O Fraňovi, ktorý bol Kráľ

Autori

O Fraňovi, ktorý bol Kráľ

30. 05. 2013 11:00

Jedným z autorov, ktorých diela vysielame tento týždeň na Rádiu Litera, je aj medzivojnový básnik, prozaik socialistického realizmu a politik Fraňo Kráľ.

Narodil sa v roku 1903 v USA, do rodiny slovenských vysťahovalcov, ale keď mal 2 roky, matka sa s ním vrátila späť  na Slovensko.

Počas štúdia musel ťažko pracovať, čo sa odrazilo aj na jeho zdravotnom stave. Ochorel na tuberkulózu, z ktorej sa liečil i v Tatranských Matliaroch. Tam si osvojil socialistické politické presvedčenie. Neskôr pracoval ako učiteľ na viacerých miestach a po vojne bol i poslancom Slovenskej národnej rady.

 Literárne tvoriť začal počas liečby v Tatrách, kde napísal svoje prvé verše. Na jeho tvorbu mali vplyv českí avantgardní spisovatelia Jiří Wolker, Vítězslav Nezval, Pavel Hora a Stanislav Kostka Neumann. Z jeho poézie sú známe napr. zbierky Čerň na palete (1930), či Z noci do úsvitu (1945).

V Kráľovej tvorbe sa objavujú aj témy utrpenia a vojny. Vo svojej prozaickej spisbe zachytával spoločenské a politické pomery na Slovensku medzi svetovými vojnami. Venoval sa i písaniu próz pre deti a mládež.

Pre dospelých napísal napr. romány Cesta zarúbaná (1934), Bude ako nebolo (1952), pre mládež autobiografickú prózu Jano (1931) a Čenkovej deti (1932) a drámu Keď sa časy menia (1946).

Živé vysielanie
??:??