Na slovenskej dedine - II. časť

Téma týždňa

Na slovenskej dedine - II. časť

17. 01. 2016 02:34

Myjavský Sváko Ragan, Hájovňa v Rovniach pod Babou horou a Slamená Muriena

V druhej časti našej literárnej prechádzky po slovenských dedinách pôjdeme v spoločnosti oravského rodáka Mila Urbana a v jeho spomienkach nám ožijú dávne zvyky v kraji pod Babou horou, ktoré už dnes nepoznáme, život sa veľmi zmenil, vymizli isté predmety, spôsoby, slová, rodinné zvyklosti, iný je vzťah k prírode, tradíciám. Hájnický motív sa objaví aj pri rozprávaní o Hájnikovej žene, ktorú Štefan Moravčík odeje do nového rúcha. Myjavký priestor s vtipným dialektom a mnohými postavičkami ožije v audiofilme Sváko Ragan. Viacnásobne sa nám tento týždeň predstaví dielo Františka Švantnera (najmä Malka) – jeho magické, tajomné a baladické príbehy s postupmi naturizmu. Nezameniteľný bude prejav Karola L. Zachara v Slamenej Muriene a nový pohľad na isté tradičné zvyky prinesie Apokryfárium Pavla Smolíka.

Čítaní na pokračovanie si budete môcť vypočuť v piatich častiach spomienky Mila Urbana, ktoré vyšli pod názvom Zelená krv (Spomienky hájnikovho syna) v roku 1970. Kniha veľa čerpá zo spomienok spisovateľa na detstvo v oravskom prostredí. Môžete si ju v rozhlasovom spracovaní vypočuť v interpretácii Michala Ďuriša pod názvom Spomienky hájnikovho syna.

Detstvo Mila Urbana je úzko spojené práve s Hájovňou v Rovniach (dnes Hviezdoslavovou hájovňou v Oravskej Polhore pod Babou horou). Spisovateľ sa tu narodil a téma rodnej Oravy poznačila celú jeho tvorbu. Preto sa oravské dedinské prostredie bude zrkadliť nielen v jeho spomienkach, ktoré si budete môcť tento týždeň vypočuť v Čítaní na pokračovanie, ale aj v pásme Štefana Moravčíka, v ktorom sa bude tento spisovateľ venovať práve Hájnikovej žene, ktorú je inšpiračne previazaná s Hájovňou v Rovniach. Pod názvom Hájnikova žena v novom rúchu ho budeme vysielať od štvrtku. V réžii Ľubice Šajdovej v ňom účinkujú Ľuba Šajdová, Štefan Moravčík, Vladimír Minarovič a Jozef Šimonovič.

Vrcholným výberom tohto týždňa bude pre mnohých audiofilm Sváko Ragan.  Vďaka nemu opustíte oravské prostredie a podobne ako v Bičianke z doliny sa ocitnete v myjavskom rázovitom prostredí s množstvom postavičiek a ich vtipným dialektom. Film vznikol v réžii Martina Ťapáka podľa literárnej predlohy Ela Šándora. Ide o zvukovú stopu filmu s dohraným popisom obrazu, kterého autoom je Jozef Skybjak. Audiofilm je rozdelený do troch častí. Prvá pôjde od pondelka, druhá od utorka a tretia od stredy. Všetky tri časti si budete môcť vypočuť od piatku až do nedele.

Značný priestor bude mať v tomto týždni aj tvorba Františka Švantnera. Od štvrtku sa môžete tešiť na dramatizáciu baladicky ladenej novely Malka, ktorá sa radí medzi základné diela slovenského naturizmu. V réžii Tibora Rakovského v nej účinkujú Gustáv Valach, Zdena Gruberová, Alojz Kramár, Eva Krížiková, Jozef Sodoma, Terézia Kronerová, Vilma Jamnická a Leopold Haverl, 1972. Určite si však nenechajte ujsť tento týždeň cyklus Autor na dnes, v ktorom sa bude Róbert Šedivý rozprávať s literárnym vedcom Milanom Hamadom o Františkovi Švantnerovi. Prvá časť pôjde od utorka, druhá časť od stredy. A do tretice sa stretnete s Františkom Švantnerom aj v cykle Listové tajomstvá z pera Olega Pastiera.  Tu sa dozviete, že Švantnerovo dielo Nevesta hôľ a hlavne román Život bez konca zanechali jednu z najhlbších a dodnes nezaviatych stôp v dejinách slovenskej literatúry. O tom, ako namáhavo pýta sa na svet nevšedné dielo, píše František Švantner redaktorovi Slovenských pohľadov Ivanovi Kusému 19. júla 1945 a vy si to budete môcť v našom Rádiu Litera vypočuť už od pondelka.

Od piatku bude vo vysielaní rozprávková hra Márie Kubátovej Slamená Muriena. Nezameniteľný je v nej najmä prejav Karola L. Zachara. Hra originálne a umelecky príťažlivo sprístupňuje ľudové tradície. Dominuje jej príbeh dievčiny hľadajúcej muža. Pre rozhlas hru upravila Dagmar Kovářová. V réžii Vladimíra Ruska v nej účinkujú Karol L. Zachar, Viera Richterová, Ida Rapaičová, Július Pántik, Alfréd Swan a ďalší, 1988.

Ľudové zvyky z minulosti „preznievajú“ do našich životov bez toho, že by sme sa zamýšľali, ako vlastne vznikli. Napríklad: čo taký Veľkonočný pondelok? Pochádza zvyk polievať a šibať dievčence z obdobia, keď sa na našom území rozvíjali slovanské kultúry? Alebo má podstatne dávnejšie korene ? Aký môžu mať tieto otázky vplyv na osud mladej etnologičky?“ Viac o ľudových zvykoch od piatku v Apokryfáriu Pavla Smolíka pod názvom Šibi ryby. Šibnutá fikcia o absurdných zvykoch V réžii Pavla Smolíka účinkujú Danica Matúšová, Ladislav Konrád, Ján Mistrík, Alfréd Swan, Dušan Kaprálik, Juraj Predmerský, Soňa Ulická.

Autorka článku: Monika Kekeliaková, snímky: pixabay.com

Živé vysielanie
??:??