Týždeň so slovenským mládencom

Téma týždňa

Týždeň so slovenským mládencom

14. 10. 2014 14:34

Na Litere máme aktuálne Slovenský týždeň, s podnázvom Mládenec slovenský alebo národovectvo ako hodnota.

V cykle cítaní na pokračovanie vám rôzni autori predstavia mýty, ktoré sa vryly do nášho slovenského povedomia. Vypočutje si úryvky z knihy Mýty naše slovenské, v ktorých sa budú postupne rozoberať témy ako mýtus plebejského národa, symboly národa a symboly štátu, slovenskí veľmoži Pribina a Svätopluk, dedičstvo Cyrila a Metoda, "bohatier a mučeník" Milan Rastislav Štefánik či Slovenská republika v rokoch 1939 až 1945.

V rozhlasovej hre Františka Jurigu "Krvavá vysviacka" si pripomenieme tragické udalosti z Černovej, kde v roku 1907 maďarskí žandári zastrelili 15 obyvateľov. Ľudia boli zhromaždení na vysviacke nového kostola, ktorého stavbu inicioval rodák z Černovej Andrej Hlinka, významný politik a tiež vedúca osobnosť slovenského národného hnutia.

O dejinách a histórii sa v Skicári porozpráva Ľuba Šajdová s rehoľníkom a historikom Gabrielom Hunčagom.

Od utorka tiež vysielame rozhlasovú hru Jána Kalinčiaka Mládenec slovenský, od stredy pribudne dramatické pásmo Jozefa Repka o Žiadosti slovenského národa v máji 1848 s názvom Neboli naivnými romantikmi.

Do programu sme zaradili tiež slovenskú klasiku Boženy Slančíkovej-Timravy Všetko za národ a spolu s Petrom Glockom sa zamyslíme nad slovenskými ľudovými povesťami Živá voda dejín národa.

__gm

Živé vysielanie
??:??