Ponuka relácií Rádia Litera

Ponuka relácií Rádia Litera

Ako doma – rozhlasový zábavník s Ivanom Šándorom (neskôr Ivanom Martinkom), Luciou Hurajovou a ich hosťami.

Autor na dnes – tzv. maturitná knižnica. Cyklus edukatívne ladených portrétov spisovateľov, exkluzívny výber pre potreby jednotlivých ročníkov stredných škôl s možnosťou podrobne sledovať línie jednotlivých vývinových období literatúry.

Čítanie na pokračovanie – pravidelné stretnutia s umelecky prednesenými významnými dielami domácej aj svetovej literatúry. Texty sú najčastejšie členené na 5 pokračovaní, čo umožňuje poslucháčom sprostredkovať aj väčšie literárne útvary ako je novela alebo román.

Dejiny.sk – zasvätené a zaujímavé diskusie o dejinách nielen slovenskej spoločnosti, prípadne tohto územia od jeho osídlenia po najnovšie politické udalosti. Nejde len o dejiny Slovenska a jeho obyvateľov v zmysle koncentrovanom na toto územie a toto obyvateľstvo, ale aj na presahy slovenských dejín do svetových a naopak.

Diktát na Devíne – zábavno-poučná relácia. Autorka dáva gramatický diktát svojmu hosťovi, spisovateľovi Jánovi Strasserovi a odbornou záštitou je jazyková vedkyňa Sibyla Mislovičová.

Divadlo – relácia o divadle a dráme za hranicami Slovenska.

Esej – krátky ucelený text esejistického charakteru ladený nielen literárne, ale aj kultúrno-spoločensky.

Fejtón / Glosa – krátky umelecko-publicistický text písaný zábavnou, často kritickou formou na aktuálnu politickú, kultúrnu, spoločenskú či inak zaujímavú tému.

Fíčer – kráľovský rozhlasový žáner, umelecké rozhlasové dokumenty, ktorých základ tvoria autentické nahrávky, prípadne materiály z Archívu Slovenského rozhlasu. Prierez toho najlepšieho z tvorby dnes už klasikov, ale aj strednej i najmladšej generácie.

Genius loci - Túry podľa literatúry. Pásmo o miestach so silnou atmosférou, históriou, literárnym odrazom a nespochybniteľnou hodnotou prírodného skvostu.

Historia magistra vitae – moderovaná diskusia s historikmi a politológmi - sprítomňuje minulosť cez paralely súčasných udalostí vo svete - najmä nám kultúrne a politicky najbližšom "regióne" - v Európe.

Humoristicko-satirická tvorba – úsmevne ladené pásmo.

Knižnica nositeľov Nobelovej ceny za literatúru – relácia mapuje život a tvorbu nositeľov Nobelových cien za literatúru. Jej cieľom je sprítomniť rozhlasovým poslucháčom rozhodujúce životné peripetie laureátov Nobelových cien, ako i tematické a obsahové zameranie ich tvorby.

Literárny zápisník – verejný čitateľský denník. Rozhlasové listovanie zaujímavými knižnými titulmi, stretnutia s autormi a prekladateľmi a trvalý prísun tipov na čítanie z domácej aj svetovej proveniencie.

Ľudia, udalosti, fakty – rozhovory s osobnosťami našej vedy, výtvarného umenia, divadla, hudby, umeleckej fotografie, športu a pod.

Medzi portálmi – relácia o divadle a jeho presahoch so zaujímavými hosťami.

Metamorfózy – cyklus skutočných príbehov z prostredia súdu a väzenia spracovaný do rozhlasovej podoby.

Miniromán / Miniatúry – krátke čítanie, v ktorom autor vytvoril esenciu príbehu zo života na minimálnom priestore.

Mozaika storočia – cyklus rozhlasových pásem o kľúčových udalostiach 20. storočia v našich dejinách. Príbehy pamätníkov, ktorí ich prežili na vlastnej koži, mapujú mladí dokumentaristi.

Poviedka – krátka próza, interpretovaná jedným alebo viacerými účinkujúcimi.

Rozhlasová hra / Hra pre mládež – jeden z kráľovských žánrov rozhlasovej tvorby. Kultivované stretnutia s tým najlepším z rozhlasového archívu svetovej i domácej spisby.

Rozprávková hra / Rozprávka - dramatický tvar určený deťom predškolského a školského veku

Rubikon - program o súčasných otázkach spoločenských vied.

Skicár - Človek medzi nami – zvukové portréty netradičných a zaujímavých ľudí. Autori sa zameriavajú na málo známe osobnosti, ľudí s originálnou životnou filozofiou a praxou, osoby s nevšedným osudom, alebo životnými skúsenosťami.

Slovenská čítanka – cyklus stretnutí s tým najlepším zo slovenskej literatúry.

Sociologický slovník – vzdelávací program zameraný na pojmy zo sociológie.

Solárium – program o svete vedy, o vedeckých objavoch, výskumoch a úspechoch našej a svetovej vedy.

Súčasná slovenská poézia – cyklus relácií komponovaných ako teoretická reflexia zaujímavých diel alebo tém súčasnej slovenskej poézie. Okrem rozmeru exkurzie po najproduktívnejších tendenciách súčasnej poézie ponúkajú aj vydarenú prezentáciu jednotlivých autorských naturelov a poetík.

Súčasná slovenská próza – cyklus literárnych pásem o najnovšej slovenskej próze, pohľad na nových autorov, literárne tendencie a diela, ktoré významným spôsobom formujú slovenskú literatúru, spojené s charakteristickými ukážkami.

Svetová čítanka – cyklus stretnutí s tým najlepším zo svetovej literatúry. Systematická práca s textami literárnych velikánov.

Teatrologický slovník – vzdelávací program zameraný na pojmy z teórie divadla a divadelnej tvorby.

Thespidova kára – magazín o dejinách slovenského divadla.

Tĺk šou – humoristická relácia, ktorou sprevádzajú moderátori Richard Stanke a Helena Geregová

Verše / Poézia – stretnutia s poéziou domácich i svetových autorov v osvedčenom, päťminútovom formáte.

Vstali sme z popola – séria dramatizovaných dokumentov na základe osobného svedectva Jána Zemana z knihy Zločiny komunizmu na Slovensku.

Vždy s úsmevom – cyklus humoristických pásem s Karolom Machatom, Mariánom Labudom a ich hosťami.

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame