Tvorili v priateľstve so slepotou

Téma týždňa

Tvorili v priateľstve so slepotou

27. 04. 2015 18:06

Slepota, ktorá postihne spisovateľov, či vášnivých čitateľov, sa môže javiť ako dvojnásobne tragická a temná. A predsa nebola pre mnohých nešťastím, vnímali ju neraz ako dar a aj vďaka nej dokonca dokázali vytvoriť nadčasové diela. Tento týždeň sa preto môžete prejsť životom a tvorbou čiastočne alebo úplne slepých autorov. Môžete sa tešiť na Homéra, Charlesa Baudelaira, Jorgeho Luisa Borgesa, ale aj na Jána Hollého, Mateja Hrebendu, Sama Bohdana Hroboňa či Janka Silana. Čaká vás stretnutie s významnými slepými literárnymi postavami, ale aj diela, v ktorých je slepota hlavnou témou.

Románová predloha Charlotte Bronteovej Jana Eyrová neprestáva byť ani dnes zaujímavou výzvou pre súčasné rozhlasové a divadelné dramatizácie. Mnohé sú však skôr sklamaním. V archíve rozhlasu sme objavili pre vás pôsobivé spracovanie tohto ľudsky nadčasového príbehu v podobe rozhlasovej hry z roku 1965. V réžii Viery Štróblovej účinkujú Katka Minichová, Peter Blahút, Ctibor Filčík, Slavo Drozd, Oľga Adamčíková, Dušana Fašungová, Jela Lukešová a ďalší. Hru vám ponúkame v piatich častiach v cykle Čítanie na pokračovanie. Jednou z najpríťažlivejších postáv je v románe Edward Fairfax Rochester, ktorý pri požiari stráca zrak. Fyzická slepota muža je tu fenoménom, ktorý nemá zničujúci dosah na vzťah a partnerskú lásku.

Iný nadčasový príbeh lásky, tej rodičovskej, ktorá je však slepá, ponúkame v rozhlasovej hre Honoré de Balzaca Otec Goriot, ktorá bude vo vysielaní od piatku. V réžii Jaroslava Riháka účinkujú Elo Romančík, Zuzana Kronerová, Marta Sládečková, Martin Kaprálik, Jozef Šimonovič, Anna Šišková, Lucia Vrablicová, Ivan Romančík a Oľga Solárová.

Niekedy sa zdá, že je jednoduchšie nič nevidieť, ako vidieť všetko. Rozhlasová hra Slepci, ktorá je dramatizáciou hry belgického nositeľa Nobelovej ceny za literatúru Mauricea Maeterlincka, rieši aj dnes aktuálny problém skupinovej slepoty, osamotenia, manipulácie a správania sa ľudí v hraničných situáciách. Hra sa bude vysielať od štvrtku. V réžii Vladimíra Ruska účinkujú Gustáv Valach, Alojz Kramár, Anton Glézl, Ján Jamnický, Arnošt Šebesta, Gustáv Legéň, Hana Meličková, Jela Lukešová, Eva Kvietiková, Hana Kostolanská, Júlia Buková a Zuzana Rusková.

Zo slovenskej literatúry sme pre vás na tento týždeň vybrali štyroch významných autorov, ktorí sú vzhľadom na poetiku svojho diela, ale aj dobu, v ktorej žili, odlišní, ale spája ich skúsenosť vlastnej slepoty; úplného či čiastočného zrakového postihnutia. Od stredy bude vo vysielaní dramatizované pásmo o Matejovi Hrebendovi, ktorý sa už narodil s chybou zraku a ako pätnásťročný už nemohol čítavať ani vo dne. Napriek tomu sa nevzdával a túžba po knihách ho nútila prejsť aj do štvrtej či piatej dediny k ľuďom, ktorí mu boli ochotní predčítavať z kníh. A čomu bolo ukrátené na zraku, to mu bolo vynahradené na pamäti. Karol Kuzmány o ňom napísal: „Nemôže slepý slepého viesť; tento slepý by však bol dobrým vodcom i mnohému vidomému." V dramatizovanom pásme Antona Baláža: Matej Hrebenda účinkujú Mária Schlosserová a Ján Valentík.

Básnik Ján Hollý vytvoril dielo, v ktorom sa mu podarilo zjednotiť podnety baroka, manierizmu a klasicizmu, a anticipovať aj novú poetiku preromantizmu. Po požiari v roku 1843 sa mu zhoršil zrak a posledné roky dožil takmer v úplnej slepote. Viac o ňom v relácii Márie Samuhelovej Ján Hollý v cyle Autor na dnes, ktorá pôjde od piatku.

