Slovenská dedina očami realistov

Téma týždňa

Slovenská dedina očami realistov

19. 08. 2019 08:00

Nasledujúcich štrnásť dní sa v Rádiu Litera prenesieme na slovenskú dedinu, ktorá však bude vzdialená idylickému miestečku zasadenému v lone božskej prírody. V dielach slovenských realistov vládnu medzi sedliakmi intrigy, láska musí ustúpiť chamtivosti, nenaplnené city, rovný charakter a odhodlanie vzdorovať osudu majú často až tragické následky. Obyvatelia dediny bojujú s chudobou, živia sa tvrdou prácou a majú mnoho nedostatkov a slabostí, ktoré spisovatelia ostro kritizujú. Ponorme sa spolu do ich sveta. Nájdeme v ňom paralely s dneškom? Koľko ich bude?

Tento i ďalší týždeň vám bude Dušan Jamrich čítať z románovej trilógie Františka Hečka Červené víno. Hečko je básnikom a prozaikom slovenského sedliactva, sedliactvo je jeho životným gestom. Dej dobre známeho románu sa odohráva v západoslovenskej vinohradníckej dedinke Vlčindol, tematicky sa sústreďuje na osudy rodiny Habdžovcov počas jej troch generácií. Ich život je naplnenie a náplňou života je práca až do úmoru.

Kubo je známa rozhlasová komédia z pera popredného slovenského dramatika obdobia realizmu, Jozefa Hollého. Autor vtipne pranieruje slepé povýšenie majetníckych záujmov nad skutočné city. Účinkujú Peter Debnár, Magda Paveleková, Vladimír Obšil, Eva Krížiková, Zuzana Tlučková, Pavol Mikulík, Maroš Kramár, Oldo Hlaváček, Zita Furková, Ján Kroner a ďalší.

Pondelkový blok ukončí poviedka Marty Benčatovej Večer so starou mamou. Autorka sa v nej pokúsila o sprítomnenie starých hodnôt, zvykov a tradícii. V réžii Martina Bendíka číta Roman Matisko.

Ženské hádky, pletky, ohováračky, prekáračky. Ani po dobrotky ani po zlotky. Utorok otvorí Jozef Gregor Tajovský a jeho Ženský zákon. Sledujeme ľúbostný príbeh Miška a Aničky, ktorí musia vo svojej láske prekonávať prekážky v podobe mamonárstva a malomeštiactva rodičov. Účinkujú Anna Javorková, Michaela Čobejová, Boris Farkaš, Eva Matejková, Martin Kaprálik, Zuzana Kronerová a Peter Sklár.

Príznačnou črtou tvorby Dobroslava Chrobáka je oscilovanie medzi dvoma pólmi - dedinou a mestom. Obe prostredia vnímal nezvyčajne citlivo, pozorne skúmal ich špecifické črty a spoznával ich rozpornosť. Upozorňuje na mravné hodnoty - ľudskú česť, mužnosť, nehu lásky, zmysel pre prírodu. Aj dnešný čitateľ ocení moderný a jemný spôsob Chrobákovej kresby charakterov, dejov a prírody. Autor zámerne štylizuje postavy v zložitých vzťahoch a necháva ich riešiť životné situácie. Z Chrobákových dedinských próz sme vybrali poviedku V maštali. Číta Alfréd Swan.

Čo, vari žene, kým priasť musí kúdeľ, je priložený aj mlčania údel? a či by táto jedna z totých bola, čo pradú život? i nie div, že vôľa jej tmavá je, bo prísnu sudbu značí…? V našom slovenskom týždni nesmú chýbať verše a kto iný by mal prispieť ak nie práve Pavol Országh Hviezdoslav, formovateľ podoby poézie obdobia realizmu. Vychutnajte si jeho báseň Priadka v interpretácii Evy Kristínovej.

Ako ďalšiu uvádzame stereodramatizáciu prózy Ladislava Nádaši Jégého Hriešni ľudia. Autor vo svojich dielach nemilosrdne zobrazuje ľudské nedostatky a slabosti. U jeho hrdinov často prevláda pudovosť nad rozumom a etikou. „Môže človek poskromne i s menším bohatstvom vyžiť, veselo a spokojne, keď si zachová zdravý rozum a nerobí daromné hlúposti, ktoré vždy vedú ľudí na zlé cesty." Pre rozhlas pripravila Gita Pechová. V réžii Viliama Sýkoru účinkujú Jozef Kroner, Ivan Rajniak, Ivan Krivosudský, Vladimír Kostovič a Ján Géc. Hra je z roku 1983. Počúvajte od stredy.

Vzdor voči chudobe a snaha o odpustenie rezonuje v diele slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej-Timravy. Skon Paľa Ročku je pohľad do života bežného sedliaka, ktorý v ťažkých chvíľach prehodnocuje svoje bytie a snaží sa napraviť krivdu, čo napáchal. V réžii Jozefa Pražmáriho číta Oľga Solárová.

Ak platí, že prostredie tvaruje a ovplyvňuje konanie a myslenie človeka, tak o dnešnom autorovi to určite platí stopercentne. Napriek tomu, že najväčšiu časť svojho života prežil v Bratislave, vždy ho to ťahalo na vidiek, na dedinu, medzi nekonečné rady viniča. Nie div, že sa tento kraj stal hlavným dejiskom jeho románových príbehov. Témou pravidelného cyklu Autor na dnes bude v spracovaní Heleny Himičovej František Hečko. Okrem autorky účinkujú Peter Himič, Alena Ďuránová a Ivan Krupa.

Štvrtok otvorí umelecko-dokumentárneho pásmo zostavené z listov Jozefa Gregora Tajovského a Hany Gregorovej, ktoré jeho autor Alojz Čobej nazval Príbeh jedného manželstva. V réžii Daniely Ilavskej účinkujú Ida Rapaičová, Ján Kožuch, Zuzana Kyzeková a Ľubomír Holčík.

Menej známu a v rozhlase doteraz nerealizovanú jednoaktovku V službe napísal Tajovský v roku 1911. Hra sa odohráva v predvečer prvej svetovej vojny, kedy sa aj na Slovensku dostávajú do diskurzu témy ako socialistické hnutie, rovnoprávnosť žien či všeobecné volebné právo. Ústredným konfliktom tejto sociálnej drámy je spor medzi bohatým gazdom a jeho sluhom o spravodlivý plat a uznanie. V epicentre sa ocitne, pre Tajovského tak typická, silná a mravná ženská hrdinka - Zuzka. Účinkujú Martin Mňahončák, Zuzana Porubjaková, Juraj Predmerský, Peter Kadlečík, Dagmar Sanitrová a Bianka Bucková.

Pribehne dcérka z dediny, miláčik matky jediný. Ach mama, mamka premilá, vy ste mi vienok dovila. Žiaľ mi je, žiaľ mi preťažký, i milý písal ohlášky..." Príbeh mladej nevesty by mohol šťastne pokračovať až do svadobných zvonov, no v tom zakuviká kuvik a to už neveští nič dobré. Baladické verše Ľudmily Podjavorinskej Zlatá húska, vám zarecituje Lucia Vrablicová.

Od piatku vysielame dramatizáciu poviedky Martina Kukučína Neprebudený, ktorú pre rozhlas napísal Peter Gregor. Sledujeme tragický príbeh prostoduchého husiara Ondráša Machuľu a jeho nešťastnej lásky k Zuzke Bežanovie. V réžii Viliama Sýkoru z roku 1989 účinkujú Vladimír Obšil, Jana Valocká, Mária Dacejová, Ivan Romančík, Viera Strnisková, Oľga Zollnerová, Vladimír Minarovič, Ivan Laca a ďalší.

V programe Rádia Litera nasleduje rozhlasové čítanie prózy Ela Šándora Sváko Ragan z Brezovej. Brezovskí garbiari boli známi nielen kvalitou svojich výrobkov, ale aj schopnosťou svoju prácu na jarmokoch úspešne popredať. Veľa sa po trhoch v blízkom i vzdialenejšom okolí nachodil aj Sváko Ragan. Nečudo, že na svojich obchodných potulkách zažil aj kadečo veselého a spravil nejeden vydarený, ale i menej vydarený „gšeft". Účinkujú Karol Machata, Mária Kráľovičová, Dušan Jamrich, Pavol Mikulík, Ľubo Roman a Gustáv Legéň.

Humorista Milan Lasica tvrdí, že humor nemožno zo seba vyžmýkať. Buď je, alebo nie je. A tak je to podľa neho aj s poéziou. Poézia bez humoru sa dá vydržať, ale humor bez poézie ťažko. Satirické verše Milana Lasicu pod názvom V našej obci si vypočujete v podaní Miroslava Trnavského.

Program rádií

Autor scenára: Martin Šenc

Text: Lucia Šaráková

Ilustračné snímky: pixabay.com, unsplash.com, wikipedia.org, TASR, SITA

Živé vysielanie
??:??