Dvojtýždeň s Netočkou, Kareninou či Myškinom

Téma týždňa

Dvojtýždeň s Netočkou, Kareninou či Myškinom

03. 07. 2015 17:12

Dvojtýždeň s Netočkou, Kareninou či Myškinom

Počas letného dovolenkového obdobia sme si pre vás pripravili tematické dvojtýždne. Tento prvý môžete prežiť v spoločnosti Dostojevského, Puškina a Tolstého. Pre značný poslucháčsky ohlas na týždeň s Dostojevským a Puškinom, ktorý sme tento rok vysielali vo februári, rozhodli sme sa ho rozšíriť a nanovo obohatiť. Od Dostojevského si môžete v rámci našej rozhlasovej dvojtýždňovky vypočuť jeho Zápisky z podzemia, Bratov Karamazovcov, Zločin a trest, Idiota, NežnúNetočku Nezvanovovú. Od Puškina okrem viacerých výberov z jeho veršov dramatizáciu Eugena Onegina a od Tolstého novelu Diabol a román Anna Kareninová. Nebudú chýbať ani hodnotné teoretické pásma – vybrali sme pre vás takto pásmo o Dostojevského románe Bratia Karamazovci, o jeho Denníku, ale aj o Puškinovom živote a tvorbe, ako aj o Tolstého Anne Kareninovej. Je sa na čo tešiť.

Prvý týždeň (6. 7. – 16. 7.)

Zápisky z podzemia patria medzi menej známe diela Fiodora Michailoviča Dostojevského, ale nebyť ich, nevznikli by neskôr všetky veľké romány autora. Pochádzajú z roku 1864 a vďaka majstrovsky vytvorenej postave úradníka umožňujú zostúpiť až do duševného „podzemia" človeka, ktorý je ponižovaný, zosmiešňovaný, dobro odpláca zlom a svoje správanie nemôže kontrolovať rozumom, lebo koná na základe podvedomia a toho, čo je uložené hlboko v jeho vnútri. V cykle Čítanie na pokračovanie si Dostojevského zápisky môžete vypočuť v piatich častiach, a to v preklade Marty Lesnej. V réžii Igora Hrabinského číta Ján Gallovič.

Dostojevského Bratia Karamazovci neprestávajú znepokojovať a fascinovať ani dnes, sú predmetom nových čítaní, interpretácií a živých diskusií. Siahol po nich aj Slovenský rozhlas a vďaka réžii Vladimíra Ruska vznikla v roku 1994 rozhlasová hra, v ktorej účinkujú Leopold Haverl, Marián Slovák, František Kovár, Ján Gallovič, Stano Dančiak, Zuzana Tlučková, Viera Richterová, Jozef Šimonovič, Karol Machata a Vladimír Minarovič. Ponúkame vám ju v dvoch častiach, na tú prvú sa môžete tešiť už v pondelok. Čaká vás kriminálna zápletka, strhujúce knižné dialógy, košatý dej pretkaný problémom dedičnosti, nenávisti, vášnivej posadnutosti k žene, mravnej zhýralosti, zločinu či hľadania Boha.

Málokto pozná Dostojevského ako autora so zmyslom pre humor, prenikavú satiru a krutú iróniu. Dostojevskij má však aj niekoľko výborne napísaných humoristicko-satirických noviel. Jednou z nich je Neobyčajná udalosť, ktorá je satirou na skazenosť ruskej spoločnosti a pokrivenosť ľudských vzťahov. Ponúkame vám ju v réžii Evy Galandovej od stredy. Účinkujú Leopold Haverl, Ľubo Gregor, Zora Kolínska, Július Pántik, Martin Gregor, Július Paluš, Peter Jezný, Vladimír Minarovič.

Od piatku bude vo vysielaní Dostojevského Nežná, ktorú podľa prekladu R. Klačka zdramatizoval Erik Jakub Groch v roku 2004. V réžii Hany Hajdovej účinkujú Peter Rašev, Judita Vicianová, Igor Šabek. Dielo patrí medzi čitateľsky obľúbené, majstrovsky nahliada do manželského spolužitia dvoch nielen vekovo rozdielnych ľudí. Je to strhujúca výpoveď zmäženého muža, ktorého chlad privedie Nežnú až k samovražde.

O Dostojevského peripetiách života, hoci sú veľmi pohnuté, sa, žiaľ, najmä na hodinách literatúry či v suchých vedeckých traktátoch, hovorí priam umŕtvujúco. To nie je však prípad krátkeho sugestívneho zamyslenia Andrey Eliášovej o Dostojevskom v cykle Z duše, ktorý si môžete vypočuť už od pondelka.

V programe popri Dostojevskom nebude od utorka chýbať Alexander Sergejevič Puškin. Vhodne bude striedať náročné bytostné Dostojevského témy a osvieži plnosťou života, optimizmom, pocitom slobody, naplní nádejou a krásou. Výber z jeho poézie bude znieť v podaní Ivana Lacu (Romance), Alfréda Swana (Severná ruža), Karola Machatu (Moru) a Viliama Záborského (Zimný večer). Z archívu sme pre vás vybrali hodnotné umelecké pásmo o živote a diele Alexandra Sergejeviča Puškina pod názvom Priateľom, ktoré sa objaví vo vysielaní od stredy. Režijne ho pripravil Štefan Korenči a účinkujú v ňom Tatiana Kulíšková a Martin Kaprálik.

Od utorka sa bude vysielať aj vzácna nahrávka z roku 1956. Budete v nej počuť básnika a prekladateľa Jána Smreka, ako zasvätene hovorí o svojom preklade Puškinovej lyriky. Pre mladých maturantov či vysokoškolákov, ale nielen pre nich sme vybrali rozhlasovú hru Eugen Onegin, ktorú v roku 2000 pre rozhlas podľa prekladu Ivana Kupca zdramatizoval Ľubomír Stanček. V réžii Martina Kákoša účinkujú Ján Gallovič, Štefan Bučko, Zuzana Kapráliková, Ján Kroner, Viera Richterová, Mária Kráľovičová, Juraj Rašla, Gabriela Dzuríková, Jozef Šimonovič, Peter Sklár a ďalší.

Druhý týždeň (13. 7. – 19. 7.)

Čítaní na pokračovanie vás čaká päť častí s Tolstého Diablom. Je to jedna z „vášnivých“ noviel, v ktorej autor rieši fenomén pokušenia ženatého muža. Ten sa ocitá v neľahkej situácii – jeho predmanželská známosť so Stepandou ho prenasleduje a nevie sa zbaviť lásky k tejto sedliačke. Novelu podľa prekladu Ruženy Dvořákovej-Žiaranovej číta Jozef Šimonovič.

Od Leva Nikolajeviča Tolstého sme pre vás na tento týždeň vybrali aj jedno z jeho najznámejších diel Anna Kareninová, ktoré bude vo vysielaní od piatku. A práve po tomto dvojdielnom románe siahla Jana Hevešiová a pripravila z neho v roku 2002 dramatizované čítanie. Preložila Naďa Szabová. V anotácii k rozhlasovej hre čítame: „Tolstého dielo priťahovalo v rozličných častiach sveta i v rozličných obdobiach pozornosť kritikov a čitateľov. K tým najkompetnejším určite patril aj ruský literárny vedec Viktor Šklovskij. Z jeho knihy Energia omylu vyberáme z eseje o Anne Kareninovej jednu výstižnú myšlienku: „Anna sa zjavuje ako žena, ktorá má právo nielen  na spoločenskú úctu, ale aj na šťastie. Láska je akoby prirodzenou útechou v jej nešťastiach.“ Z tejto eseje, ktorá knižne vyšla aj na Slovensku v roku 1986, sa veľa dozvedáme aj o samotnom spisovateľovi. Keď písal tento román, cítil sa ako úspešný človek. Darilo sa mu ako statkárovi, drobným nedorozumeniam v rodine nepripisoval väčší význam, cítil sa mocný a bol presvedčený, že sa prebije k svojmu šťastiu. Z románu cítime, že tento veľký ruský spisovateľ neupieral svojej hrdinke právo na šťastie – trpel s ňou a hľadal riešenie, ktoré vlastne ani neexistovalo. V rozhlasovej hre v réžii Jara Riháka účinkujú Zuzana Fialová, Martin Huba, Marek Majeský, Mária Schlosserová, Hela Geregová, Richard Stanke, Jozef Šimonovič, Peter Sklár, Ivan Laca, Alfréd Swan a Marián Geišberg.

O Levovi Nikolajevičovi Tolstom a jeho diele Anna Kareninová sa v cykle Autor na dnes bude rozprávať Jozef Lenhart s literárnym vedcom Andrejom Červeňákom. Pásmo pod názvom Lev Nikolajevič Tolstoj si môžete vypočuť od stredy.

Od Dostojevského bude tento týždeň vo vysielaní jeho dielo Zločin a trest, IdiotNetočka Nezvanovová.

Zločin a trest sa bude vysielať v dvoch častiach. Prvú si budete môcť vypočuť od pondelka a druhú od utorka. Hru podľa literárnej predlohy Fiodora Michailovča Dostojevského upravil v roku 1993 Ernest Weidler. V réžii Viery Weidlerovej účinkujú Michal Gučík, Viera Strnisková, Leopold Haverl, Július Vašek, Zuzana, Frenglová, Emília Vášáryová, Michal Klučka a Richard Stanke. Hra ponúka príbeh nadaného študenta Raskoľníkova a záznam o jeho zločine, pričom autor námet čerpal z dobovej tlače. Po zločine sa objavia trýznivé výčitky svedomia, vykúpením je až priznanie sa (zákon pravdy) a prijatie trestu. Ústrednou témou je aj problém idey, ktorá odtrhnutá od života môže viesť až k zločinu.

Dostojevského Idiot bude vo vysielaní v dvoch častiach, prvá pôjde od stredy a druhá od štvrtka. Podľa prekladu Jána Medveďa ho zdramatizovali Vladimír Horáček a Ján Strejček v roku 1960. V réžii Ivana Terena účinkujú Karol Machata, Július Pántik, Jela Lukešová, Eva Poláková, Mikuláš Huba a Viliam Záborský. V postave kniežaťa Myškina sa predstaví Karol Machata. Myšlienka o dobrom človeku a podupanej vykupujúcej kráse bude dominovať aj v tomto rozhlasovom spracovaní.

Netočka Nezvanovová z pera Fiodora Michailoviča Dostojevského bude vo výbere Rádia Litera od štvrtka. Pre rozhlas túto novelu upravila v roku 1991 Emília Drugová. V réžii Rie Paldiovej účinkujú Helena Geregová, Eva Chrobáková, Slavo Záhradník a Jozef Šimonovič. Čaká vás téma v alkohole potopeného talentu, svet videný detskými očami Netočky a jej svojské porozumenie vzťahu medzi jej matkou a otčimom. Netočka upredností otčima pred matkou, čo neskôr ľutuje. Poslucháčsky silný je ponor do vnútra ženských postáv a ich utrpenia.

O Dostojevského Bratoch Karamazovcoch si môžete od utorka vypočuť pásmo, ktoré pripravili Margit Garajszki a Lajos Grendel pod názvom Bratia Karamazovci. Podľa autorov tohto pásma patrí román k vrcholom ruského realizmu, ale zároveň je jeho prekročením. Dozvedáme sa, že tento román je podľa Bachtina polyfonickým románom, ide v ňom o rad samostatných filozofických teórii, ktoré jeho hrdinovia zastávajú, a hrdina nie je podriadený autorskému slovu, ale je plnohodnotným nositeľom svojho vlastného názoru, z čoho polyfonickosť pramení.

O knihe Z denníka spisovateľa, ktorú preložili Valerij Kupka a Ivana Kupková a vyšla v roku 2009, sa bude v relácii Denník spisovateľa F. M. Dostojevského zhovárať Ivana Jachymová s prekladateľom Valirijom Kupkom. Pásmo pôjde od piatka.

Prajeme vám, aby vás tvorba Dostojevského, Puškina a Tolstého v tomto rozhlasovom priereze nenechala ľahostajnými. Príjemné počúvanie!

Autorka článku: Monika Kekeliaková, foto: wikipedia; pixabay.com

Živé vysielanie
??:??