Možno vám veľmi málo hovorí meno slovenského básnika Sama Bohdana Hroboňa, keďže ho rehabilitovali až výskumy od polovice 60. rokov 20. storočia a nedávne knižné výbery, ale v poslednom období najmä výskum mladej literárnej vedkyne Ľubicej Schmarcovej (Somolayovej). Je to básnik, ktorý je umelecky najvýraznejším predstaviteľom romantického mesianizmu. Používa originálny básnický jazyk založený na novotvaroch a svojou tvorbou dokonca predznamenáva niektoré prvky modernej poézie, najmä jazykové experimenty avantgardy. Jeho život bol poznamenaný „prsnou chorobou" s príznakmi schizofrénie a postupným strácaním zraku, písať mohol len ľavou rukou (porov. Andrea Bokníková, Slovník slovenských spisovateľov, 2005). Nenechajte si preto ujsť rozhlasovú hru z roku 2000 o tomto nezvyčajnom a originálnom básnikovi od Karola Horáka Mesianistova hlava, ktorá bude vo vysielaní od pondelka.V réžii Ladislava Hyžu účinkujú Ján Kožuch, PetronelaValentová, Ladislav Hyža, Ivan Folkman, Michal Gazdík, Zlatica Gillová, Linda Hoghová, František Výrostko, Emília Čížová, Ivan Giač a ďalší. Objavne a sviežo sa Hroboňovým dielom môžete prejsť s Ľubicou Somolayovou v jej pásme Samo Bohdan Hroboň (cyklus Romantickí mesianisti 5).

Do čistej spirituálnej poézie Janka Silana vás pozývame vďaka pásmu Janko Silan: Cesta pokory, ktoré si môžete vypočuť už od pondelka. V réžii Táne Tadlánkovej účinkujú Miroslav Trnavský a Soňa Ulická. Motívy slabého zraku prepájané s motívmi svetla a tmy patria k dominantám Silanovej sakrálnej poézie. Básnik „už ako malý chlapec nosil silné dioptrie a zrak sa mu sústavne zhoršoval. V neskoršom veku nosil okuliare s 24 dioptriami a niekoľko rokov pred smrťou mohol čítať a písať iba pomocou veľkej lupy. Pre zlý zrak sa neúspešne pokúšal o štúdium teológie a iba náhoda rozhodla, že bol prijatý do Spišskej Kapituly. Prijímacia komisia ustanovila, že mladík, zúbožený hladom a poloslepý, nemá predpoklady absolvovať náročné štúdiá a pôsobiť ako kňaz. Po vyrieknutí tohto ortieľa Janko smutne meditoval na nádvorí, kde si ho všimol biskup Vojtaššák. Po rozhovore s ním, ako najvyšší cirkevný predstaviteľ v Kapitule, presadil štúdium Janka Silana na teológii" (porov. Štefan Packa, SME, 2010).

Vo svetovej literatúre sa slepota spája napríklad s básnikom Homérom, či francúzskym prekliatym básnikom Charlesom Baudelairom a argentínskym spisovateľom Jorgem Luisom Borgesom. Od utorka bude vo vysielaní pásmo o Homérovi od Zuzany Kamencovej: Ľudia, ktorí zmenili svet - Homér. Účinkujú v ňomZuzana Kamencová a Ivan Laca. Hodnotným príspevkom v rámci vysielania bude aj pásmo o Charlesovi Baudelairovi od Hany Kolbášskej pod názvom Medzi veršom a obrazom. Básnik v závere života oslepo a ochrnul a prežil posledné chvíle v agónii. Od utorka sa môžete tešiť na esej Jorgeho Luisa Borgesa Slepota - Verbum. Ide o pútavé Borgesovo rozprávanie o prežívaní vlastnej slepoty. V réžii Františka Obžeru účinkuje Ľubo Roman. Esej preložili Ján Buzássy a Nelida Noskovičová.

Od utorka sme do vysielania zaradili reportáž Andrey Fecikovej z relácie Dotyky o Braillovom písme a živote zrakovo postihnutých občanov. Účinkujú Kvetoslava Holeštáková, Dagmar Mrázová a Branislav Mamojka.

Vo svete za zavretými očami žijú často aj deti. No nie je to svet nudný a čiernobiely. Do tohto sveta vás zavedie slepé dievčatko Mimi, ktoré spolu s neposednou Lízou prežíva dobrodružstvá, kde zrak zraku nie je taký dôležitý. Od štvrtka si môžete vypočuť rozhlasovú dramatizáciu príbehu Tmy sa nemusíš báť podľa predlohy Alexandry Salmely: Mimi a Líza. V réžii Júlie Rázusovej účinkujú Ema Mercová, Grétka Homzová,Táňa Radeva, Roman Feder, Petra Polnišová.

Náš život je neúprosný a všetko blízke sa aj tak časom a najmä v starobe úplne vzdiali, často práve viditeľné veci, a to podstatné bude poznateľné už len srdcom. Nechajte sa tento týždeň preto viesť na Rádiu Litera práve slepými. Spisovateľmi, ktorých neodradila ani osobná slepota, ale aj postavami, ktorým farby prestali byť verné, ale ich svet sa nestal nocou. Príjemné počúvanie so zatvorenými očami a zatajeným dychom!

Autorka: Monika Kekeliaková; snímky: pixabay.com; wikipedia.org

Živé vysielanie
??:??