Literatúra inšpirovaná Bibliou

Téma týždňa

Literatúra inšpirovaná Bibliou

30. 03. 2015 05:40

Vstupujeme do veľkonočného týždňa a či už patríme k veriacim, neveriacim, alebo hľadajúcim pravdu, možno práve v tieto dni nás to viac potiahne do ticha a k úvahám nad ľudským utrpením, obetovaním sa či nad otázkou večnosti, viny a svedomia. Dá sa o týchto témach premýšľať nábožensky rigorózne, ale aj s odvahou klásť si nové bytostné otázky a zažiť vnútorné temnoty a duchovné krízy pri hľadaní odpovedí. Vybrali sme preto pre vás na tento týždeň diela, ktoré sú majstrovsky napísané a páli ich, vzrušuje posolstvo a udalosti zachované v Biblii. Inšpirujú sa nimi a tvorivo ich prehodnocujú, dotvárajú. Poďte sa preto s nami započúvať do samotnej Biblie, Andersenovej rozprávky, Štepkovho Desatora, Bulgakovho Pontského Piláta, Goetheho Prafausta, Hviezdoslavovej drámy Herodes a Herodias, Konštantínovho Proglasu, Danteho Pekla, ale aj do poézie Daniela Pastirčáka, Rudolfa Juroleka, Rainera Mariu Rilkeho a Charlesa Péguyho.

Herec, dramatik a režisér Radošinského naivného divadla Stanislav Štepka sa nechal vo svojej knihe Desatoro (poviedkovom súbore) voľne inšpirovať biblickým Dekalógom. V cykle Čítanie na pokračovanie sa budete môcť započúvať do „smutno-smiešnych a milo-vážnych poviedok z našej najsúčasnejšej súčasnosti". Nenechajte si ujsť poviedku Anjel, kde sa stretnete so Štefanom, ktorý nemá rád žobrákov, kostoly a v 50. rokoch bol medzi prvými, ktorí skoncovali s Bohom a stal sa odborníkom na ateizmus. V poviedke Ema má mamu, mama má Emu zaujme detail pohrávania sa s motívom poznávacích čísel áut.Poviedka Je to láska vás príjemne vtiahne do nedeľného predpoludnia šoféra, ktorý sa vráti so svojou drahou Karosou z pútnického zájazdu. Poviedke nechýba milý posmešok, humor a ponor do vzťahu. V poviedke Básnik Lojzo nahliadnete pod čapicu murára Lojza, ale aj do „kultúry" slovenského hostinca a dozviete sa o čítaní Keleovej-Vasilkovej. Čaká vás príbeh učiteľskej rodiny v poviedke Jediné riešenie. Poviedka Pár poznámok na okraj Vilovho života zaostrí na Vila a jeho prehrešky. V poviedke Slovenská rodná dedina sa stanete svedkami príbehu hlavného hrdinu, ktorý túži vniesť do slovenských krčiem umenie. Bravó, výkriky a hustý potlesk - aj takáto je atmosféra v poviedke Noc po premiére. V Mužovi stojacom bokom objavíte príbeh pána Eda a dozviete sa, prečo nemohol uveriť vlastným ušiam. Všetky poviedky vám prečíta Ivan Vojtek starší v réžii Martina Kákoša.

„Historická postava ironického a skeptického Piláta je dodnes predmetom úvah. Niektorí ho považujú za svätca, pre iných je stelesnením ľudskej slabosti, prototypom politika ochotného obetovať človeka v záujme zachovania pokoja." (Pontius Pilate od Ann Wroeovej). Zrejme poznáte evanjeliové a apokryfné zobrazenia rozhovoru Piláta Pontského s Kristom, alebo tri Čapkove apokryfy: Pilátovo krédo, Ukrižovanie a Pilátov večer. My sme pre vás vybrali Bulgakovovu verziu. Od pondelka bude vo vysielaní jeden z našich najlepších rozhlasových výberov tohto veľkonočného týždňa, a to rozhlasová dramatizácia novely Pilát Pontský z pera ruského spisovateľa a dramatika Michaila Bulgakova. Preložila Magda Takáčová . V réžii Vladimíra Ruska účinkujú Emil Horváth, Ján Gallovič, Leopold Haverl, Dušan Kaprálik, Nataša Kulíšková, Ján Mistrík, Miroslav Trnavský, Július Vašek, Igor Čillík, Jozef Šimonovič, Mária Dacejová, Marián Geišberg, František Kovár, Gustáv Legéň, Július Paluš, Ján Valentík, Darina Vašíčková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1996.

Vo vysvetlivkách Božskej komédie sa dozvedáme, že Dante zablúdil v „temnom lese" na Zelený štvrtok 7. apríla 1300 a vlastná jeho púť záhrobím sa začala na Veľký piatok 8. apríla 1300. Preto vás pozývame, aby ste sa aj vy v tieto dni Veľkej noci pokúsili spolu s Dantem putovať záhrobím s vidinou Raja. Od utorka si budeme čítať Danteho Peklo aj s komentárom z cyklu Parnas. V réžii Tatiany Kusej účinkujú Jana Hanúsková, Viliam Turčány a Štefan Bučko.

