Mefisto s ružou a faustiáda na slovenský spôsob - 2. časť

Téma týždňa

Mefisto s ružou a faustiáda na slovenský spôsob - 2. časť

08. 02. 2016 16:08

V tomto druhom faustovskom týždni sa môžete tešiť na ďalšie kvalitné a najrozmanitejšie rozhlasové spracovania tohto nadčasového fenoménu. Čaká vás Záborského Faustiáda, rozhlasová hra Martina Kákoša Doktor Faust a rozhlasová hra Pavla Hrúza Noc s Faustom, kde sa stretnú v nočnej dišpute Faust a Paracelsus. Do poézie vás pozývame s Jánom Buzássym, budeme sa venovať jeho knihe Pani Faustová. V slovenskej literatúry zostaneme aj vďaka Tatarkovmu Démonovi súhlasu. Od Johanna Wolfganga Goetheho si budete môcť vypočuť Čarodejníkovho učňa, ale aj verše z jeho zbierky Slasť a bôľ a pásmo o autorových baladách. Esej Richarda Friedenthala odhalí čo-to zo stretnutia Goetheho a Napoleona. Zimomriavky vám navodí thrillerová poviedka Vražda na svadobnej ceste.

Čítaní na pokračovanie vás čaká päť častí zo satirického diela Jonáša Záborského Faustiáda. „Záborského doktor Faust putuje po svete a všíma si sociálne postavenie národov, bojuje a víťazí nad obrom Puchorom, ktorý predstavuje Bachov absolutizmus.“ V diele badať inšpiráciu postavou Goetheho Fausta, ale aj danteovské motívy (pobyt hlavnej postavy v nebe, pekle a očistci) či podnety z Chalupkovho Kocúrkova. Všetky tieto literárne vplyvy sú však posunuté, často parodované, obrátené naruby a zasadené do absurdného kontextu. Stávame sa svedkami ostrej kritiky slovenskej pasivity, zadubenosti, morálneho úpadku, alkoholizmu, povier. V réžii Martina Bendika vám Záborského Faustiádu prečíta Ján Valentík.

Od pondelka máme pre vás pripravený na Rádiu Litera ďalšiu variáciu faustovského príbehu, ktorý ponúka možnosť zamyslieť sa nad zmyslom nášho bytia. Ide o rozhlasovú hru pre mládež Doktor Faust, ktorej autorom a režisérom je Martin Kákoš. V hre účinkujú Karol Machata, Vladimír Hajdu, Marián Slovák, Zuzana Kapráliková, Viera Richterová, Richard Stanke, Marek Fašiang, Ondrej Kaprálik, Jakub Gécz, Marcel Ochránek, Jozef Šimonovič, Ján Valentík, Štefan Richtarech, Ivan Pietor, Juraj Hrčka, Ivan Krivosudský a Eva Rysová, 2002.

Priaznivci eseje sa môžu tešiť od pondelka na originálne zamyslenie Richarda Friedenthala Goethe a Napoleon. Stretnutie týchto dvoch velikánov zostávalo dlho utajené. Poznáme historické súvislosti, ako prijali jeden druhého, porozumeli si? Viac v eseji, ktorú vám v réžii Andreja Turčana prečíta Ľubomír Holčík.

Vo faustovskom archetype sa ukrýva problematika zápasu toho temného, zlého o ľudskú dušu. Do tohto okruhu bytostných tém však môže patriť aj fenomén prehnanej dobroty... Vedeli ste o tom, že podľa Alberta Moraviu niektorí ľudia potrebujú skôr strážneho diabla ako strážneho anjela? Viac v poviedkach zo zbierky Spod prachu pod názvom Strážny diabol, Strážny anjel. Vo vysielaní budú od utorka. V réžii Martina Bendika v nich účinkuje František Kovár. V prvej poviedke vám hlavná postava prerozpráva tri situácie, v ktorých ho prehnaná dobrota doviedla až k bodu, keď za ozval strážny diabol. Vtedy sa z mäkkého dobráka stala obrnená korytnačka a nastúpilo pekelné rozriešenie. Hlavná postava dobráka si uvedomuje v čase prehnanej dobroty potrebu hoci len malej trochy zloby, ktorá by ho zachránila pred zásahom strážneho diabla. V poviedke Strážny anjel sa zoznámite s Moraviovým vnímaním priateľstva ako niečoho anjelského. Priateľ ako strážny anjel, ktorý chráni pred zlom, hoci sa mu za to dostáva nevďak.

Autora Johanna Wolfganga Goetheho vám predstavíme aj inak ako cez jeho faustovský príbeh – a to ako autora balád a útlych lyrických veršov. Ponúkneme vám od utorka ukážku básní zo zbierky Slasť a bôľ, ktorú zostavil a preložil Ladislav Šimon a vyšla v roku 2013 vo vydavateľstve Studňa. V réžii Táne Tadlánkovej účinkuje Ján Gallovič.

Goetheho ako autora balád môžete spoznať v cykle Božského uzly pod názvom Čarodejníkov učeň. V réžii Laca Keratu v ňom účinkujú Zuzana Kyzeková a Peter Rúfus. Dozviete sa v ňom napríklad, že „jedným z Gotheho pôsobivých malých veľkých diel je určite baladická báseň Mignon, hovoriaca o veľkej túžbe po vlasti. Len v slovenskej poézii možno narátať pätnásť básní inšpirovaných Goetheho baladou Mignon.

V slovenskej literatúre zostaneme od stredy aj vďaka Dominikovi Tatarkovi a jeho Démonovi súhlasu. Pásmo pripravil v roku 1990 Pavol Hudík a v réžii Františka Obžeru v ňom účinkuje František Strážnický. V pásme sa hovorí o Dominikovi Tatarkovi ako o výnimočnom človekovi, spisovateľovi a občanovi: „Vstúpil do literatúry ako zázračný mág fantázie, ale ani on sa v období, ktoré sa nazýva  časom kultu osobnosti či dogmatizmu, nevyhol publicistickým či literárnym „hriechom“. No ako jeden z prvých zdvihol hlas za demokratizáciu nášho života, za slobodný rozmer národnej kultúry, za slobodu človeka i jeho tvorby. V súlade s názvom svojej knihy Démon súhlasu z roku 1956 začal tvrdý boj proti „démonom“ totality. Popritom napísal nádherné knižky prózy, z nich najžiarivejšie sú iste Prútené kresla a novely z knihy Rozhovory bez konca. Dominik Tatarka sa slobody nedožil, zomrel  v máji roku 1989. Vo svojom filozofickom odkaze i v najlepších literárnych prácach je však stále živý.“

„Bol raz jeden starý čarodejník. Celé dni trávil vo svojej dielni plnej tajomných fľaštičiek, mištičiek, flakónov, mažiarikov, téglikov, hrnčekov, kahancov a krivúľ. Na všetkom sedel storočný prach, kúty zdobili velikánske pavučiny a celú miestnosť zahaľoval hustý dym,“ takto sa začína rozprávka podľa motívov knihy Johanna Wolfganga Goetheho Čarodejníkov učeň a podľa symfonickej básne Čarodejníkov učeň francúzskeho skladateľa Paula Dukasa. V réžii Martina Hvišča vám ju prečíta Anna Javorková, 2009. Vo vysielaní bude od stredy.

Zimomriavkové a bytostné faustovské chvíle obohatíme od štvrtku vysielaním thrillerovej poviedky Charlesa Bernarda  Gilforda: Vražda na svadobnej ceste. Preložila Katarína Jusková. V réžii Róberta Horňáka účinkuje Szidi Tobias.

Tento týždeň si nenechajte ujsť výborne napísané a umelecky spracované pásmo Ivana Mojíka Mefisto s ružou. Bude o francúzskom básnikovi Lautréamontovi, autorovi slávnych Maldorovových spevov. V réžii Vladimíra Ruska účinkujú Jana Kopsová, Vladimír Štefuca, František Kovár, Michal Domonkoš, Jozef Šimonovič, Mária Dacejová, Vladimír Minarovič.

Od piatku bude vo vysielaní rozhlasovú hra Pavla Hrúza Noc s Faustom. Autorova fantázia tu spojila cesty dvoch stredovekých osobností: Fausta a Paracelsa, aby sa stretli v skromnom hostinci, kdesi neďaleko  kráľovského mesta Ľubietová. Obaja povedú pri poháriku horniackeho vína učenú dišputu – nie div, veď sa píše rok 1540. V réžii Ladislava Hyžu účinkujú Ladislav Chudík, Ivan Romančík, Margita Mazalová, Vladimír Durdík, Zuzana Kapráliková, Roman Pomajbo a Ján Valentík.

V piatok vám ponúkame aj pásmo o knihe Jána Buzássyho Pani Faustová. V réžii Jany Strniskovej účinkuje Peter Rúfus.

Autorka: Monika Kekeliaková, snímky: pixabay.com, wikipedia.org

Živé vysielanie
??:??