Paradoxy Veľkej noci

Paradoxy Veľkej noci

Veriaci kresťania si počas dní Veľkej noci sprítomňujú umučenie a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. V rovnakom čase sa zachovávajú bujaré zvyky z pohanských čias. Na jednej strane sú s týmto obdobím späté pomerne náročné úvahy o zrade, utrpení, umučení či o smrti človeka, no na strane druhej stojí slávne víťazstvo vzkriesenia a s tým spojená nádej na večný život... V cykle "V skratke" si vypočujte glosu Martina Šenca, ktorú vám prečíta Tomáš Bartoněk.

Paradoxy Velkej noci Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame