Prekladateľka s blchou v pere – Zora Jesenská

Téma týždňa

Prekladateľka s blchou v pere – Zora Jesenská

30. 09. 2015 08:00

Majstri umeleckého prekladu a rozhlasová tvorba

Kupujeme si a čítame Dostojevského, Balzaca, Goetheho, Shakespeara, Plathovú, Pasternaka a ďalších známych či menej známych zahraničných autorov, a len zriedka doceňujeme, že ich máme v umelecky výnimočných prekladoch do slovenčiny. Čítame túto svetovú klasiku neraz bez toho, že by sme si uvedomelo vyberali dielo podľa prekladateľa a už len málokto vie viac o tom-ktorom prekladateľovi. Držíme ich v akomsi úzadí, čo si vonkoncom nezaslúžia. Tento týždeň - 30. septembra - si pripomíname Medzinárodný deň prekladateľov - Rádio Litera sa preto rozhodlo tento tematický týždeň venovať slovenským majstrom umeleckého prekladu. Výnimočnú pozornosť si zaslúži dosiaľ dlhé obdobie tabuizovaná prekladateľka Zora Jesenská (1909 - 1972). Pristavíme sa pri jej živote, z rozhlasovej tvorby vyberieme hry, za ktorými stojí ako prekladateľka práve ona a necháme sa inšpirovať jej brilantne napísanými esejami o slovenčine a preklade, ktoré sú veľmi hravé a poslucháčsky pútavé. Siahneme aj po mrazivých nemeckých poviedkach v preklade Ľudovíta Petraška, započúvame sa do veršov Sylvie Plathovej od prekladateľky Mily Haugovej a necháme sa inšpirovať prekladateľským majstrovstvom Bohuslava Hečka.

Čítanie na pokračovanie bude pre vás možnosťou zoznámiť sa s prekladateľským umením Ľudovíta Petraška. V jeho preklade si budete môcť vypočuť štyri poviedky plné záhad, napätia a „príjemného mrazenia z tajomna". Ich protagonisti si počas večerov rozprávajú stáročné príbehy, v ktorých nechýbajú mŕtvi, prekliati či pomstychtiví duchovia. Poviedky pochádzajú z knihy Mŕtvy hosť, ktorá vyšla v roku 2011 a nachádza sa v nej 13 krátkych príbehov klasických a romantických nemeckých autorov (J. K. A. Musäus, J. W. Goethe, J. P. Hebel, H. Zschokke, J. A. Apel, H. von Kleist, L. Tieck, E. T. A. Hoffmann, F. Gerstäcker, T. Storm, L. von Sacher-Masoch, P. Heyse, H. Löns). Poviedky sú podľa Kataríny Szalayovej „náprotivkom populárnych tínedžerských upírskych románov, moderných krvavých hororov a psychologických trilerov. Autori príbehov pracujú s motívmi záhady a vytváraním napätia citlivo, prihliadajú na vtedajšieho čitateľa. Nemusia pritom zachádzať do extrémov, či šokovať demystifikáciou alebo drsnou priamosťou" (Knižná revue, 2011/21). V Rádiu Litera zaznejú štyri poviedky, a to od J. K. A. Musäusa, H. Zschokka a L. Tiecka pod názvom Večerné rozhovory. Prečíta vám ich Juraj Zetyák.

Zora Jesenská podstatnú časť svojej prekladateľskej práce venovala okrem ruskej literatúry práve dramatickému dielu Williama Shakespeara. Väčšinu týchto diel preložila v jazykovej spolupráci s manželom Jánom Roznerom. Od pondelka si preto môžete vypočuť prvú časť rozhlasovej hry Kráľ Lear a od utorka jej druhú časť. Rozhlasová hra vychádza z prekladu Zory Jesenskej a upravil ju Ladislav Čavojský. V réžii Ota Varečku účinkujú Viliam Záborský, Hana Sarvašová, Mária Prechovská, Jela Lukešová, Andrej Nemčok, Juraj Sarvaš, Vlado Durdík, Gustáv Valach, Elo Romančík, Martin Gregor, Anton Mrvečka, Ctibor Filčík, Štefan Dobrovodský, Ján Jamnický, Ľudovít Ozábal, František Dibarbora, Jozef Šimonovič a ďalší. Hra vznikla v roku 1964. Je známe, že okolo Jesenskej prekladu Shakespeara do slovenčiny vznikol dokonca až súdny spor, ktorý inicioval dr. Ján Šimko. Viac o tom píše Eva Maliti-Fraňová vo svojej knihe Tabuizovaná prekladateľka Zora Jesenská (2007). V prípade Hamleta šlo o kompilačný preklad, ktorý by dnes už neobstál a dotýkal by sa otázok individuálnej prekladateľskej etiky, ale v roku 1948, keď vyšiel v preklade Zory Jesenskej, je dokumentom tej fázy umeleckého prekladu na Slovensku, keď sa táto oblasť ešte len profesionalizovala. A Jesenská aj priznala, že si ako neanglistka vypomáhala inými prekladmi Hamleta.

Zora Jesenská však nepatrí iba medzi vrcholné zjavy slovenského umeleckého prekladu, záslužná je aj jej redakčná činnosť a najmä literárnokritická. Je autorkou veľkého počtu literárnych esejí, kritík, glos, ktoré manifestujú jej náročný umelecký vkus, rozhľadenosť po domácej a svetovej literatúre, kultúre, vede. Majú bystré pointovanie a prenikavý, jasný, osobitý štýl a bohatý jazyk. Výber z týchto esejí vyšiel pod názvom Vyznania a šarvátky v roku 1963 (zostavil Miloš Tomčík). Rádio Litera pre vás vybralo Jesenskej esej Strýčko Janko, ktorá bude vo vysielaní od utorka a prečítajú vám ju Anna Javorková a Alfréd Swan. Jesenská v nej sviežo portrétuje svojho strýka spisovateľa Janka Jesenského. Esej O jazyku a preklade sa bude vysielať od štvrtku a prečíta ju Zuzana Dančiaková. Výborne napísaná je aj esej Nelámte si jazyk, ktorá pôjde od piatku v interpretácii Zuzany Dančiakovej. Dozviete sa v nej o tom, prečo je správnejšie používať slovo ohlas a nie odozva.

Epizódy zo života Zory Jesenskej ste si mohli vypočuť na Rádiu Litera nedávno v týždni venovanom autobiografickému žánru, kde sme odvysielali rozhlasovú hru Sedem dní do pohrebu, ktorej podkladom bol román s rovnomenným názvom z pera Jána Roznera - manžela Zory Jesenskej. Tento týždeň sa vám dielo a dramaticky vybičovaný život Zory Jesenskej, ktorý bude aj svedectvom o pokriveností tej-ktorej doby a jej ľudí, priblížia cez tri náročne a originálne zhotovené rozhlasové spracovania. Od stredy si budete môcť vypočuť krátku rozhlasovú hru Jozefa Repka z cyklu Podobizne pod názvom Zora Jesenská. Účinkujú v nej Božidara Turzonovová, Oľga Zöllnerová a Ivan Romančík. Hudobná spolupráca Miroslav Nemec, zvuk Andrej Klimits a Eva Irmanová. Redakčne hru v roku 1999 pripravila Dagmar Kinčeková. Od piatku bude vo vysielaní kvalitné publicistické pásmo Ivice Ruttkayovej pod názvom Virutóz prekladu - Zora Jesenská. Zaznejú v ňom podnetné postrehy z úst herečky Dariny Vašíčkovej, prekladateliek Michaely Jurovskej a Ruženy Dvořákovej-Žiaranovej, bibliografky Kataríny Ruttkayovej-Záthureckej a literárneho vedca Miloša Tomčíka. Reláciu v roku 1999 redakčne pripravil Jozef Čertík. Od piatku bude vo vysielaní pásmo Patrika Orieška Majstri prekladu - Zora Jesenská. V réžii Vladimír Hanuliaka v ňom účinkuje Alfréd Swan.

Popri Jesenskej sme sa rozhodli tento týždeň dať priestor aj významnému prekladateľovi Blahoslavovi Hečkovi. V jeho preklade si môžete vypočuť rozhlasovú hru Honoré de Balzaca Všedný hriech. Hru zdramatizoval v roku 1993 Stanislav Gurka. V réžii Viery Weidlerovej v nej účinkujú Karol Machata, Michaela Čobejová, Richard Stanke, Leopold Haverl. Emíllia Vášáryová, Eva Krížiková, Michal Gučík, Michal Klučka, Nataša Gräfingerová-Kulíšková. Hudobná spolupráca Dana Reková. Majster zvuku Jozef Bajtek. Dramaturgia Zuzana Zelinová. Do problematiky prekladu vás hlbšie vtiahne pásmo Jána Bábika o knihe Blahoslava Hečka Preklad je dobrodružstvo.

Tento týždeň nebude chýbať ani prekladová poézia. Vybrali sme pre vás horúčkovitú poéziu americkej poetky Sylvie Plathovej v talentovanom preklade Mily Haugovej. Sú to verše, v ktorých akoby sa poetka plazila až naspäť do maternice, povedané jej slovami. Verše vám zarecituje Lucia Vrablicová.

Zamyslite sa tento týždeň spolu s Rádiom Litera nad prekladateľským umením, skúste ísť spolu s nami pod povrch umeleckého prekladu. Objavte spolu s prekladateľom Bohuslavom Hečkom dobrodružný rozmer prekladateľskej práce. Nechajte sa vtiahnuť do šarvátok Zory Jesenskej, vďaka ktorým významne posunula myslenie o umeleckom preklade u nás, ale aj o vývine slovenčiny. Nedokázala mlčať z karierizmu, strachu či bezmocnosti, ak išlo o morálne krivdy a o pravdu v umení. Jej pero bolo napadnuté blchami, ako o tom sama vtipne poznamenala, lebo ju dráždili všetky povrchnosti a omyly v slovenskom preklade či hodnotení umeleckých diel, ale i zastaranosť materčiny.

Autorka: Monika Kekeliaková, snímky: pixabay.com

Živé vysielanie
??:??