Sedem dní putovania s Dantem

Sedem dní putovania s Dantem

Cenu Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy v súťaži Najkrajšia kniha Slovenska získal Spolok sv. Vojtecha za knihu Dante Alighieri: Božská komédia s ilustráciami Miroslava Cipára. Krátku reflexiu o Danteho Božskej komédii, ktorá vyšla v roku 2019, a to komplexne so všetkými svojimi troma časťami: Peklo, Očistec a Raj predstavuje Monika Zumríková Kekeliaková:

ZVUK

Akým spôsobom zvyknete čítavať knihy, ktoré viete, že stoja za to, ale nie a nie si na ne nájsť čas? Mňa takto dlhšie prenasledovala novovydaná Božská komédia od Danteho. Osemsto strán, a z toho takmer dvesto strán poznámok a vysvetliviek k dielu. Jej krásna čistá väzba s ilustráciami Miroslava Cipára dokonca získala aj cenu Najkrajšia kniha Slovenska za rok 2019. Dlho som uvažovala, kedy začať knihu čítať, aby som ju už z rúk nepustila. Takmer dobrodružný postup mi napadol až po vnorení sa do úvodu ku knihe. A tak som Komédiu začala čítať presne v takom rytme, v akom Dante v diele putoval. Začala som štvrtkom ako hlavný hrdina, a rovno v pekle. Zdržala som sa v ňom presne tri dni až do soboty. V nedeľu som sa presunula do Očistca a čítala som, stúpala úmornou očistcovou horou dohora, jej vrchol som zdolala v utorok (podobne ako hlavná postava). V stredu som nielenže prežila v Danteho Nebi triumf anjelov, Krista, Márie a blažených, ale aj ten svoj čitateľský. Keď sa dnes pozriem na Danteho Božskú komédiu, vidím svoje tri dni v pekle, tri dni v očistci a jeden v nebi najmä ako rozjímanie o poézii. Verše som si čítala nahlas, čo bežne nezvyknem, ale rýmy, danteovské tercíny, slovosledy, presné obrazy a gestá toľkého množstva zatratencov či blažených k tomu vyzývali. Prinášalo to sústredenosť.

Topografia danteovského pekla začína temným lesom a smeruje k predpekliu a odtiaľ postupne k deviatim pekelným kruhom so žľabmi. Uzavretá je luciferským dnom bez jasu a svetla. V prvom pekelnom kruhu niet plačúcich, iba sa tam vzdychá, tu nie sú hriešni ľudia, ale nepokrstení. Napríklad Vergílius, Homér a mnohí pohanskí mudrci. V druhom kruhu sú už výkriky ako nože, a to zmyselníkov. Tretí kruh sa ozýva nenásytnými, štvrtý lakomcami, piaty hnevlivými, šiesty heretikmi, siedmy násilníkmi, ôsmy podvodníkmi a deviaty je plný zradcov.

Predstava očistca je podľa dostupných danteovských výkladov značne originálna, nie je to priestor pod zemou, ako sa tomu v tom čase verilo v ľudových predstavách či v scholastickej teológii. Je to vysoká hora obmytá oceánom, ktorá má tvar zrezaného kužeľa a leží oproti mestu Jeruzalem. Očistec má sedem terás a začína predočistcom. Terasy zodpovedajú siedmim hlavným hriechom. Na vrchole očistcovej hory je les Pozemského raja. Tu prichádza Dantemu v ústrety jeho milovaná Beatrice, ktorá je anjelskou bytosťou. Sprevádza ho siedmimi nebesami. Posledná časť Raja má však iný priestor, anjeli a blažení sú tu umiestnení v akomsi amfiteátri vo forme bielej ruže. V strede je jazero Božej milosti a duše majú podobu kvetov. Touto časťou Raja básnika nevedie už Beatrice, ale svätý Bernard z Clairvaux a Panna Mária. Nazdávam sa, že tak ako sa Dante brodí nedotknutými vodami Raja, stretá tu starozákonné ženy, uvažuje nad škvrnami Mesiaca, aj dnešný čitateľ sa spolu s ním usiluje hľadieť do tohto rajského slnka. A je azda aj prekvapený, že to miestami dokáže. Ak však po prečítaní veršov nazrie aj do vysvetliviek na konci, zistí, že mlčiace Slnko nie je len úchvatným obrazom, ale v danteovskej alegórii znamená mlčiacu Božiu milosť. Dielo je navyše plné scholastického uvažovania, tomistickej teológie, astrologických poznatkov. A tak môže byť pre súčasného čitateľa aj temným lesom, ako to priznáva autor vysvetliviek k slovenskému prekladu Božskej komédie prekladateľ a literárny kritik Jozef Felix.

Nemusí to byť však len o tejto recepčnej temnote, mne doteraz rezonuje v pamäti z danteovského Pekla dosť povzbudivý verš, a to: „Boh žehnaj tvojmu čítaniu". A tak po zdolaní danteovskej očistcovej hory si možno aj viacerí budeme opakovať čosi až katarzné: „Z presvätých vĺn som navrátil sa čistý / a zmladený jak strom, keď jar sa brieždi".