Historia magistra vitae

Téma týždňa

Historia magistra vitae

09. 03. 2015 16:44

V tomto týždni ponúkame na Litere historický ponor do našich národných dejín. V sobotu 14. marca uplynie sedemdesiatšesť rokov od vyhlásenia nezávislosti nášho prvého samostatného štátu. Nazýva sa prvou Slovenskou republikou, Slovenským štátom, Farskou republikou, fašistickým Slovenským štátom či vojnovou Slovenskou republikou. Vznikla po dohode Adolfa Hitlera s vtedajšími členmi vlády Česko-Slovenskej republiky Ferdinandom Ďurčanským a Jozefom Tisom, ktorý sa následne stal jej prezidentom. Prvá Slovenská republika existovala hlavne počas druhej svetovej vojny, zanikla v máji 1945.

V cykle Čítanie na pokračovanie si cez skutočný príbeh židovského dieťaťa vypočujete poetický a pritom mrazivý pohľad na nástup nacistickej totality. V knihe Hitler, môj sused oživuje chlapec Edgar, synovec spisovateľa Liona Feuchtwangera, obrazy svojho náročného detstva. Vystupujú v nich skutočné postavy pod vlastnými menami. Iniciátorom a spoluautorom knihy je francúzsky spisovateľ a novinár Bertil Scali. Do slovenčiny ju preložil Igor Navrátil. Čítaním vás bude sprevádzať hlas Petra Rúfusa.

Ponúkame vám aj rozhlasovú adaptáciu divadelnej hry Diktátor, ktorú ako reakciu na hrozbu fašizmu napísal v roku 1938 klasik slovenskej literatúry prvej polovice 20. storočia Július Barč - Ivan. V hlavnej úlohe Diktátora a jeho dvojníka sa predstaví Boris Farkaš, ďalej účinkujú Viera Richterová - Horváthová, Ivan Romančík, Eduard Bindas, Elo Romančík, Ivan Laca, Vladimír Minarovič, Jozef Šimonovič, Vladimír Obšil, Peter Sklár, Peter Debnár, Vladimír Černý a Ján Valentík. Hru pre rozhlas upravila Oľga Duhanová a v roku 1999 ju režijne naštudoval Peter Jezný.

Od stredy sa môžete tešiť aj na pôvodnú rozhlasovú hru Jozefa Repka Vlny vzdoru. Cez hektickú traumu doby, ktorú poznamenala apokalypsa druhej svetovej vojny, ale aj vznik Slovenského štátu, vykresľuje autor osobné a tvorivé peripetie spisovateľa Dobroslava Chrobáka, ktorý sa výrazným spôsobom zaslúžil o modernú tvár Slovenského rozhlasu. V hlavnej úlohe sa predstaví Ján Gallovič, ďalej účinkujú Michaela Čobejová, František Kovár, Alfréd Swan, Zoro Laurinc, Juraj Predmerský, Juraj Hrčka, Leopold Haverl, Peter Bzdúch, Štefan Kožka, Karol Machata, Jozef Šimonovič, Vladimír Štefuca a Viera Krajínková. V roku 2006 režijne naštudoval Vladimír Rusko.

Okolnosti vzniku prvého slovenského štátu, spolu s mnohými doplňujúcimi a vysvetľujúcimi dejinnými informáciami, priblížime v troch umelecko-dokumentárnych pásmach. Od utorka si môžete vypočuť ďalšiu časť cyklu Dejiny.sk autorov Róberta Kotiana a Petra Turčíka nazvanú Vznik Slovenského štátu 1939-1945. S historikmi Ivanom Kamencom a Valeriánom Bystrickým z Historického ústavu SAV v Bratislave sa pokúsia objasniť situáciu, ktorá predchádzala 14. marcu 1939 a aké bolo pozadie vzniku Protektorátu Čiech a Moravy. Od štvrtka si v programe nájdete pásmo Marka Tomeka Jozef Tiso. Prezident vojnovej Slovenskej republiky je azda najkontroverznejšou osobnosťou našich dejín. Pre niektorých záchranca a mučeník bol spojencom nacistov zodpovedným za deportácie desaťtisícov Židov a bol popravený za vlastizradu. Budete v ňom počuť aj viaceré autentické historické nahrávky. Upozorňujeme, že v niektorých prejavoch sa objavujú dogmatické myšlienky, za ktoré bol Tiso neskôr odsúdený. Sú však v pásme patrične vysvetlené. V piatok sa k slovu prihlási fíčer Mať svoj štát?, ktorého autorom je Svätoslav Mathé. Taktiež hovorí o okolnostiach vzniku prvej Slovenskej republiky a zamýšľa sa nad tým, či ide o hrdé dovŕšenie národno-emancipačných snáh Slovákov alebo o najtragickejší dátum v modernej histórii slovenského národa.

Poviedka Emila Benčíka Rádio, ktorú vysielame od stredy, vás zavedie do obdobia vojnou zmietaného Slovenského štátu. Bude to však už oveľa veselší pohľad na túto dobu. V réžii Jany Strniskovej účinkujú Dáša Rúfusová, Miroslav Trnavský, Milan Bahúl a Dušan Kaprálik.

V tomto týždni ponúkame aj dve esejistické práce, ktoré sa zaoberajú prvou Slovenskou republikou. Historik Ivan Kamenec vo svojej eseji Ako rýchlo zbohatnúť... informuje o veľkých majetkových zmenách, ktoré sprevádzali historické medzníky našej spoločnosti v 20. storočí. Číta ju Peter Vilhan. Esej Ľubomíra Liptáka Tatarkovo svedectvo, ktorú číta Peter Sklár, je zamyslením nad knihou Farská republika, v ktorej Tatarka opisuje situáciu v prvom Slovenskom štáte.

V programe si budete môcť nájsť aj úryvok z románu Liona Feuchtwangera Žid Süss, ktorý vysielame v rámci cyklu Svetová čítanka v interpretácii Alfréda Swana, ale aj pásmo poézie Vladimíra Reisela Vidím všetky dni a noci. Reisel zbierku vydal v roku 1939 a opisuje v nej, aké boli tie dni a noci, akú mali chuť, farbu a vôňu v porovnaní s dnešnými. Básne recituje Ján Gallovič. Od piatku ponúkneme rozhlasovú miniatúru Jozefa Leikerta o živote kňaza a politika Andreja Hlinku v cykle Galéria slávnych. Číta Vladimír Minarovič.

Veríme, že si v tomto týždni prídu na chuť všetci priaznivci histórie a táto téma bude zároveň obohatením nášho národného dejinného povedomia.

Autor článku: Martin Šenc; foto: TASR

Živé vysielanie
??:??