Významným počinom v dejinách slovenskej literatúry je básnická skladba Proglas - čiže Predslov Konštantína Filozofa, v ktorom je inšpirácia Bibliou zreteľná, keďže ide o veršovaný predhovor k staroslovienskemu prekladu Biblie. Proglas je vôbec prvou literárnou pamiatkou v staroslovienčine. Pozývame vás preto počúvať program Rubikon s redaktorkou Ivicou Ruttkayovou. V relácii Slovo ako dar. Proglas dnes sa bude rozprávať so svojimi hosťami - poetkou Danou Podrackou, prekladateľkou Miroslavou Vallovou, básnikmi Jánom Zamborom a Jánom Buzássym - o dvoch slovenských publikáciách s témou Proglasu. Pásmo pôjde vo vysielaní od utorka.

Verše Konštantínovho Proglasu zaznejú v našom vysielaní v dvoch rôznych reláciách. Od utorka ich bude recitovať v réžii Laca Keratu Ján Gallovič a od piatku si ich budete môcť vypočuť v relácii Emila Benčíka Kniha kníh prehovorí všetkým. Recitovať bude Viliam Turčány.

Veríme, že veľkonočné vysielanie vám od utorka spríjemní aj Hans Christian Andersen svojou rozprávkou O dievčati, ktoré stúpilo na chlieb. Rozprávkový príbeh s duchovným posolstvom pochádza z knihy Neznáme rozprávky, ktoré zostavil a prerozprával Erik Jakub Groch. V réžii Jara Riháka číta Dušan Jamrich.

Na pozoruhodné diela slovenskej literatúry, ktoré sú zvlášť umelecky hodnotné a je v nich zjavná inšpirácia Bibliou, upozornia v relácii Etely Čárskej Biblia a jej umelecké inšpirácie hostia - básnik a esejista Milan Rúfus a literárny vedec, prekladateľ a básnik ViliamTurčány. Pásmo si môžete vypočuť od stredy.

Priaznivcov rozhlasových hier poteší Prafaust od Johanna Wolfganga Goetheho a Herodes a Herodias z pera Pavla Országha Hviezdoslava. Hra Prafaust vznikla v réžii Štefana Korenčiho a účinkujú v nej Vladimír Jedľovský, Ján Kroner, Jana Lieskovská, Magdaléna Košická. Hru vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2008 a vysielať sa bude od stredy. Hviezdoslavovu hru Herodes a Herodias režírovala v roku 2010 Jana Strnisková. V hre účinkujú Peter Rúfus, Martin Kaprálik, Hana Gajdošová, Soňa Ulická, Ján Mistrík, Martin Vitek, Juraj Predmerský, Mária Schlosserová, Dana Košická, Zuzana Kyzeková, Zuzana Porubjaková, Tibor Frlajz, Igor Krempaský, Ivan Romančík a Jozef Šimonovič.

Do zvláštnej pozornosti vám dávame pásmo Emila Benčíka Kniha kníh prehovorí všetkým. Bude veľkou škodou, ak si ho nevypočujete. Texty Biblie totiž zaznejú v kvalitnom umeleckom prednese - pripravené sú ukážky z knihy Genezis o stvorení sveta, ale aj z knihy Kazateľ, Pieseň piesní a evanjelií. Dozviete sa informácie o ekumenickom preklade Biblie do slovenčiny. Pásmo bolo vyrobené v roku 1996 a bude vo vysielaní od piatku.

Nezabudli sme ani na jemné dúšky kvalitnej poézie, ktorá má duchovný či metafyzický základ. Zo súčasnej slovenskej poézie sme pre vás vybrali verše Daniela Pastirčáka a Rudolfa Juroleka (cyklus Slovenská duchovná poézia) a zo svetovej spirituálnej tvorby verše Rainera Mariu Rilkeho (Ach, ľudské slovo) a Charlesa Péguyho (pásmo Anny Hlaváčovej: Viera je chrám). Pastirčákove, Jurolekove a Rilkeho verše môžete počúvať v recitácii Jána Mistríka a Jozefa Šimonoviča od štvrtku. Charles Péguy, francúzsky básnik a esejista, je tu pre vás od piatku. Péguy bol „inšpirátorom Druhého vatikánskeho koncilu, preto azda jediný básnik 20. storočia, o ktorom napísali monografie dvaja kardináli. A pritom bol to muž, ktorý postával len na prahu chrámu."

Zrejme vás tento jarný veľkonočný týždeň zláka na nejednu prechádzku do prírody, iných aj viac k blízkym či do ticha. Ak však budete túžiť prejsť sa po vrcholkoch svetovej literatúry, potom sa nechajte zlákať na umelecky hodnotnú literárnu pochôdzku práve s Rádiom Litera. S nami sa budete môcť obklopiť postavami z mäsa a kostí, ktorými lomcujú vášne, prežívajú citové vzplanutia, dramatické konflikty a osudové zvraty či oscilujú medzi dobrom a zlom, ale vedia aj to, čo je zázrak lásky, súcitu, obetavosti a pokory, ale aj peklo nenávisti, pomsty, žiarlivosti, slávybažnosti a krutosti. Diela, ktoré sme pre vás vybrali, či už je to Biblia, Pontský Pilát, Peklo alebo Prafaust... patria nám všetkým a idú ponad čas, ponad rozdiely vo vierovyznaní a hovoria živou rečou aj dnes.

Autorka: Monika Kekeliaková; snímka: pixabay.com

Živé vysielanie
??:??