Listové tajomstvá Kafku, indické denníky i poštárska rozprávka

Listové tajomstvá Kafku, indické denníky i poštárska rozprávka

Možno aj vy patríte medzi tých, ktorých ešte viac ako samotné diela spisovateľov odjakživa priťahovali práve ich intímne denníky a listy, či spomienky. Takýto typ literatúry vám prišiel plnokrvný a autentický. Osvetlilo sa vám vďaka takémuto čítaniu dielo a doba toho-ktorého autora, jeho rodinné zázemie, partnerské vzťahy či vnímanie vlastného písania. S Rádiom Litera si tento týždeň môžete „zalistovať" v korešpondencii Franza Kafku, Eleny Maróthy-Šoltésovej, Galilea Galileiho, ale aj Jána Roznera (Sedem dní do pohrebu). Nenechajte si ujsť audiofilm Listy Juliane, ktorý je „dramatizáciou novely amerického spisovateľa Henry Jamesa. Subtílny, psychologicky hlboko prepracovaný príbeh je rozprávaním mladého literárneho vedca Henryho Jonesa, ktorý sa pri svojom pátraní po dokumentoch, spojených s menom romantického básnika Jeffreyho Asperna, dostáva koncom 19. storočia do Benátok.“ S témou listov úzko súvisia aj poštári, a tak spestrením tohto týždňa bude výborne spracovaná hra na motívy diela Karla Čapka Poštárska rozprávka. Poštár nebude chýbať ani v zaujímavej rozhlasovej hre D. H. Lawrenca Biela pančuška. Započúvať sa budete môcť aj do Indického denníka V. Lubošickej


Týždeň začneme audiofilmom Listy Juliane. Námet filmu pochádza z listov Henryho Jamesa. Film je doplnený audiokomentárom v podaní Adriany Geričovej. V réžii Ľuby Veleckej účinkujú Naďa Hejná, Magda Vášáryová, Božidara Turzonovová, Martin Huba, Peter Debnár, Karol Čálik, Samuel Adamčík, Jana Nagyová a ďalší. Audiofilm je z roku 1987.


Na pokračovanie si budeme čítať výber z korešpondencie Franza Kafku Listy Milene. Čítanie má 4 časti a prvou začneme v utorok. Milena Jesenská sa narodila 10. augusta 1896 v Prahe. Bola druhým dieťaťom Jana Jesenskeho, profesora stomatológie. Milena navštevovala na vtedajšie pomery progresívnu školu a mala otvorenú cestu na univerzitu. Mileninými spolužiačkami boli Jarmila Ambrožová (neskôr Reinerová) a Staša Procházková (vydatá Jílovská), o ktorých sa v listoch často hovorí. Milena Jesenská dva semestre študovala na lekárskej fakulte, potom sa začala venovať literárnej tvorbe a publicistike. V réžii Petra Vilhana účinkujú Miroslav Kolbašský a Tatiana Poláková.


Tento týždeň vysielame aj sedem-časťovú rozhlasovú hru podľa knihy Jána Roznera Sedem dní do pohrebu. Prvé dve časti budú vo vysielaní od utorka, tredia od stredy, štvrtá a piata od štvrtka a šiesta a siedma od piatku. V réžii Patrika Lančariča účinkujú Jana Oľhová, Dano Heriban, Matej Landl, Zuzana Jurigová-Kapráliková, Zuzana Kyzeková, Michaela Kapráliková, Júlia Horváthová, Rebeka Poláková, 2014.


Od stredy vám prinesieme rozhlasovú hru Biela pančuška. Je dramatizáciou poviedky anglického spisovateľa z prelomu 19. a 20. storočia Davida Herberta Lawrenca. V psychologickej drobnokresbe zachytáva manželskú dvojicu balansujúcu na hrane rozpadu. Mladá žena, túžiaca po pozornosti, rozohráva hru vášne, do ktorej sa vkladá nielen ako jej strojca, ale aj ako obeť.  Hru režijne naštudoval Štefan Mndžár. V hlavných úlohách sa predstavia Ľudmila Mandžárová a Ján Kroner.


Doručiť list bez adresy a odosielateľa, to sa predsa nemôže podariť. Ale čo nedokáže nijaká pošta a nijaký poštár, to môže zariadiť spisovateľ, najmä ak sa rozhodne napísať o tom rozprávku. Dušan Brindza tak spravil, inšpiroval sa literárnou predlohou Karla Čapka a napísal pre rozhlas hru Poštárska rozprávka, ktorú vysielame od štvrtka. V réžii Jara Riháka účinkujú Andrej Hryc, Ľubomír Gregor, Juraj Nvota, Peter Bzdúch a ďalší.


Teraz vám predstavíme tohtotýždňové pásma. Od pondelka si budeme čítať pásmo Listov Galilea Galileiho, z cyklu Z korešpondencie slávnych osobností, ktorý pre rozhlas pripravuje Nela Stenchláková. V réžii Martina Bendika účinkovali Miroslav Trnavský, Ivan Laca, Jana Strnisková a Jozef Šimonovič.


Z rovnakého cyklu vám od utorka ponúkneme Listy Eleny Maróthy-Šoltésovej, jednej z veľkých osobností slovenskej literatúry a kultúrneho života. V réžii Jany Strniskovej účinkujú Viera Strnisková, Jana Kopsová a Vladimír Minarovič.

V stredu do vysielania vstúpi pásmo o knihy Krátke listy jednému mestu. Tým mestom je svetoznáma Banská Štiavnica a jej autorkou je herečka a politička Magda Vášáryová. Spomienky na svoje detstvo stvárnila s nostalgiou nezvratnosti času. Autorka svoje rodné mesto približuje ako blízkeho človeka, na ktorom je jej vzácny každý detail. Na mesto svojho detstva sa pozerá fascinovanými očami a s pietnou spomienkou na svojho otca nám odovzdáva toto pekné posolstvo. Ukážky z knihy si vypočujete v podaní autorkinej sestry Milky Vášáryovej. Réžiu má Štefan Korenči.


Na záver týždňa môžete počúvať pásmo Hany Rodovej s názvom Indický denník V. Lubošinskej. Účinkujú Beáta Dubielová, Andrej Bolerázsky, Hana Rodová.


Tento týždeň sa môžete tešiť aj na premiérovú reláciu Rádia Litera, ktorú pripravil redaktor a dramaturg Martin Šenc. Venuje sa listom a denníkom Júliusa Satinského. Relácia má názov Poznávanie Jula Satinského v denníkoch a listoch a uvedieme ju v stredu. Nenechajte si ju ujsť. Reláciou bude sprevádzať Tomáš Bartoněk, ukážky prečítajú Štefan Martinovič a Daniela Šencová. Počuť budete aj nahrávku Lucie Satinskej.

Dúfame, že sa vám bude týždeň listových tajomstiev dobre počúvať.
Dramaturgicky pripravila: Monika Kekeliaková
Hudobná dramaturgia: Karin Rumanová

Program rádií

Text: Monika Kekeliaková, Katarína Gažíková

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame