Návšteva v Anglicku

Téma týždňa

Návšteva v Anglicku

07. 09. 2015 14:35

V piatok 11. septembra by anglický spisovateľ David Herbert Lawrence oslávil okrúhle 130. narodeniny. Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli, že venujeme tematický týždeň jemu a anglickej medzivojnovej literatúre, resp. anglickému modernizmu. Okrem nášho "oslávenca" budú na narodeninovej párty aj jeho kolegovia - James Joyce, Virginia Woolfová, John Galsworthy, Thomas Stearns Eliot a George Bernard Shaw.


Katalyzátorom pre vznik modernistického hnutia v anglickej literatúre sa stali hrôzy prvej svetovej vojny s jej sprievodnou krutosťou a nezmyselnosťou. Autori sa cítili zradení inštitúciami, ktorým verili, pretože ich vieru zneužili a doviedli civilizovaný svet do krvavého konfliktu. Pre modernistov je príznačná forma diela. Autori s ňou experimentujú, inovujú ju. Ani tu im zavedený tradičný postup nevyhovuje. Novému chápaniu reality zodpovedá dielo zložené z jednotlivých kúskov, fragmentov. Podstatné pre diela je aj to, čo autori zamlčujú: vysvetlenie, vzájomné prepojenie, obsah či zhrnutie. Modernistické dielo vyzerá, akoby začínalo ľubovoľne, podľa okamžitého nápadu, rozvíjalo sa bez vysvetľovania a končilo sa bez záveru či výsledkov. Modernistické dielo má určité pravidlá, ale je na čitateľovi, aby ich sám objavil.


D. H. Lawrence bol kritik civilizácie, vo svojich dielach zobrazoval symptómy rozkladu buržoáznej spoločnosti v obmedzených, freudizmom ovplyvnených rodinných, sociálnych a hlavne milostných vzťahoch. V tomto týždni vám ponúkame čítanie na pokračovanie z jeho poviedok, ktoré uvádzame pod názvom Moderný milenec. V réžii Martina Kákoša ich číta Dušan Szabó. Okrem pravidelného čítania si v programe nájdete aj dramatizáciu jeho novely Panna a cigán. V preklade Hany Skoumalovej ju pre rozhlas napísal Dušan Dušek. V réžii Františka Obžeru z roku 1980 účinkujú Eva Večerová, Nataša Kulíšková, Ivan Romančík, Igor Hrabinský, Katarína Vrzalová, Elena Petrovická, Ľubomír Paulovič a ďalší. V druhej polovici týždňa si ešte budete môcť vypočuť úryvok románu D. H. Lawrenca Zaľúbené ženy v interpretácii Alfréda Swana a dramatizáciu jeho poviedky Biela pančuška – psychologickú drobnokresbu, v ktorej zachytáva manželskú dvojicu balansujúcu na hrane rozpadu. Poviedku podľa prekladu Martina Hilského pre rozhlas zdramatizoval Štefan Šmihla. V hlavných úlohách sa predstavia Ľudmila Mandžárová a Ján Kroner.


Od pondelka si môžete vypočuť esej Etely Farkašovej Virginia Woolfová medzi modernou a postmodernou, v ktorej predstavíme spisovateľku nielen ako zakladateľku moderného románu, ale aj ako priekopníčku feministickej literárnej teórie. Číta Zuzana Kyzeková. Autorský záber Virginie Woolfovej bol široký: písala prózu, eseje, literárne kritiky, je autorkou románov. Jej celoživotným bojom bolo zrovnoprávnenie žien s mužmi vo verejnom živote. Dokazuje to jej najradikálnejšie feministické dielo Tri Guiney, ktoré je presnou sondou do príčin a následkov tradičného postavenia ženy v spoločnosti. Autorka pásma a prekladateľka knihy Tri Guiney Jana Juráňová si prichystala dramatizované pásmo Zbombardujte kráľa aj vojačikov smiechom, prostredníctvom ktorého priamo vťahuje do jej deja, okolností vzniku, a do atmosféry doby tesne pred druhou svetovou vojnou, ktorej hrozba bola jedným z impulzov predčasnej smrti spisovateľky. Hneď po ňom bude nasledovať úryvok z knihy Virginie Woolfovej Tri guiney, ktoré interpretuje Mária Schlosserová.


Od utorka si v programe Rádia Litera môžete nájsť aj dramatizáciu poviedky Johna Galsworthyho Svedomie Keitha Darranta. Autor na pozadí kriminálnej zápletky odhaľuje psychodrámu dvoch bratov, ktorí stoja na opačných póloch spoločenského rebríčka. Jeden je vydedencom – vrahom a druhý právnikom so sľubnou kariérou ministra spravodlivosti. Obaja svoje problémy riešia podľa vlastných zásad a strácajú pri tom to, čo je pre nich najvzácnejšie... Hru podľa prekladu Jozefa Petra zdramatizovala Oľga Duhanová. Účinkujú Tomáš Žilinčík, Eliška Nosáľová, Martin Horňák, Ivan Giač, Marta Sládečková, Ján Kožuch, Jaroslav Vrzala, Petronela Valentová, Anton Šulík, Štefan Mišovic a Juraj Predmerský. V roku 1985 hru režijne naštudoval František Obžera.


V stredu hľadáčikom zaostríme na zakladateľa modernizmu v anglickej literatúre Thomasa Stearnsa Eliota. Autorka Júlia Pavlová v hodinovom umelecko-dokumentárnom pásme z cyklu Nobelova cena za literatúru rozoberie život a dielo tohto významného spisovateľa. Účinkujú Lucia Hurajová a Ivo Gogál. Po pásme bude nasledovať výber z poézie T. S. Eliota pod názvom Pustatina. Verše recituje Alfréd Swan.


Ďalším vynikajúcim spisovateľom, ktorý tiež patrí k anglickému modernistickému prúdu, je James Joyce. Od štvrtka si budete môcť rozhlasovú hru podľa jeho románu Ulysses. Ide o kľúčový román svetovej literatúry 20. storočia, v ktorom Joyce doviedol do dokonalosti mnohé experimenty s postupmi románového rozprávania, ktoré formuloval už vo svojich predošlých praktických i teoretických prácach. Dielo pre rozhlas zdramatizoval Martin Ondriska, ktorý spolu s autorom hudby a režisérom Jozefom Vlkom a zvukovým majstrom Dušanom Kozákom preniesli komplexné a mnohovrstevné knižné dielo do svojbytnej rozhlasovej podoby. V hlavných úlohách sa predstavia Róbert Roth, Jana Oľhová a Matej Landl. Hneď po rozhlasovej hre vám ponúkneme časť z cyklu Kapitoly z dejín románu 20. storočia, ktorá je venovaná práve románu Jamesa Joyca Odyseus (Ulysses). Autorsky ju pripravili Lajoš Grendel a Margit Garajszki, účinkujú Zuzana Šimová a Karol Horváth.


Od piatku sa na rad dostane aj zakladateľ modernej drámy v Anglicku a nositeľ Nobelovej ceny za literatúru George Bernard Shaw. Pozývame vás počúvať jeho rozhlasovú hru Don Juan v pekle, ktorú pre rozhlas v roku 1997 upravil a režíroval Štefan Korenči. Preložila Viera Marušiaková, účinkujú Marián Geišberg, Michaela Čobejová, Darina Vašíčková, Marián Zednikovič a Dušan Blaškovič. Nasledovať bude rozhlasový „medailón“ o spisovateľovi, ktorý v cykle Autor na dnes pripravila Helena Himičová. Okrem autorky v pásme účinkujú Juraj Zetyák, Peter Rašev a Adriana Ballová.


Veríme, že návšteva u anglických susedov vám sadne a pridáte sa k našej nenápadnej, zato prvotriednej oslave.


Autor článku: Martin Šenc; foto: pixabay.com

Živé vysielanie
??:??