Anasoft litera 2021 predstavila finálovú päťku

Anasoft litera 2021 predstavila finálovú päťku

Bratislava 5. októbra - Organizátori literárnej ceny Anasoft litera vyhlásili v utorok finálovú päťku nominovaných kníh na prestížne ocenenie. O titul laureáta a cenu 10.000 eur budú bojovať Barbora Hrínová s knihou Jednorožce vydavateľstva Aspekt, Jana Juráňová (Naničhodnica, Aspekt), Richard Pupala (Ženy aj muži, zvieratá, Lindeni), Veronika Šikulová (Tremolo ostinato, Slovart) a Alta Vášová (Odlety, Fragment).

Rozhodla o nej odborná porota, v ktorej je v 16. ročníku literárnej ceny česká spisovateľka, literárna historička, scenáristka a prekladateľka Radka Denemarková, poetka, prekladateľka, filmová kritička a teoretička Mária Ferenčuhová, publicista a literárny kritik Patrik Garaj, poľský literárny vedec Rafał Majerek a literárna vedkyňa Marta Součková.
Hejtmánková dodala, že rozhodnutie poroty je výsledkom dlhej diskusie zameranej primárne na kvalitu nominovaných kníh. Podľa poroty je finálová päťka "obrazom aj odrazom slovenskej prozaickej tvorby". Výber porotcov zahrňuje rôznorodé autorské poetiky a rozličné generácie - od najmladšej debutantky Barbory Hrínovej až po Altu Vášovú.

"Vo všetkých dielach možno pozorovať prácu s jazykom, prejavujúcu sa jednak v presnej selekcii slov, jednak v rôznych textových, invenčných hrách. Každá z piatich próz celkom inak štruktúruje svet - niektoré prostredníctvom príbehov a psychologicky nasýtených situácií, iné skôr cez prúd reči alebo racionálnym glosovaním zážitkov či udalostí," zhodnotila porota.

Meno laureáta Ceny Anasoft litera vyhlásia 12. októbra na slávnostnom ceremoniáli. O ocenení rozhoduje aj verejnosť v internetovom hlasovaní Ceny čitateľov Anasoft litera 2021, do ktorej je, na rozdiel od hlavnej ceny, zaradených všetkých desať nominovaných kníh.

(TASR, Rádio Devín)

al5.jpg


Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame