Fraktál vydáva prvú knižnú novinku

Fraktál vydáva prvú knižnú novinku

Fanúšikovia slovenskej literatúry už isto dobre poznajú nezávislý literárny časopis Fraktál. Ten sa tentoraz po prvý krát hlási o slovo nezvyčajne - knižnou novinkou. Do vašej pozornosti dáva titul Stanislavy Chrobákovej Repar: DIAGNÓZA L.

ANOTÁCIA / Dve oči, dve ruky, dve komory srdca, dve hemisféry mozgu... ale aj dve na seba voľne nadväzujúce časti jednej knihy nazvanej DIAGNÓZA L: Cesta okolo hlavy - básňou & Kníhkolotoč. Autorka v nej, krok za krokom, premyslela svet knihy (pred jej narodením i po ňom - optikou „druhého života knihy") a podala o tom svoju správu na 222 stranách. Prístupným jazykom poukazuje na komplikovanosť i komplexnosť takých fenoménov, akými sú reč a text, text a kniha, kniha a kultúra, kultúra a spoločnosť, spoločnosť a jednotlivec... z pohľadu autorského, edičného, vydavateľského, producentského a manažérskeho, ale aj čitateľského. Ich vzájomné interakcie sa do nás premietajú - a my do nich - spôsobom, aký si sami zvolíme či aký vyznávame. Ale aj aký dopustíme, keď sa (ľudsky, mysliteľsky, kreatívne, sociálne) opúšťame v službe kapitálu/konzumu a moci...

Súvaha rozkročená nad štyrmi desaťročiami a tromi kultúrno-geografickými priestormi spisovateľkinho účinkovania v literatúre nemá jednoduchý odpich, priebeh, ba ani istý výsledok: óda na život sa mení na ódu na smrť, sloboda tvorby sa postupne rozpúšťa v diktáte účelu a predstavitelia tzv. elít menia našu krajinu na „krajinu bohatých barbarov", ktorá si svoju postupnú potupnú premenu neuvedomuje - prípadne nepripúšťa...

Kniha sa vyznačuje nielen kritickou reflexiou, ale aj jemnou prácou so symbolickými a poetickými významami, ktoré si na Slovensku tak radi nevšímame, a tiež vyjavovaním presahu či zmyslu (nezávislej) literatúry a kultúry. Zmyslu, ktorý by nás mohol - ako spoločenstvo - 150 rokov po historicky prvých pokusoch obrodiť, kultúrne a civilizačne povzniesť: zachrániť pred sebou samými.

O AUTORKE / Stanislava Chrobáková Repar je poetka, spisovateľka a esejistka, prekladateľka, literárna vedkyňa a vydavateľka. Píše dvojjazyčne, v slovenčine aj slovinčine, žije medzi rodnou Bratislavou a Ľubľanou, od roku 2016 aj fínskou Raumou. V literatúre pôsobí už štyri desaťročia, píše poéziu, prózu, eseje aj vedecké monografie, vo svojich odborných a esejistických knihách sa systematicky venuje otázkam kultúry, literatúry a rodových a/symetrií. Na Slovensku založila a vedie literárny štvrťročník FRAKTÁL s podtitulom Literatúra horizontálne a vertikálne.

Knihu si možno objednať na fraktal.sk@gmail.com

diagnoza.jpg

Text a foto: o.z.Fraktál