Aspektovské ňjúvinky

Aspektovské ňjúvinky

Čo má nové feministická vzdelávacia a publikačná organizácia ASPEKT, informuje vo svojich najnovších tohtoročných "ňjúvinkách" priamo na: www.aspekt.sk. My pre vás vyberáme tieto:

* Koža Jany Bodnárovej v desiatke Anasoft litera. Máme veľkú radosť, že do tohoročnej desiatky literárnej ceny Anasoft litera odborná porota vybrala knihu Jany Bodnárovej Koža, ktorú sme vydali v minulom roku. Ako napísala vydavateľka Jana Cviková, "Koža prináša zasa čímsi iné, a predsa u tejto autorky dôverne známe prozaické gesto. Jeho originalita sa odvíja tak od témy, ako aj od jej poeticko-reflexívneho stvárnenia. Prostredníctvom svojskej umelkyne K. a jej fascinácie expresionistickou maliarkou Paulou Modersohn-Becker preniká hlboko pod kožu ženskej tvorivosti, ktorá v období po Veľkej vojne pri hľadaní nového umeleckého výrazu i ‚novej ženy' namáhavo balansovala medzi súkromnou a verejnou sférou." Román sprevádzajú jedinečné performancie pre fotografie Pavlíny Fichta Čiernej.

* Desať titulov Knižnej edície ASPEKT v desiatke Anasoft litera. Naša knižná edícia sa môže pochváliť celkom desiatimi titulmi v desiatke ceny Anasoft litera, ktorá sa udeľuje za najlepšie pôvodné slovenské prozaické literárne dielo vydané v predchádzajúcom roku. Čítajte papierové či elektronické desiatkové diela Jany Bodnárovej, Ireny Brežnej, Jany Juráňovej, Jaroslavy Blažkovej, Etely Farkašovej a Inge Hrubaničovej.

* Stalo sa! Vypredaný titul držiteľky Anasoft litera Etely Farkašovej ako e-kniha. Spisovateľka a filozofka Etela Farkašová zaujala odbornú porotu literárneho ocenenia Anasoft litera viackrát - v tomto roku je jej kniha Hodiny lietania medzi nominovanou desiatkou, za knihu Scenár cenu Anasoft litera získala a do finálovej desiatky sa dostal aj román Stalo sa (ASPEKT 2005). Tento dávno vypredaný titul si teraz môžete prečítať ako e-knihu. Na našej stráneke prinášame aj online ukážku z knihy a rozhovor Etely Farkašovej s Janou Cvikovou.

* Čo s nástupom fašizmu - nič? „Román sa opiera o skutočné udalosti a je emocionálne veľmi nasýtený. Zároveň je aj ‚nosičom' veľmi dôležitých informácií o období v Nemecku a v Európe pred vypuknutím druhej svetovej vojny, v čase, keď vyšlo nazmar úsilie mnohých mladých protivojnovo orientovaných ľudí, ktorí hneď v začiatkoch prekukli Hitlerovu politiku a na svoj odboj doplatili životmi alebo slobodou," píše spisovateľka Jana Juráňová v čitateľských zápiskoch nad knihou Anny Funder Všetko, čo ku mne patrí.

* Rozhodujte o feministickej budúcnosti. Venujte 2 percentá z dane. Aj v tomto roku sa môžete spolu s nami podieľať na rodovom scitlivovaní spoločnosti, prispieť k zápasu o sexuálne a reprodukčné práva žien či o právo na život bez násilia. Pripravujeme nové knihy obľúbených aj zatiaľ neznámych autoriek, podnetné podujatia, plánujeme otvárať témy ako maskulinita či neviditeľná práca... Už vyše 26 rokov vydávame knižky, spravujeme a aktualizujeme webové stránky, staráme sa o verejnú knižnicu, poskytujeme konzultácie, organizujeme vzdelávacie a kultúrne podujatia, reagujeme na aktuálne dianie v spoločnosti, vypracovávame analýzy, rozvíjame rodovo citlivé používanie slovenčiny, podieľame sa na tvorbe a rozvíjaní terminológie z oblasti rodových a feministických štúdií a venujeme sa aj mnohým alším aktivitám. 2 percentami z dane podporíte našu prácu a spravodlivejšiu spoločnosť. Ďakujeme. 

Zdroj: ASPEKT