Slovenské národné povstanie

Téma týždňa

Slovenské národné povstanie

26. 08. 2018 23:05

V týchto dňoch si pripomíname azda najvýznamnejšiu antifašistickú udalosť v slovenských dejinách - Slovenské národné povstanie. Vypuklo 29. augusta 1944, po vstupe nemeckých okupačných vojsk na naše územie. Rádio Litera si tematickým týždňom oživí príbehy, ktoré táto doba a hlavne jej hrdinovia priniesli. Hrdinovia, ktorí často za cenu toho najdrahšieho bránili to, čo im bolo najdrahšie. Svoju vlasť, svoju identitu, slobodu. Čítanie na pokračovanie otvorí román Vladimíra Mináča Smrť chodí po horách. V programe sa objaví rozhlasová hra Petra Kováčika Viadukt, dramatizácia poviedky Leopolda Laholu Zastrelený  či adaptácia divadelnej hry Viery Markovičovej-Zátureckej Za frontom. V rozhlasovom dokumente Z povstaleckých archívov, nazrieme do materiálov, ktoré osvetľujú SNP z celkom nového zorného uhla. Litera ponúkne aj esej Ladislava Ťažkého Mŕtvi neožívajú či pásmo veršov slovenských básnikov inšpirovaných povstaním. Zaspomínajme si spolu na tak dôležitú históriu, memento, ktoré musí zostať stále živé pre nás i ďalšie generácie.

Popredný predstaviteľ povojnovej slovenskej prózy, spisovateľ Vladimír Mináč, vám bude robiť spoločosť v Čítaní na pokračovanie. Mal ostré pero, mapoval dejiny a na ľuďoch si všímal odvahu, originalitu a spoľahlivosť. Veľa zažil a písal o tom tak, ako to preciťoval. Päť častí z románu Smrť chodí po horách je autorovou umeleckou výpoveďou inšpirovanou vlastnou účasťou v SNP, i neľahkými časmi prežitými v koncentračných táboroch v Mauthausene a Dachau. V réžii Štefana Korenčiho číta Karol Machata.

Nenechajte si ujsť ani rozhlasovú hru Petra Kováčika s názvom Viadukt. Táto hra z obdobia SNP získala Hlavnú cenu na festivale pôvodnej slovenskej rozhlasovej hry v Piešťanoch v roku 1977. V réžii Antona Glézla účinkujú Leopold Haverl, Ivan Rajniak, Ctibor Filčík, Karol Machata, Libuša Trutzová, Marián Gallo a Darina Vašíčková.

Od pondelka si tiež môžete vypočuť glosu Alexandra Matušku, ktorú uvádzame pod názvom SNP, ľudia, fakty, dejiny. Úvahy a hodnotenia histórie očami autora číta Štefan Richtárech.

Dejiny majú svoje paradoxy a ani s odstupom času ich vždy nedokážeme správne interpretovať. Jozefína Mikovínyová sa v rozhlasovom dokumente - Z povstaleckých archívov - rozhodla nazrieť do materiálov, ktoré osvetľujú Slovenské národné povstanie z celkom nového zorného uhla. V relácii odznejú archívne záznamy Múzea SNP a Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici. Účinkujú Miroslav Várošík a Vladimír Kivader. Počúvajte od utorka.

V ďalšej polhodine na vás čaká dramatizácia poviedky Rysuľka, z debutového diela Viery Handzovej, Madlenka. Autorka v ňom priniesla príbehy zo Slovenského národného povstania a druhej svetovej vojny. Zobrazuje sebaobetu a morálku neznámych ľudí v najvýznamnejšom období našich národných dejín. Vytvára dramaticky vypätý a sugestívny obraz konania prostého človeka vo výnimočnej situácii. Účinkujú Gabriela Dzúriková, Matej Landl, Eduard Bindas, Anna Javorková, Eva Matejková, Helena Geregová a Jozef Šimonovič.

Čas je neuveriteľne milosrdný a mnohé z toho, čo nás ešte nedávno ťažilo pocitom viny, ustúpilo prítomnosti. Vieme zabúdať rýchlo. Niekedy je však potrebné obzrieť sa dozadu a na chvíľu sa vrátiť do minulosti, aj keď nie je príjemná. Treba spoznať pravdu o dobe, v ktorej sme žili. Pravdu o činoch, ktoré z nás robia ľudí, alebo naopak, zbavujú ľudskosti. Práve o tomto sebaspoznávaní a odvrátenej tvári Slovenského národného povstania je aj fíčer Petra Štrelingera Hrdinovia a hroby. Okrem autora účinkujú Mária Schlosserová, Jozef Šimonovič, Ján Valentík, Alfréd Swan, Roman Kaliský, Vladimír Babnič, Jozef Jablonický a dr. Anton Rašla. Počúvajte od stredy.

Nasleduje krátka hra Leopolda Laholu, Zastrelený. Ako inak, opäť budeme svedkami ďalšieho z pohľadov na SNP, ktoré dáva priestor na rozohranie jednej z mnohých drám tej doby. Účinkujú Dušan Jamrich, Boris Farkaš, Miroslav Trnavský, Ivan Romančík, Dušan Tarageľ a Peter Marcin.

Vo štvrtok uvádzame adaptáciu divadelnej hry autorky Viery Markovičovej-Zátureckej Za frontom. Dielo hovorí o hrdinstve a zbabelosti ľudí v období SNP. Pre rozhlas hru upravil Andrej Nemčok a účinkujú v nej Emília Vášaryová, Pavol Mikulík, Slavo Záhraník, Irena Pašková, Ivan Letko, Vladimír Minarovič, Jozef Longauer, Július Paluš a Peter Jerguš. Hra je z roku 1974.

Ozaj V skratke  vám redaktor rádia Litera, Martin Šenc, porozpráva svoju úvahu na tému Moje osobné povstanie, inšpirovanú témou týždňa. Jeho myšlienky vám prečíta Vladimír Seman.

Spisovateľ Ladislav Ťažký počas vojny zaujal jednoznačný vlastenecký a protifašistický postoj. Pracoval na východnom fronte ako mapár. Neskôr bol Nemcami zajatý a internovaný v rumunskom tábore, odkiaľ ušiel, no neúspešne, bol zase väznený. Je logické, že vojna i SNP sa tak stávajú najčastejším námetom jeho diel, pričom tu nájdeme mnoho autentických a autobiografických prvkov. Vo svojej eseji Mŕtvi neožívajú sa zamýšľa nad osudmi hrdinov SNP a jeho odkazom. Číta Alfréd Swan.

Nasledujúca chvíľka poézie bude patriť básni slovenského básnika, dramatika a verejného činiteľa Kazimíra Bezeka. Volá sa Partizánska a v réžii Igora Hrabinského vám ju zarecituje Ján Valentík.

Vojenský plán SNP počítal aj s významnou pomocou Spojencov. Splnili sa však predpoklady povstalcov, ktorí očakávali dodávky vojenského materiálu a predovšetkým urýchlený postup Červenej armády cez Karpaty? Na túto otázku sa snaží odpovedať dramatické pásmo Jozefa Repka Zradení a zatrpknutí - o osudoch troch významných činiteľov SNP - generála Jána Goliana, povereníka Jána Ursínyho a plukovníka Mirka Vesela. Účinkujú Ján Mistrík, Juraj Predmerský, Vladimír Durdík, Peter Sklár a Jozef Šimonovič. Počúvajte od piatku.

V poviedke Susedia sa autor Alfonz Bednár sústreďuje na život obyvateľov dediny Závodie po vypuknutí SNP a podáva tiež reflexiu času štyri roky po dramatických udalostiach. Zanecháva nám odkaz, že vojna je nezmyselná a najdôležitejšie sú nepokrivené medziľudské vzťahy. V réžii Rie Páldiovej číta Karol Machata. Relácia mala premiéru v roku 1994.

Nuž a na záver týždňa vám pod názvom Krv a voda ponúkame pásmo veršov slovenských básnikov inšpirovaných Slovenským národným povstaním. V réžii Martina Bendika účinkujú Ján Galovič a Ivan Laca. Redakčne pripravil Ján Švantner.

Autor scenára: Martin Šenc

Text: Lucia Šaráková

Fotky: wikipedia.org, TASR, SITA, RTVS

Živé vysielanie
??:??