Kde domov můj... a Nad Tatrou sa blýska

Téma týždňa

Kde domov můj... a Nad Tatrou sa blýska

28. 10. 2018 22:04

Včera - 28. októbra 2018 - sme si pripomenuli 100. výročie vzniku Československa. Pri tej príležitosti sme v Rádiu Litera pripravili česko-slovenský literárno-kultúrny týždeň. Môžete sa tešiť na Aladínovu čarodejnú lampu podľa predlohy F. Hrubína, na pôsobivo spracovaného Vodníka a Zlatý kolovrat K. J. Erbena, Hrabalovu esej Čo je to krčma či posedenie s Jaroslavom Haškom a jeho knihami. Vladimír Javorský nám bude čítať J. Demla, J. Ortena a J. Seiferta. Odznie Čapkova rozprávka O psíčkovi a mačičke - v role psíka sa predstaví Stano Dančiak a v role mačičky Zdena Studenková. Porozprávame sa o Ecovom Pražskom cintoríne a zastavíme sa s I. Šebom na pražskom Václaváku. Nenechajte si ujsť pásmo o Hrabalovej knihe Obsluhoval jsem anglického krále a Čapkovu hru Hordubal. Zamyslíme sa nad odkazom Jana Palacha a budeme si čítať výborné poviedky od J. Durycha.

Náš týždeň otvoríme rozprávkovou hrou Aladín a čarodejná lampa. Nebude chýbať duch, ktorý dokáže splniť čokoľvek, ani zlý čarodejník, ktorý bude Aladínovi stále v pätách. Známu arabskú ľudovú rozprávku podľa spracovania Františka Hrubína pre rozhlas v roku 1982 napísal Július Farkaš. Scénickú hudbu vyčaroval Igor Bázlik. Účinkujú Ľubo Roman, Viera Bálinthová, Ctibor Filčík, Július Pántik, Ľudmila Mandžárová, Karol Machata, Božidara Turzonovová a ďalší. Počúvajte s celou rodinou!

Nasleduje stereokompozícia Vladimíra Ruska Vodník našej mladosti. Priblížime si život a dielo českého predstaviteľa literárneho romantizmu, Karla Jaromíra Erbena. Odznejú úryvky legendárnych básní autora, bez ktorého "Kytice" by česká literatúra nebola tým, čím je. Vo svojej tvorbe sa nechával silne inšpirovať ľudovou slovesnosťou, bol zberateľom národných piesní a rozprávok, venoval sa histórii i právu, próze, poézii, prekladateľstvu. Patril medzi významné osobnosti českého národného obrodenia. Účinkujú Vladimír Minarovič, Jarmila Skopálová, Nataša Kulíšková, Ida Rapaičová, Ladislav Chudík. Relácia je z roku 1992.

Čo je to krčma sa nám vo svojej eseji zase vyzná jeden z najvýznamnejších, najosobitejších a najprekladanejších českých spisovateľov 20. storočia, Bohumil Hrabal: „... milióny krčiem a krčmičiek denne rozsvecujú ľudskými tvárami lokály miest, dedín a samôt. Obyčajní ľudia tu povyšujú svoje obyčajné životy až na hranicu života a smrti. A všetko sa tu začína hrou a prvou vetou, ktorá je vždy mienená inak..." zamýšľa sa autor, stály hosť a dôležitý člen krčmy U Zlatého tygra. Číta Karol Machata.

Od utorka si môžete vypočuť dramatizáciu Miloša Brnčala pod názvom Posedenie s Jaroslavom Haškom. Humorným slovom vám zlepšia náladu Peter Rúfus, Marián Zednikovič, Jozef Vajda, Viktor Blaho, Zoro Laurinc, Dušan Kaprálik, Ján Mistrík, Ivan Vojtek a ďalší. Relácia je z roku 1983.

V Rubikone Ivice Ruttkayovej sa pozrieme bližšie na Ecov Pražský cintorín. Pásmo o románe Umberta Eca je podmaňujúcou historickou freskou s množstvom postáv a príbehov. Kniha pojednáva o fenoméne vzniku a dopadu sprisahaneckých teórií. Na diele, ktoré si dnes môžeme prečítať aj po slovensky, nie je však fascinujúca len téma, ale aj koncept písania, ktorým autor ovplyvnil súčasnú podobu svetovej literatúry. Viac k téme nám porozprávajú prekladatelia Stanislav Vallo a Michaela Jurovská a etnologička Zuzana Panczová. Ukážku z knihy Pražský cintorín číta Alfréd Swan. Pásmo malo premiéru v roku 2012.

Sté výročie vzniku Československa si pripomíname aj tvorbou básnikov, ktorí výnimočným spôsobom zasiahli nielen do českej, slovenskej, ale aj európskej literatúry. V utorok vám priblížime tvorbu Jakuba Demla v interpretácii Vladimíra Javorského a Zuzany Kyzekovej.

„Nuž áno, je to maličkosť. Napíšeš list, olížeš okraj obáky a je to. Za pol minúty sa začne cíp obálky odchlipovať a dvíhať, pozrime, nechce držať. Zabručíš niečo, navlhčíš znova a zaťažíš... tak teraz to musí držať. Ako hovorím, je to maličkosť, ale ozaj, prečo u nás obálky nelepia? Nič iné nemajú na robote, nič od nich nežiadaš, než aby, dočerta, lepili...," na túto stále aktuálnu tému sa už onehda zamýšľal vo svojom fejtóne Karel Čapek. Obálka, ktorá nelepí zaznie z úst Petra Jezného.

Kto by nepoznal vojaka Švejka a jeho trefné postrehy? Chceme vám však predstaviť vojaka, ktorého si Jaroslav Hašek načrtol v niekoľkých poviedkach ešte pred tým, ako ho nadobro uviedol vo svojom nesmrteľnom románe. Overoval si v nich nosnosť tejto tragicko-komickej postavy, aby mohol neskôr naplno rozvinúť jej dobrodružstvá. Reláciu Poslušne hlásim počúvajte od stredy. Účinkujú Peter Bzdúch, Ján Valentík, Jozef Šimonovič, Soňa Ulická, Vladimír Minarovič, Ivo Hlaváček a ďalší. Premiéra je datovaná do roku 2000.

Ľudské práva včera a dnes. Jan Palach. Tak znie názov ďalšej časti relácie Rubikon  Ivice Ruttkayovej. Viete si predstaviť položiť svoj život ako apel pre ľudí, aby sa nevzdávali toho najdrahocennejšieho čo majú - svojich práv, slobody, dôstojnosti? So sociopsychologičkou, vysokoškolskou pedagogička a herečkou Janou Plichtovou, budeme spomínať na hladovku vysokoškolákov v Bratislave, po invázii spojeneckých vojsk. Bola to akcia protestu na pamiatku a oživenie gesta Jána Palacha. Ona bola jednou z nich. Relácia je z roku 2015.

Čo je česká literatúra 90-tych rokov? Na scéne dochádza ku kríze kritérií hodnôt, objavujú sa knihy na rozhraní, noví i doteraz umlčaní autori. Aké významné mená vtedy debutovali a píšu dodnes? Bohumil Hrabal vám bude čítať zo svojich kníh. Predstavíme si niečo z jeho diel i diela iných spisovateľov. Sprievodcom nám bude spisovateľ a vysokoškolský pedagóg z katedry bohemistiky, Ivo Harák. Pásmo Výchova dievčat v Čechách pripravil Stanislav Gajdoš. Účinkujú i Vladimír Krátký, Jozef Šimonovič a Vladimír Štefuca. Relácia je z roku 1997.

Ako ďalšieho výrazného predstaviteľa českej poézie si v prednese Vladimíra Javorského predstavíme talentovaného Jiřího Ortena. Jeho existencionalizmom poznačené verše vyjadrujú pocity mladých ľudí zaskočených a zranených ťažkou dobou.

Dve poviedky v cykle Najkrajší klenot pre vás vybral hudobný skladateľ Jozef Malovec. Vybral si diela Balada a Prašivý pes z dielne spisovateľa Jaroslava Durycha, o ktorom hovorí: „Medzi slovenskými čitateľmi nie je veľmi známy. Jeho poetika je nevtieravá, krehká, pod závojom akéhosi príbehu autor transponuje vnútorný svet do zrozumiteľnej a predsa akejsi tajomnej podoby..."  Účinkuje Josef Husník. Relácia mala premiéru v roku 1979, vy ju môžete počúvať od štvrtka.

Josef Čapek prispel do nášho československého týždňa rozprávkovou hrou O psíčkovi a mačičke. Vynikajúce spracovanie legendárnej knižky, oživené originálnymi pesničkami, režíroval Zoro Laurinc v roku 1998. Účinkujú Zdena Studenková, Stano Dančiak, Zuzana Kronerová, Anna Šišková, Kristína Kočanová, Ján Lehotský a Detský a mládežnícky spevácky zbor Slovenského rozhlasu.

Okolo lesa žírny lán, hoj cvála z lesa cvála pán, cvála celkom sám..."  V cykle Keď hudba rozpráva sa započúvajte do symfonickej básne Zlatý kolovrat českého skladateľa Antonína Dvořáka a rozprávkového príbehu spracovaného básnikom K. J. Erbenom. Vyrozpráva vám ho Dáša Rúfusová.

Igor Šebo vám v cykle Odinakiaľ  ukáže svoj pohľad na pražské Václavské námestie. Bolo a je dodnes prirodzeným centrom Pražanov. Čelilo už rôznym developerským pokusom a stále sa mu darí udržiavať si svoju tvár. Je to "to" miesto, kde bolo vyhlásené samostatné Československo, kde sa upálil Jan Palach, kde sa naposledy zvonilo Gustávovi Husákovi... Jedným slovom Václavák.

V kapitolách z dejín prózy sa v piatok zastavíme pri jednom z vrcholných diel B. Hrabala - Obsluhoval som anglického kráľa. Robia ho neopakovateľným dva momenty, hovorí autorka Margit Garajszki. V prvom rade to čarovné, lyrické „kecanie", ktoré spisovateľa tak výrazne charakterizuje, pričom text je stále na vysokej umeleckej úrovni. A po druhé, hlavný hrdina sa pozerá na dejinné udalosti zdola. Účinkuje Zuzana Dančiaková a Miroslav Trnavský.

Karel Čapek sa vo svojom psychologickom diele Hordubal inšpiroval skutočným príbehom. Hlavný hrdina sa po rokoch vracia z Ameriky domov, ale žena se k nemu nemá a dcérka ho nepoznáva. Následne sa od kamarátov dozvedá, že ho žena podvádzala. Milostný trojuholník končí tragédiou. Počúvajte vo forme rozhlasovej hry, ktorá bola uvedená v roku 1990. Účinkujú Jozef Stražan, Tatiana Radeva, Ivica Šafránková, Peter Rašev, Peter Gažo, Ivan Krúpa, Jozef Úradník a ďalší.

Preto, aby sme niečomu ozaj uverili, je k viere nevyhnutné mať dve veci. Predovšetkým pravdu, ktorá osvecuje myseľ a po druhé autoritu, ktorá utvrdzuje dušu. Viac o živote a diele Jana Husa nám povie pásmo Márie Michalkovej v cykle Autor na dnes. Okrem autorky účinkujú Miroslav Lysý, Alfréd Swan, Mária Samuhelová a študenti. Relácia je z roku 2006.

Poézia Františka Halasa býva popisovaná ako neľúbivá, nemelodická. Vyznačuje sa však jazykovým experimentátorstvom a výraznou metaforikou. Akcentuje sociálny problém no i vnúrotné prežívanie sveta, ničotnosti, tušenie konečnosti. Možno preto tá forma. Veď posúďte sami, recituje Vladimír Javorský.

Program rádií

Autorka scenára: Monika Kekeliaková

Text: Lucia Šaráková

Ilustračné snímky: pixabay.com, unsplash.com, wikipedia.org., TASR

Živé vysielanie
??:??