Desiatka Anasoft litera 2018 je známa

Desiatka Anasoft litera 2018 je známa
Desiatka Anasoft litera 2018 je známa, pred vyhlásením laureáta však pribudne zverejnenie užšieho výberu

28. február 2018

BRATISLAVA - Trinásty ročník literárnej ceny Anasoft litera v stredu 28. 2. 2018 v Rádiu Devín vyhlásil desiatku najlepších kníh. Po novom už ale nie finálovú. Mená piatich finalistov sa dozvieme až niekoľko dní pred vyhlásením laureáta alebo laureátky v septembri.

Dôležité zmeny

Anasoft litera sa dlhodobo snaží propagovať hodnotnú slovenskú prozaickú tvorbu. Po dvanástich úspešných ročníkoch sa organizátori rozhodli pristúpiť k zmene štatútu. Simona Fochlerová, nová hlavná organizátorka ceny, tento krok vysvetľuje nasledovne: „Na základe spätnej väzby viacerých členov porôt v posledných ročníkoch sme začali hľadať model, ktorý by najlepšie zodpovedal hodnotovo premenlivej a z roka na rok hustnúcej literárnej produkcii. Rozhodli sme sa pridaťešte jeden krok v hodnotení porotou, a tak poukázať aj na umelecko-hodnotovérozdiely v samotnej desiatke. Porota vyberie, ako aj v predchádzajúcich ročníkoch, desať najlepších kníh zo zoznamu automaticky nominovaných titulov, ktorým sa budeme venovať ako doteraz. Novinkou bude vyhlásenie finálovej päťky, niečo vyše dvoch týždňov pred slávnostným ceremoniálom, z ktorej nakoniec vzíde laureát alebo laureátka." Od užšieho výberu finalistov si Fochlerová sľubuje konkrétnejšie predstavenie a reflektovanie stavu hodnotej súčasnej slovenskej pôvodnej prozaickej literatúry. Na modeli dhlšieho a kratšieho zoznamu kníh fungujú aj iné literárne ceny ako Man Booker, Prix Goncourt či poľská národná literárna cena Niké.

V skratke:

- z dvoch kôl Anasoft litera budú tri,

- nebude už finálová desiatka Anasoft litera, ale len desiatka Anasoft litera - tá sa vyhlasuje ako doteraz, práca s ňou sa v zásade nemení,

- finalista/finalistka Anasoft litera bude označený/á autor/ka z pätice kníh, vybranej porotou niekoľko týždňov pred ceremoniálom vyhlásenia.

Desiatka Anasoft litera 2018

Aktuálna odborná porota v zložení literárny vedec Zoltán Rédey, prekladateľka, redaktorka a riaditeľka Literárneho informačného centra Miroslava Vallová, jazykovedkyňa a prekladateľka Lucia Molnár Satinská, literárny kritik a redaktorDerek Rebro, literárny kritik, publicista a prekladateľ Patrik Oriešek vybrali z 230 titulov týchto desať najlepších (v abecednom poradí):

Farkašová, Etela: Scenár, Vyd. Spolku slovenských spisovateľov, 2017

Macsovszky, Peter: Povrch vašej planéty, Drewo a srd / VLNA, 2017

Majling, Daniel: Ruzká klazika, BRAK, 2017

Micenková, Jana: Sladký život, Marenčin PT, 2017

Modrovich, Mária: Flešbek, Drewo a srd / VLNA, 2017

Pupala, Richard: Čierny zošit, Marenčin PT, Marenčin Media, 2017

Rozenbergová, Vanda: Muž z jamy a deti z lásky, Vydavateľstvo SLOVART, 2017

Salmela, Alexandra: Antihrdina, Vydavateľstvo Artforum, 2017

Vicen, Dušan: Dotyk s absolútnom, ACAPU, 2017

Vilikovský, Pavel: Krásna strojvodkyňa, krutá vojvodkyňa, Vydavateľstvo SLOVART, 2017

Spoločné stanovisko poroty Anasoft litera: „Prienik našich súkromných desiatok bol pomerne veľký. Hlavným kritériom pri posudzovaní bola literárna hodnota textu, neprihliadali sme na predchádzajúcu tvorbu autorov, v porovnaní s ktorou by niektoré aktuálne texty možno neobstáli. Naša desiatka je žánrovo, generačne a rodovo pestrá."

Miroslava Vallová: „S desiatkou som veľmi spokojná, v širšej množine sme diskutovali aj o ďalších piatich knihách. Potešilo ma, že v desiatke Anasoft litera môžeme demonštrovať vysokú mieru rozvíjania literárnej hry a štylizácie v slovenskej literatúre."

Derek Rebro: „Som rád, že v desiatke nie sú isté tituly, ktoré 'hrozili', hoci výhrady mám aj k viacerým, čo prešli. Ako feminista sa, samozrejme, teším z prirodzenej, a teda z kvality textov vyplývajúcej rodovej vyváženosti, resp. zo zastúpenia silnýchženských hlasov vo finálovej desiatke."

Patrik Oriešek: „Zdá sa mi, že súčasná slovenská literatúra nereflektuje vonkajšiu realitu a ak, tak len v malom stupni. Možno to vychádza zo strachu ju reflektovať a autori utekajú radšej do vnútrotextových realít a intímnych polôh. To je na škodu veci, lebo literatúra má podľa mňa odrážať aj súčasnosť."

Zoltán Rédey: „V porovnaní so stavom spred desiatich rokov je to dvojnásobok titulov, ktoré na Slovensku vyšli. Jednoznačne prevládala príbehová próza. Nápadnébolo zastúpenie detektívneho žánru (vrátane 'pokusov o detektívku') a tiež kriminálne príbeby z mafiánskeho prostredia (napr. v roku 2006 prevládal takzvaný ženskýromán a poľovnícke príbehy). Na pozadí toho potom o to viac vyniká charakter vybraných desiatich próz. Výber nebol jednoduchý, takmer všetky zastúpené tituly z desiatky majú svoje napadnuteľné slabiny."

Lucia Molnár Satinská: „Pre mňa ako jazykovedkyňu je veľmi dôležité spoznaťslovenčinu v súčasnej literatúre. Prekvapilo ma, že absentuje próza v nárečiach. Som spokojná s desiatkou, hlavne preto, že zachytáva rozmanitosť našej súčasnej literatúry - generačnú a rodovú."

Vyhlásením desiatky to len začína

Od 23. do 28. apríla novú desiatku Anasoft litera 2018 organizátori odprezentujú na podujatí litera fest, celoročne v rámci autorských čítaní v projektoch Živý bič: Živáliteratúra útočí na čítanky!, Anasoft litera uvádza a na ďalších literárnych festivaloch po celom Slovensku. Široká verejnosť si z desiatky Anasoft litera volí najlepšiu knihu roka hlasovaním v Cene čitateľov a študenti vybraných slovenských gymnázií z nej vyberú laureáta ceny René - Anasoft litera gymnazistov.

Na začiatku septembra porota aktuálneho ročníka určí päť finálových kníh a dvoch týždňoch aj 13. laureáta ceny Anasoft litera, ktorý získa 10 000 EUR.

Tlačová správa Anasoft litera

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame