajomný týždeň odtajnený

Téma týždňa

Tajomný týždeň odtajnený

27. 11. 2014 09:58

Máme týždeň Tajomstiev. Ale tajomstvom nie je, čo vám na Litere ponúkame.

V týždni Tajomstva vysielame príznačnú hru talianskej autorky Grazie Deleddovej „Samotárovo tajomstvo“. Dramatizáciu románu podľa prekladu Blahoslava Hečku pre rozhlas pripravila Zuzana Zelinová. Príbeh rozpráva o mužovi, ktorý chce zostať sám so svojím tajomstvom, jeho márny boj proti láske, vzťah muža a ženy, ktorí sa boja opätovného sklamania. Je hlbokou sondou do myšlienkového sveta duševne chorého človeka. Sardínska prozaička sa zamýšľa, kde je hranica medzi normálnym „naším“ svetom a tým druhým, svetom iracionálna. Jej hlavný hrdina Cristiano stráca lásku, ktorej sa najprv bránil a neskôr o ňu bojoval, získava však chuť do života. Vracia sa do „nášho“ sveta.

Od pondelka až do piatka pribúdajú v čítaní na pokračovanie časti z románu Julia Cortazara „Cez tajomné svety“.

V cykle Svetová čítanka vysielame poviedku Arkadija Averčenka „Tajomstvo“ v podaní Alfréda Swana. Ruský spisovateľ a humorista po revolúcii emigroval, žil v Carihrade, Bulharsku, Paríž aj v Prahe. V tomto období života trpel najmä ako spisovateľ. Tento stav, ktorý sám sformuloval do  myšlienky: „bez vlasti a rodného jazyka niet spisovateľa“, pravdepodobne vyvolal i jeho srdcovú chorobu. Averčenko priniesol veľa nového a podnetného do literatúry. Prišiel s iróniou, duchaplnou slovnou hrou, hyperbolou a štylizáciou. Pozornosť venoval groteske a vypracoval celú škálu karikatúrnych postupov.

V tento týždeň nechýba ani dramatizácia dobrodružno-historického románu Joža Nižňanského „Spišské tajomstvo“, poviedka Dominika Tatarku „Tajomstvo“ a „Tajomstvo Sloveniek“ odhalí v humoristickom pásme Oľga Feldeková.

__gm

Živé vysielanie
??:??