SÚŤAŽ - Litera fanúšikom!

Téma týždňa

SÚŤAŽ - Litera fanúšikom!

14. 12. 2015 12:00

Milí priatelia literatúry a dobrých príbehov, Rádio Litera a RTVS vyhlasujú súťaž Litera fanúšikom! V rámci nášho vysielania, v ktorom tento týždeň rekapitulujeme to najlepšie za rok 2015, by sme chceli pred Vianocami oceniť niekoľko našich verných fanúšikov. Neváhajte sa zapojiť!

 

Fiodor Michajlovič Dostojevskij, Ernerst Hemingway, Jo Nesbø, Stephen King či James M. Cain – knihy týchto, ale aj ďalších autorov máte šancu vyhrať, ak v priebehu tohto týždňa budete dobre počúvať naše vysielanie a pošlete aspoň jednu správnu odpoveď na tri naše otázky, ktoré uverejníme od pondelka do stredy, vždy o 12:00 hod.

 

Do súťaže sa môžu zapojiť všetci poslucháči Rádia Litera, ktorí dovŕšili vek 18 rokov. Podrobnejšie pravidlá súťaže si môžete prečítať nižšie.

 

 

Otázka na pondelok sa týka prvej časti čítania na pokračovanie z diela Horacia Quirogu Príbehy z pralesa:
1. Aký bol dátum, keď prešlo 40 dní od uhryznutia hlavného hrdinu besným psom?


Otázka na utorok má zvukovú podobu rozhlasového diela, ktoré tento týždeň vysielame:
2. Z akého diela pochádza nasledujúca rozhlasová ukážka?

Súťažná ukážka
Stiahnuť audio súbor

Predmetom otázky na stredu je rozhlasová dramatizácia diela Boženy Slančíkovej-Timravy Bál:
3. V akej obci sa konal bál, na ktorý šla hlavná predstaviteľka novely Bál Eda Slávičová?


Vaše odpovede očakávame na e-mailovej adrese sutaz.litera@rtvs.sk, nezabudnite k svojmu celému menu uviesť aj adresu trvalého bydliska. Výhercov súťaže budeme žrebovať v piatok 18.12. krátko pred 12:00 hod., aby sme na presné poludnie mohli zverejniť výsledky.

 

IMG_5931_2.jpg

 

Pravidlá súťaže:

1.    V období od 14.12.2015 do 16.12.2015 Rádio Litera ponúkne poslucháčom 3 súťažné otázky – a to jednu denne o 12:00 hod. prostredníctvom webstránky RTVS, webstránky Rádia Litera a ich sociálnych sietí.

2.    Poslucháč svoje odpovede môže posielať v mailovej podobe non-stop v období od 14.12.2015 od 12.00 hod. do 17.12.2015 do 24.00 hod. na adresu sutaz.litera@rtvs.sk.

3.    Súťažiaci poslucháč môže zaslať na každú súťažnú otázku iba jednu odpoveď, ktorú pokladá za správnu. Ďalšie odpovede v poradí na rovnakú otázku od toho istého súťažiaceho sa nebudú brať do úvahy. Jedinou výnimkou je prípad, že pošle ešte raz odpoveď na súťažnú otázku z dôvodu opravy správnej odpovede a v e-maile napíše, že tie odpovede predtým neplatia. Musí to však stihnúť v čase trvania súťaže.

4.    Odpovede na súťažné otázky môže poslucháč poslať naraz, ale aj jednotlivo, t.j. jednu odpoveď za každý deň, na horeuvedenú e-mailovú adresu.

5.    Súťažiaci v súťažnej odpovedi vždy uvedie okrem jednej správnej odpovede svoje celé meno a adresu trvalého bydliska, inak sa jeho odpoveď pokladá za neplatnú.

6.    Výhercovia súťaže budú kontaktovaní po vyhlásení výsledkov prostredníctvom spätného e-mailu a ich zoznam bude uvedený na webstránke RTVS, webstránke Rádia Litera a ich sociálnych sieťach.

 

Autor článku: Rádio Litera; foto: Martin Šenc; pixabay.com

Živé vysielanie
??:??