Hľadá sa nový Komenský

Hľadá sa nový Komenský

"Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili."

Ján Amos Komenský

Zapojte sa do 3. ročníka súťaže autorských rukopisov. Možno práve Váš návrh učebnice, pracovného zošita, čítanky, zbierky úloh či inej edukačnej pomôcky pomôže slovenským žiakom a študentom pri vyučovaní a objavovaní nových poznatkov.

Súťaž "Hľadá sa slovenský Komenský" je jedinečnou príležitosťou pre začínajúcich aj skúsených pedagógov i doktorandov. Cieľom súťaže je podporovať rozvoj edukačnej tvorby a vyhľadávanie nových autorov, ktorých radi privítame v našom publikačnom pedagogickom tíme.

Víťaz získa autorskú zmluvu na vydanie publikácie, ako aj finančnú odmenu 1 000 eur.

Ako súťažiť?

  • akceptujeme rukopisy určené pre žiakov materských, základných a stredných škôl (nedokončené rukopisy nie sú prekážkou, do súťaže budú zaradené aj čiastkové autorské diela)
  • téma a počet znakov sú ľubovoľné
  • rukopisy zasielajte na adresu redakcia@taktik.sk
  • uzávierka zaslania rukopisov: 31. 3. 2022

Zaslané rukopisy zodpovedne posúdi odborná porota tvorená pedagogickými konzultantmi vydavateľstva TAKTIK.

Minulý rok sa slovenským Komenským stala Mgr. Lucia Greňová, autorka pracovného zošita Neposlušné sykavky.

Nového slovenského Komenského spoznáme už v apríli 2022.

Viac informácií nájdete tu

ZDROJ: Tlačová správa vydavateľstva TAKTIK

taktik - komensky.jpg


Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame