50. výročie Rádia Devín (Roth)
50. výročie Rádia Devín (Šikulová)

Textologie (stručný nástin)

Textologie (stručný nástin)

Vypočujte si krátku kritickú reflexiu knihy Dmitrija Sergejeviča Lichačovova Textologie (stručný nástin). Publikácia vyšla v českom preklade v roku 2015. V rámci cyklu V skratke ju pripravila Patrícia Ivanická. Číta Tomáš Bartoněk. Pre rozhlas upravila Monika Zumríková Kekeliaková. Program mal premiéru v roku 2021.

Textologie (stručný nástin) Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Lichačovova kniha Textologie (stručný nástin) spracováva problematiku analýzy textov z textologického hľadiska. Oboznamuje čitateľov nielen s textologickými pojmami, ale aj s etapami textologickej analýzy. Sprevádza rôznymi problematickými miestami, ktoré môže textológ pri svojej práci riešiť. Prináša veľmi zaujímavý pohľad na postavenie a význam textológie v živote kníh, rukopisov a iných diel. Mnohí slovenskí a českí textológovia sa dlhé desaťročia snažili o preklad tohto významného textologického diela, avšak márne. Preto sa v posledných rokoch môžu tešiť, že sa tento zásadný počin uskutočnil a dielo uzrelo svetlo sveta. Do českého jazyka ho preložila rusistka Jitka Komendová.

Textologicky zameraná kniha z pera Dmitrija Sergejeviča Lichačovova sa skladá zo štyroch hlavných kapitol. Prvá má názov Úlohy textológie. V nej sa autor snaží textológiu priblížiť ako vedu, pričom rozlišuje pojmy ako autor a textológ. V druhej kapitole sa čitateľ necháva sprevádzať základnými pojmami, aby sa v tej ďalšej prešiel etapami správneho textologického čítania a rozboru. V záverečnej časti sa pozornosť sústredí na chyby, ktoré sa môžu počas štúdia histórie diela objaviť, a autor pomáha rozpoznávať ich konkrétnu podobu v texte. Vo všetkých spomenutých častiach prechádza Lichačovov odborný jazyk do hovorovejšieho.

Aj napriek tomu, že sa autor knihy vo svojich pozorovaniach odráža od staroruskej literatúry, jeho reflexie sú perspektívne aj v našom kultúrnom a jazykovom prostredí. Za silnú stránku knihy pokladám snahu prekladateľky nájsť ekvivalenty k ruským príkladom uvedeným v publikácii a priblížiť tak textologickú problematiku českému priestoru. Prekladateľka Jitka Komendová ponecháva isté termíny z ruského jazyka v kurzíve. Ide o pojmy, ktoré nemajú kultúrne alebo jazykové ukotvenie v českom jazyku a prekladateľka ich preto vysvetľuje. Neraz buď v poznámkach pod čiarou alebo priamo v texte. Prekladateľský postup, použitý v diele, oceňujem, pretože čitateľovi poskytuje priamy náhľad do terminológie, ktorú v originálnej publikácii využil sám autor a zároveň nás ako percipientov neukracuje o dôležité informácie.

Na knihe ma najviac zaujalo, ako Lichačov umiestňuje vydavateľskú prax na okraj textológie, keďže podľa neho nadväzuje práve na výsledky textológie. Proces vydávania vzniká podľa Lichačovova až po oboznámení sa s históriou textu. Práve históriu textu autor stavia na popredné miesto, keďže je prítomná vo všetkých etapách jeho existencie. Začína to fázou samotnej práce na texte a končí určovaním autorstva alebo datovaním textu. Lichačov preto zdôrazňuje, že najprv je nutné dôkladne preštudovať históriu textu a až potom ho vydávať.

V knihe ma výraznejšie upútalo aj to, ako textologickú bádateľskú činnosť môže vnímať samotný autor bádaného textu. Ten totižto neráta s tým, že jeho text bude niekto do hĺbky študovať, čítať si zápisky a snažiť sa na dielo nazerať textologicky. Autor totiž predkladá svoje dielo v celku a chce, aby sa naň takto nazeralo zo strany čitateľa. Lichačov zdôrazňuje, že textológ svojím prístupom vlastne porušuje autorskú vôľu, ale zároveň prízvukuje, že práve narušenie a pohľad „zvonku“ je textológovou bádateľskou povinnosťou.

Lichvačovovu odbornú publikáciu určite ocenia profesionálni textológovia, lingvisti a rôzni jazykovední odborníci. Nebolo by však na škodu, keby sa dostala najmä do rúk vydavateľom a editorom. Na nich Lichačov najviac apeluje, lebo túži po zmene zaužívaných chodníčkov vydavateľskej a editorskej praxe. Vďaka publikácii Textologie (stručný nástin) čitateľ môže skutočne zasvätenejšie nazrieť do sveta textológie a lepšie tak pochopiť náročnosť tejto oblasti. Pochopiť, s čím sa textologickí bádatelia pri svojej práci stretávajú a akým problémom čelia. Dúfam, že sa na Slovensku bude táto vedná disciplína neustále rozvíjať a pomôže tak odkryť zaujímavé kultúrne či historické zistenia.

Text: Patrícia Ivanická
Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame