Medzi mužom a ženou

Téma týždňa

Medzi mužom a ženou

11. 05. 2015 12:46

V máji o láske podľa Čechova a Jesenského

Anton Pavlovič Čechov (1860 - 1904) patrí medzi klasikov svetovej literatúry a je autorom viacerých majstrovsky napísaných poviedok, v ktorých obnažil jemne a do hĺbky smutnú a zarážajúcu pravdu o mužsko-ženských vzťahoch. Janko Jesenský (1874 - 1945) sa zasa na viacerých miestach priam čechovovsky, ale najmä so štylistickou bravúrou, humorom a sarkazmom ponára do malomeštiackych pokrivení vo veciach lásky. Tento týždeň sa preto môžete na Rádiu Litera tešiť na deväť Čechovových poviedok s ľúbostnou témou a jednu jeho drámu; ale aj na šesť Jesenského próz a jednu takmer hodinovú rozhlasovú dramatizáciu o ľúbostnom cite.

V cykle Čítanie na pokračovanie to budú Čechovove poviedky Žartík, Lekárnička, Kuchárka sa vydáva, Ninočka, Nešťastie, Polinka, Zinočka a Ženské. V réžii Gejzu Dezorza ich prečíta Peter Bzdúch. Poviedka Žartík odkryje silnú túžbu ženy počúvať slová lásky a zaostrí na muža, ktorý sa s touto bytostnou túžbou ženy iba zahráva. V poviedke Lekárnička vás zamrazí život nešťastne vydatej ženy, o ktorom nik ani len netuší. Poviedka Kuchárka sa vydáva sa kriticky vyrovná s fenoménom vydaja, ktorý vonkoncom nie je jednoduchou vecou a neraz vyvoláva skôr súcit. Poviedka Ninočka prináša poznanie o tom, kde až dokáže zájsť človek v manželskej nevere a čo „musí" klamaný partner tolerovať. Poviedka Nešťastie je majstrovskou psychologickou sondou do vnútra mladej manželky a matky, ktorú prekvapí vlastná slabosť a zistenie, že sa zaľúbila do iného. Poviedka Polinka ponúkne trýznivý pohľad na muža, ktorý miluje ženu, ale tá sa stretáva už s iným. Poviedka Zinočka je o nenávisti, ktorá sa nedá rovnako zabudnúť ako láska. V poviedke Ženské sa budete môcť započúvať do smutného osudu žien, ktorých citová prázdnota v ich manželstvách a bezvýchodiskovosť z tohto stavu vedie až na morálnu hranicu, k voľbe hriechu (nevery či zabitia vlastného muža).

Od štvrtka bude vo vysielaní Čechovova próza O láske, v ktorej sa môžete spolu s postavami zamyslieť nad otázkou, ako sa rodí láska a prečo sa ľudia zaľúbia práve do tých, ktorí sa k ním povahovo a postavením najmenej hodia. Môžete vďaka tejto poviedke zažiť spolu s postavami pocit boja medzi rozumom a citom, pocit zbabraného života, ale i rozlúčky navždy. V réžii Jara Riháka číta Dagmar Bajnoková-Rúfusová.

K vrcholnému výberu tohto týždňa určite patrí Čechovova hra Čajka, ktorá mala nedávno (apríl 2015) svoju rozhlasovú premiéru. Oplatí sa vypočuť si ju aj vďaka kvalitnému výkonu účinkujúcich, a to Emílie Váššáryovej, Anny Šiškovej, Richarda Stankeho, Mariána Labudu, Borisa Farkaša, Rebeky Polákovej, Matúša Kvietika a ďalších. Réžia Patrik Lančarič. Aj v tejto hre sa rieši asymetria ľúbostných vzťahov, nešťastie a utrpenie spôsobené práve láskou, ale opäť aj napätie medzi láskou a manželstvom. V hre sa prepletá aj zaujímavá myšlienka o umeleckom talente. Umenie totiž podľa autora svojou priazňou obdarí skôr tých, ktorí sa neveľmi starajú o svoje miesto v ňom a idú k vyšším umeleckým cieľom často skôr po nenápadnom chodníku bez sebaokiadzania a sebapresadzovania (porov. viac Albin Bagin: Traja majstri, 1982).

Je známe konštatovanie slovenskej literárnej vedy o tom, že vynikajúce lyrické poviedky nášho spisovateľa Janka Jesenského by neexistovali bez tých Čechovových. A niečo na tom iste bude. Janko Jesenský má podobne ako Čechov viaceré výborne napísané ľúbostné prózy. Do vysielania sme pre vás vybrali preto aj také, v ktorých sú zjavnejšie aj niektoré paralely Jesenského s Čechovom. Celkovo sme pre vás vybrali šesť Jesenského próz (Slovo lásky, Pani Rafiková, Vydaj, Strašidlo, Koketka a Redaktor) a dramatizáciu autorových próz pod názvom Láska? Láska.

Jesenský vo svojich prózach zobrazuje ľúbostný cit otvorene, provokatívne ho zosmiešňuje, spochybňuje a vidí v ňom zhubnú pascu. Píše o ňom so štylistickou bravúrou, humorne nadľahčene a s použitím satiry, sebairónie, grotesky, situačnej komiky, persifláže i sarkazmu. Viaceré z týchto znakov môžete nájsť v dramatizácii Jesenského próz Láska? Láska, ktorá sa bude vysielať od štvrtka. V réžii Vladimíra Ruska účinkujú Emil Horváth ml., Kamila Magálová, František Kovár, Ľubo Roman, Ivan Romančík, Viera Richterová, Július Pántik, Ivan Letko, Juraj Slezáček, Ján Valentík, Anna Javorková a Július Vašek.

Novela Slovo lásky (bude vo vysielaní od stredy) je analýzou lásky, ktorá po dlhom vnútrom boji zahadzuje hrdosť a odpúšťa. V réžii Jozefa Dánaia účinkujú Pavol Mikulík, Tatiana Hrivnáková, Stano Dančiak a Gustáv Legéň.

Jesenského poviedka Vydaj, ktorá pôjde od piatku, pripomína témou Čechovovu poviedku Kuchárka sa vydáva. Obe hlavné hrdinky sa nechcú vydať. V Jesenského poviedke hlavnú ženskú postavu však nakoniec zláka výhodný sobáš a podľahne „vo veciach lásky pragmatizmu", vypočítavosti. Jesenského novela Koketka, ktorá sa bude vysielať od piatku, je zasa podobná Čechovovej poviedke Žartík. Obe zobrazujú nevážne zahrávanie sa s citmi druhého (zrejme z dlhej chvíle a nudy) - a odkrývajú tak charakterovú pokrivenosť postáv - ich neúprimnosť, cynickosť a povrchnosť. Do vysielania sme zaradili od piatku aj Jesenského poviedky Strašidlo a Redaktor, ktoré nie sú síce ľúbostného zamerania, ale parodujú necnosti malomeštiackej spoločnosti. V réžii Jara Riháka a Martina Bendíka v prózach Vydaj, Strašidlo, Koketka a Redaktor účinkujú Ján Valentík a Matej Landl.

Nezabudli sme vo výbere ani na najbrilantnejšiu Jesenského novelu o malomeštiackom intrigánstve Pani Rafiková, ktorú si môžete vypočuť od stredy v relácii Necnosti dámskej spoločnosti. Bude jej predchádzať rozhovor Jany Hevešiovej s profesorom Milošom Tomčíkom o Jesenského prózach. V réžii Evy Galandovej účinkujú Jana Hevešiová, Miloš Tomčík, Ján Klimo, Eva Krížiková, Mária Kráľovičová, Eva Kvietiková, Viera Strnisková, Olívia Binderová, Karol Machata, Ria Paldiová, Ondrej Košút, 1976.

Janko Jesenský sa venoval ľúbostnej téme nielen v próze, ale aj v poézii. Jeho verše pod názvom Spevy o láske sa budú vysielať od piatku. V réžii Violy Muránskej recituje Ladislav Chudík.

Podrobnejšie informácie zo života a diela Antona Pavloviča Čechova a Janka Jesenského sa môžete dozvedieť v cykloch Autor na dnes. Od utorka pôjde portrét o Čechovovi z pera Jozefa Lenharta (jeho prvá časť) a druhá časť od utorka. Účinkuje v ňom Anton Eliáš. Od piatku si môžete vypočuť medailón o Jesenskom z pera Heleny Himičovej a Kataríny Komiňákovej. V réžii Hany Hajdovej účinkujú Hana Rodová a Peter Himič. Od stredy pôjde vo vysielaní esej Dvaja Čechovovia, ktorú Majakovskij napísal v roku 1914 a prečíta vám ju Alfréd Swan.

Čechovovi a Jesenskému sa zdá akoby láska bola niečím, čo zdegenerovalo, alebo sa ešte len rozvinie v niečo veľké, ale v prítomnosti to dáva často omnoho menej, než očakávame. Neúspechy, klamstvá, vypočítavosť, osobná bezmocnosť a napätia vo veciach lásky a manželstva - nič z toho nezostarlo, sú to mementá a zrkadlá aj do dnešných mužsko-ženských vzťahov.

Autorka: Monika Kekeliaková; snímky: pixabay.com, wikipediia.org

Živé vysielanie
??:??